08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Reforma administrației publice centrale și locale în viziunea CALM-ului

//
Comentariu0

După cum cunoașteți, prin dispoziția prim-ministrului din 28.07.2020 a fost creat un grup de lucru privind reforma administrației publice centrale și locale care, în esență, urmărește scopul realizării unei reforme administrativ-teritoriale. Mai mult decât atât, către toate APL au fost expediate scrisori din partea acestui grup, prin care vă solicită propuneri și opinii la acest subiect.

Considerăm că tema reformei administrativ-teritoriale este una extrem de necesară și importantă dar, în același timp, sensibilă și complexă, care va afecta enorm fiecare colectivitate locală și pe fiecare cetățean în parte. De aceea, o astfel de reformă necesită o abordare mult mai serioasă și responsabilă din partea autorităților și tuturor celor interesați.

Cu regret, ceea ce se întâmplă astăzi seamănă mai mult cu o formalitate, provocare și/sau păcăleală. Se creează impresia că se calcă pe aceleași greble și se folosesc aceleași metode de inducere în eroare a întregii societăți, partenerilor de dezvoltare și APL. Sunt aceleași metode și abordări care au condus la falimentul reformelor anterioare și blocarea procesului de descentralizare și dezvoltare locală pe o perioadă de 20 de ani. Nu ar trebui să ne ducă în eroare nici faptul că acum se mimează consultarea APL. Știm foarte bine că astfel de consultări grăbite și ”masive”, fără a fi sprijinite de suportul de expertiză, de regulă, sunt folosite pentru a pune o bifă, dar și pentru ca mai târziu, atunci când toți vor înțelege eșecul inițiativei, să se spună: voi singuri ați vrut, voi ați susținut, nu ați avut nimic împotrivă, etc….

În special, Vă atragem atenția asupra următoarelor argumente/aspecte:

1. În primul rând , trezește îngrijorare faptul că oamenii/APL sunt întrebați la general, fără a fi prezentat vreun document/concept privind viitoarea reformă. De fapt despre ce este vorba? Voi ați înțeles? Despre reforma APL? Despre reforma administrației centrale și locale? Despre reforma administrativ-teritorială? Care este efectul unei astfel de abordări/consultări în contextul politic și social actual, în situația când nu este clar ce se dorește? Să admitem că 200 de primari vor spune una, alte 200 alta, iar restul nu vor răspunde deloc. Care este scopul acestei consultări? Pentru a găsi scuze în procesul de inițiere a aventurii care se pregătește sau care deja este gata? Ca să se spună ca NOI am consultat pe toți….., voi singuri ați vrut sau nu ați fost împotrivă etc… Iar să se facă așa cum le trebuie ??? Doar se cunosc bine aceste metode de consultare ”largă”…., fără participarea specialiștilor și a experților, fără a pune întrebări incomode, etc. Este evident că scopul principal este de a bifa sau de a păcăli pe toți partenerii cu un așa-numit fel de consultare, iar scopul real/ascuns este de a face așa cum trebuie pentru cineva…., numai nu în interesul real al Republicii Moldova, al APL, al colectivităților locale și oamenilor. Or, dacă ar exista o adevărată intenție de a pregăti o reformă bună și în interesul național, o astfel de consultare trebuia organizată înainte de a fi creat acest grup, cu toți actorii interesați: APL, CALM, societate civilă, experți independenți, cetățeni, etc. Totuși, înainte de acest proces, trebuie de elaborat și studiat cu mare atenție conceptul acestei reforme.

  1. Aceasta inițiativă, apărută în contextual actual social și politic, este extrem de dubioasă și total confuză. Apariția ei cu câteva luni înaintea alegerilor prezidențiale, cunoscând caracterul extrem de sensibil al acestei reforme și impactul major asupra cetățenilor, inclusiv sub aspect electoral este, cel puțin, stranie. Mai ales daca ținem cont de unde vine această inițiativă și că PSRM (la guvernare), în programul său și prin vocea liderilor săi, este un oponent vehement al acestei reforme. Înseamnă oare că PSRM și-a schimbat poziția? Dacă nu, atunci ce are la bază Guvernul atunci când vine cu asemenea inițiativă? Poate oare o asemenea inițiativă să fie promovată fără a avea susținerea majorității parlamentare? Această metamorfoză ar trebui să ne pună pe gânduri privind scopurile reale urmărite. Aceasta este fie o diversiune majoră față de coaliția de guvernare……..fie o acțiune… total negândită și neprofesionistă…
  2. Conform cadrului legal actual și deciziilor Curții Constituționale, o reformă AT poate avea loc cel devreme, peste 3 ani. În următoarea perioadă ea poate fi discutată și pregătită. Însă, acesta o poți face numai atunci când există cu adevărat bună credință, un dialog larg și transparent cu APL, dar și o minimă stabilitate politică. Astfel de discuții/reforme nu se fac nicidecum în ajun de alegeri, fie acestea prezidențiale sau parlamentare.
  3. Această inițiativă/grup de lucru și modul cum a fost creat s-a discreditat din start și este lipsită de credibilitate minimă necesară, inclusiv prin persoanele care conduc sau care au fost incluse în acest grup….. „Succesele” în reformele realizate anterior de către aceste persoane/experți sunt bine cunoscute și rezultatele le simțim cu toții: reforma justiției, electorală, reforma APC, etc. Cred că cuvintele dezastru și degradarea nu descriu pe deplin realitatea.
  4. Un detaliu semnificativ este faptul că la crearea acestui grup nu au fost consultați/incluși reprezentanți ai organizațiilor specializate si cu experiență în domeniu: CALM, Expert Grup IDIS, IPRE, Contact, etc…. Credeți că acesta este un lucru normal? În contextul în care această reformă este una extrem de importantă și, totodată, foarte complexă, ea NU se face/pregătește într-un asemenea hal. Ea trebuie să cuprindă toate forțele sănătoase și competente care beneficiază de autoritate reală în societate. Însă, în acest caz, avem un deja vu……si călcăm pe aceleași greble care ne-au aruncat înapoi și au blocat dezvoltarea de mai bine de 20 de ani. Sunt aceleași abordări unilaterale, autoritare, netransparente, grăbite, etc. Exact ca în cazul reformelor anterioare. Republica Moldova deja a trecut prin astfel de experiențe, oare nu e timpul să le învățăm lecțiile?
  5. Confuzia se accentuează și prin faptul că Prim-Ministrul și conducătorii/ organizatorii acestui grup promovează mesaje incerte și inconsecvente: nu fac deosebire între reforma AP și cea a APL, între reforma APL și reforma AT, vorbesc despre reforma, în general, a administrației publice, apoi despre reforma APL, apoi totul se reduce la reforma administrativ-teritorială, etc. Plus, pe de o parte vorbesc despre consens larg, în realitate însă, inclusiv în scrisori (adresate anterior partidelor) insistă pe secretomanie, discreție, etc. ……. Pe lângă toate acestea se adaugă și mesajele confuze ale Dlui Prim-Ministru, care parcă vrea reformă, apoi parcă nu vrea sau zice că trebuie să fim foarte atenți. Ciudat este că la nivel oficial se plasează comunicate despre revenirea la județe, apoi acestea dispar miraculos. În același timp, se vorbește despre o reformă generală a administrației publice și că trebuie să fim prudenți că nu este simplu, etc…..
  6. Avem impresia că cineva încearcă sa acționeze selectiv și să dezbine din nou societatea și APL. Mai grav este că vor să facă acest lucru cu mâinile APL. Apoi să zică că totul s-a făcut cu suportul APL și al societății civile sau că, cel puțin, nimeni nu s-a opus.
  7. Clasa politică/guvernările din RM au o capacitate extraordinară de a discredita orice idee/reforma bună. Așa cum se întâmplă și în cazul dat, cu regret. Știți cu toții ce s-a ales din aspirațiile frumoase privind: integrarea în UE, reforma justiției, dezvoltarea economică, reforma în sănătate, reforma administrației publice centrale, etc….Mai mult ca atât, sunt discreditate nu doar ideile, dar si oamenii de bună credință care se implică în aceste procese. Noi vedem acum aceeași situație și aceleași abordări.

9. Nu în ultimul rând, atragem atenția asupra faptului că recent, în Republica Moldova deja s-a făcut/finalizat o reformă a administrației publice centrale. Iar în curând, expiră deja o altă strategie a reformei administrației publice…(a câta la rând). Această reformă este considerată și raportată de unii ca una finalizată și de succes. Atât de mare a fost succesul că acum din nou se formează un grup de lucru pentru a reforma din nou administrația centrală? Atâta de mare a fost succesul că avem progrese indiscutabile în justiție, economie, medicină, furtul miliardului etc? Aceasta înseamnă ca tot așa ”succes” major ne așteaptă și în cazul reformei APL? Din păcate, pentru aceasta există toate premisele: aceleași abordări, aceiași oameni etc.

Prin urmare, Stimați colegi, tema reformei Administrației Publice, în general și a celei locale, în special, care sunt foarte strâns legate și interdependente (inclusiv cu elementul său teritorial), cu siguranța este una extrem de importantă și necesară a fi discutată. Însă, cunoaștem cum s-au făcut reformele respective până acum și efectele lor dezastruoase, iar ca rezultat nu avem nici justiție, nici organe de drept, nici administrație publică centrală capabilă să apere interesul național și sa ofere servicii calitative cetățenilor.

Totodată, această reformă a APL este una foarte complexă, care necesită abordări corespunzătoare, serioase, dezbateri publice largi, analize profunde, evaluări obiective ale impactului și cu implicarea/participarea absolut a tuturor actorilor interesați. Absolut. Pentru ca în final să avem o viziune și/sau o concepție de reformă conectată la nevoile și realitățile Republicii Moldova. Pentru acesta este nevoie de timp, înțelegere și deschidere totală din partea tuturor.

Dacă cu adevărat cineva se gândește la oameni și la reforme viabile, avem nevoie de o cu totul altă abordare. În special, la etapa inițială este nevoie:
– de a corela importanța tematicii/reformei date cu decizia guvernamentală privind formarea unei structuri/grup/platforme largi de lucru. În acest sens, este necesară cel puțin o hotărâre de Guvern, prin care să fie legitimat acest grup/platformă. Reforma în cauză este una dintre cele mai importante din stat și din acest motiv trebuie să fie recunoscută ca atare prin actul respectiv;
– de a revizui totalmente formatul acestui grup, în așa fel ca cesta să devină reprezentativ, cu implicarea CALM, a organizațiilor/personalităților cu autoritate și credibilitate în societate; reprezentanți ai Guvernului; forțele politice principale, mediul academic, partenerii de dezvoltare etc. Majoritatea din acest grup să fie formată din actori neguvernamentali. Ar fi benefic, corect și inovativ ca coordonarea reformei să fie realizată de către reprezentanții APL, în baza principiului de jos în sus;
– de o înțelegere complexă asupra reformei și consecințelor ei din partea conducerii grupului de lucru (nu selectivă și izolată);
– de o discuție largă și transparentă în societate privind necesitatea reformei și lecțiile reformelor anterioare;
– analize și evaluări serioase de impact (costuri/beneficii) la fiecare etapă;
– prioritizări și abordări etapizate;
– certitudine privind resursele necesare; transparență privind suportul clar și pe termen lung din partea partenerilor etc.

Numai așa putem avea o viziune/concepție de reformă în interesul general real al oamenilor și care are șanse să atingă acel CONSENS politic și social, cu adevărat larg; care să nu afecteze implementarea acestei reforme, care să nu ducă la politizarea și anularea acesteia, precum și la irosirea resurselor enorme (cum s-a întâmplat anterior). Avem nevoie de o reformă cu gândul la oameni și ca fiecare om în parte să simtă beneficiile acesteia. NU în beneficiul sau pentru comoditatea guvernanților, forțelor politice sau unor experți……, așa cum se întâmplă, de regulă, la noi, cu regret.

Stimați colegi! Sigur că decizia vă aparține dar, Vă rugăm!
Atenție și prudență maximă….., nu vă dați la provocare! Nu cădeți în capcană! Reformele de acest gen NU se fac în așa manieră și cu asemenea abordări! Republica Moldova deja a trecut prin așa ceva și NU trebuie să repetăm erorile comise
.

Și la final trebuie să menționăm că Congresul Autorităților Locale din Moldova niciodată nu a fost și nici nu va fi împotriva unor reforme bune și în interesul primordial al cetățeanului (care, de regulă, în astfel de reforme a fost uitat). Pentru CALM este important ca să fie respectat procesul și să existe o discuție largă și participativă, cu implicarea reală (nu formală) a tuturor celor vizați și interesați. Deoarece doar așa este posibil să fie luate în calcul toate problemele, prevăzute consecințele și evitate greșelile care pot avea impact invers celui urmărit, iar ca rezultat discreditată reforma.

Atașat găsiți un număr special al ziarului CALM în care este expusă viziunea membrilor și experților noștri privind conceptul de reformă AT, condițiile în care aceasta ar trebui să fie implementată pentru a aduce adevărate beneficii cetățenilor, dar și un editorial la acest subiect semnat de directorul executiv al CALM Viorel Furdui.

Viorel FURDUI,
Director executiv,
Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM)

Last updated: septembrie 24, 2020 at 9:53 am

Lasă un Răspuns