08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Sinteza evenimentelor săptămânale (29.07 – 04.08.2019)

//
Comentariu0

Luni, 29 iulie 2019, în cadrul Centrului medico- social „REBECA” (str. Decebal, 99A) a avut loc lansarea proiectului „Servicii integrate- vârstnici în siguranță”. Autorii proiectului- Centrul medico- social „REBECA”. Elena Adașan, directorul centrului, a  vorbit despre principalele obiective ale proiectului, printre care se enumeră:

*crearea Centrului de instruire pentru rudele persoanelor dependente de casă/ pat și sporirea capacităților acestora privind furnizarea de îngrijiri sociale/ medicale/ integrate la domiciliu;

*Crearea Clubului seniorilor vârstnici, socializarea și capacitarea acestora privind sensibilizarea comunității la problemele persoanelor dependente de grija altora, la necesitatea de implicare a membrilor comunității în îngrijiri sociale/ medicale/ integrate, precum și la necesitățile implicării în colectarea de fonduri pentru acest scop.

În cadrul evenimentului au fost prezenți șefii direcțiilor Primăriei mun. Bălți, directorii asociațiilor obștești și centrelor sociale.

Acest proiect este o parte componentă a Programului de granturi mici în cadrul proiectului „Calitate și accesibilitate a serviciilor de îngrijiri medico-sociale la domiciliu în Republica Moldova 2019-2022”, implimentat de către Caritas Czech Pepublic în colaborare cu Asociația Obștească HOMECARE , cu Asociația Obștească Pro- Development, cu suportul financiar al Republicii Cehe prin programul „Cooperare cehă de dezvoltare”.

Centrul medico-social „REBECA”, în frunte cu Elena Adașan, funcționează din anul 2013 și se află în subordonarea Primăriei mun. Bălți.

La cea de-a IV-a ședință extraordinară a Consiliului municipal Bălți, din 25 iulie 2019, consilierii au avut de examinat întrebarea „Cu privire la transmiterea Î.M. „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți” a obiectului după reparația capitală”. Acest obiect reprezintă partea de drum a str. Ștefan cel Mare (de la str. M. Viteazul până la podul de peste r. Răut).

Cum putea comisia să accepte această porțiune de drum pentru exploatare?” Explicațiile directorului Î.M. „DCCCU”, Larisa Bragari, în cadrul ședinței Consiliului municipal au fost aduse întru clarificarea conformității lucrărilor efectuate la proiect, lichidarea observațiilor grupului de lucru notate în procesul verbal din 5 noiembrie 2018. Cu privire la activitatea acestei comisii am informat cetățenii în data de 7 noiembrie 2018.

Obiectul nu a fost dat complet în exploatare. În proiectul de decizie cu privire la transmiterea ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi” a obiectului după reparația capitală, este clar indicat:

„1. Se transmit ÎM „Direcţia reparaţii şi construcţii drumuri Bălţi” cheltuielile de renovare a învelișului străzii Ștefan cel Mare și Sfînt (de la str. M. Viteazul până la podul de peste r. Răut) în municipiul Bălți, în valoare de 12 694 074,94 lei, cu majorarea ulterioară a valorii iniţiale a mijlocului fix”.

Cu 18 voturi „PRO” proiectul a fost primit.

Având în vedere discuțiile aprinse, învinuirile de neprofesionalism, ce      s-au declanșat în cadrul ședinței CMB și, ulterior, în rețelele de socializare, deja miercuri, 31 iulie, în cadrul unei întâlniri cu șefii ÎM, primarul N. Grigorișin i-a cerut Larisei Bragari să explice procedura comisiei de recepție finală și semnarea actului final de primire în exploatare.

Miercuri, 31 iulie 2019, a avut loc ședința cu directorii întreprinderilor municipale și a complexului termoenergetic. În cadrul acestei ședințe        s-au discutat mai multe întrebări ce țin de buna funcționare a municipiului, printre care: datoria (în sumă de 3 000 000 lei ) în legătură cu aprovizionarea cu agent termic a cetățenilor municipiului Bălți. La fel, directorul Î.M. „Termogaz- Bălți”, Stepan Munteanu, a anunțat bălțenii că lucrările de reparație a caselor/ blocurilor de locuit, ce beneficiază de agent termic în perioada rece a anului, trebuie să fie finisate până la data de 25 august 2019, întrucât se va începe procesul de alimentare a sistemei de încălzire cu apă. În cazul în care locatarii nu reușesc, aceștia trebuie să se adreseze neapărat la Î.M. „Termogaz- Bălți”, și să anunțe despre prelungirea termenului de start pentru aprovizionare cu apă a sistemului de încălzire.

În cadrul aceleiași ședințe, primarul municipiului Bălți, Nicolai Grigorișin, a accentuat ca directorul și specialiștii din cadrul Î.M. „GLC”, să atragă o atenție deosebită materialului procurat pentru lucrările de reparație și construcție în mun. Bălți. Această întrebare s-a iscat în legătură cu plângerile parvenite de la locuitorii str. Bulgară, 100 și str. Bulgară, 25, pentru că scările (făcute din ciment) de la intrarea în bloc s-au deteriorat în timp foarte scurt, ceea ce dă dovadă de calitatea proastă materialelor de construcții. Până în ziua de astăzi nu s-au terminat lucrările de reparație a acoperișului de pe str. Bulgară, 100, str. Belousov, 59 și str. Malinovschi, 3. Directorul Î.M. „GLC”, Tatiana Parascan, a menționat că se va ocupa de rezolvarea acestor probleme. O altă întrebare apărută constă în neînțelegerea cu alpiniștii utilitari din cadrul întreprinderilor individuale, întrucât aceștia, având contract cu Î.M. „GLC” pentru prestarea serviciilor corespunzătoare, îndeplinesc mai întâi toate cererile parvenite la întreprinderea unde funcționează și doar mai apoi – acele adresate la întreprinderea municipală.

Unde dispar trapele sistemelor de canalizare? Anume această întrebare a adresat-o primarul municipiului către reprezentantul S.R.L. „Gloring Inginering” în cadrul ședinței din 31.07.2019. S-a ajuns la răspunsul că acei care îi fură, probabil le aduc la punctele de primire a resturilor metalice. În această ordine de idei, primarul a însărcinat reprezentantul S.R.L. „Gloring Inginering”, pentru a fi verificată această situație și să fie întreținut un contact cu punctele de primire a resturilor metalice pentru a depista făptașii.

„Insuficiență acută de lucrători medicali!” Cu această replică a venit șefa serviciului Sănătate, Feodora Rodiucova. La momentul actual, Centrul Medicilor de familie din municipiul Bălți duce lipsă de 19 medici de familie. Lipsesc cadre medicale și la Spitalul Republican din mun. Bălți. În legătură cu această situație, anterior au fost trimise nenumărate demersuri către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Edilul de Bălți, a însărcinat șefa serviciului Sănătate, să fie întocmit un demers către minister, în cazul apariției unor probleme- scrisoarea să fie redirecționată, dar deja din numele primarului municipiului Bălți, Nicolai Grigorișin. În acest context, s-a menționat că acut duce lipsă de medici Secția de urologie din cadrul Spitalului Republican din municipiul Bălți.

Ceea ce ține de raportarea lucrului efectuat de Î.M. „Amenajarea teritoriului și spații verzi”, aceasta a început cu o noutate bună- numărul unităților tehnice din cadrul întreprinderii s-a mărit cu unu. Astfel a fost procurat un tractor nou ce va permite efectuarea rapidă a lucrului propus. O însărcinare către director a fost identificarea locului ideal pentru amplasarea terenului pentru workout și pentru skateboard. Primarul a adus la cunoștință despre costul unor astfel de terenuri: terenul pentru workout- 450.000 lei și terenul pentru skateboard- 860.000 ruble (+livrare, +asamblare). O altă întrebare propusă pentru examinare a fost la fel indentificarea terenurilor ideale pentru stabilirea a 5 foișoare (terasă deschisă, cu acoperișul susținut de stâlpi sau de coloane, pridvor) în micro-raionul „Dacia”.

La fel în cadrul acestei ședințe, specialistul de la Direcția Învățământ, Tineret și Sport Bălți, Veaceslav Scripliuc, a menționat că s-au început lucrările de pregătire a intituțiilor preșcolare și de învățământ pentru aprovizionarea cu agent termic în perioada sezonului rece, ce se planifică a fi finisate până la data de 15 august 2019. Dificultăți au apărut în legătură cu gimnaziul nr. 4 și nr. 9, întrucât în sistemul de încălzire s-au produs avarieri.  O altă problema a apărut la stația Tinerilor Turiști, unde centrala de încălzire se află sub partea carosabilă. Pachetul de documente pentru a efectua aceste lucrări trebuie direcționat la S.A. „CET-NORD”. Munca acestora va putea fi achitată la sfârșitul tuturor lucrărilor bine efectuate. Primarul a ordonat ca această întrebare să fie luată sub control propriu de către viceprimarul municipiului Bălți, Ghenadie Șmulschi.

La această ședință, a mai raportat despre lucrul efectuat și reprezentantul Inspectoratului de Poliție Bălți, Ruslan Chicimaniuc. Reieșind din sarcinile propuse și plângerile parvenite din partea locuitorilor municipiului, la ședința cu directorii întreprinderilor municipale și a complexului termoenergetic din 24.07.2019, se aduce la cunoștință că magazinul Victoria 24/24 (intersecția str. Alexandru cel Bun și str.Conev), într-adevăr propune spre vânzare, după orele 22:00, băuturi alcoolice (bere și vin), ceea ce este interzis de lege. Această întrebare va fi hotărâtă în cel mai scurt timp.

O altă problemă reprezintă câinii vagabonzi. Nenumărate plângeri vin din partea bălțenilor. Acest lucru, la fel, se va examina și hotărâ în timp util.

Reieșind din faptul că, special pentru vânzătorii neautorizați din cadrul zonei rurale au fost amenajate locuri speciale pentru iarmarocul agro (și mai sunt disponibile circa 20 de locuri), aceștia oricum continuă să iasă la vânzare pe marginea străzilor, în curțile blocurilor locative, ceea ce pune în pericol starea sănătății cumpărătorilor. Astfel, conform scrisorii primite de la MAI, situația cu vânzarea neautorizată a produselor alimentare să fie luate sub controlul autorităților și a organelor de drept.

În data de 31 iulie 2019 edilul de Bălți a venit la fața locului pentru a verifica calitatea lucrărilor de reparații efectuate de Î.M. „DRCD” cu implicarea echipamentelor specializate ale S.A. „Drumuri Bălți”. Este posibil să se construiască rapid și în același timp calitativ? „Este posibil”, răspund lucrătorii. – Având tehnologii moderne, lucrători profesioniști și materiale de înaltă calitate”.

Conform lui Iurii Hmarnîi, administrator interimar al Î.M. „DRCD”, compania a încheiat două contracte cu S.A. „Drumuri Bălți”, în frunte cu Nicolai Teodorescu. Unul – pentru închirierea mașinilor specializate, celelalte tipuri de muncă sunt efectuate de angajații întreprinderii municipale, iar al doilea contract- pentru furnizarea de asfalt. „Anul acesta”, a subliniat primarul Nicolai Grigorișin, „compania a reușit să achiziționeze o mașină specializată pentru gudron, „ ceea ce am văzut la Kiev și Odessa, în Rusia ”(o mașină de turnare uniformă sub presiune de materiale organice încălzite pe bază de gudron în timpul construcției sau modalități de reparare) pentru 48 de mii de lei, ceea ce a permis, în final, să se îndepărteze de utilizarea vechilor tehnologii. Chiar avem nevoie de echipament specializat. Vom continua să acționăm în această direcție pentru a achiziționa și alte tipuri de mașini specializate”.

Reamintim, concursul pentru reparația capitală a părții carosabile a str. Păcii (de la str. Pușkin până la str. 31 August) a avut loc în 2017, cu termenul de realizare de doi ani. Pe 5 mai 2017, în urma unei licitații publice, primăria a semnat un contract cu Î.M.„DRCD” pentru lucrările de reparații. Valoarea totală a contractului cu TVA este de 3 milioane 752 mii 722 lei. Suprafața totală este de 1800 m2. Executarea contractului a fost prelungită de două ori: prima prelungire până la 31 decembrie 2019 cu termenul limită până la 30 iunie 2019, a doua prelungire a termenului – 31 iulie 2019.

La data de 31.07.2019, în Primăria municipiului Bălți, a fost organizat primul eveniment public din cadrul proiectului ”Comunități incluzive prin dialog și participare”. Acest proiect este focusat pe problemele cu care se confruntă persoanele cu nevoi speciale din orașul nostru.  Am avut o mare deschidere din partea acestor persoane care au participat activ la discuțiile care s-au desfășurat, unde aceștia au avut posibilitatea să ne vorbească despre subiectele dureroase cu care se întâlnesc zilnic precum: barierele de accesibilitate care îi lasă în afara vieții publice, accesul la serviciile de educație, sănătate, angajarea în câmpul muncii, acces la transportul public etc.

În cadrul evenimentului dna Veronica Munteanu, șefa Direcției Asistență Socială și Protecția Familiei a vorbit despre eforturile pe care le întreprinde direcția pe care o conduce pentru a ajuta persoanele cu nevoi speciale să se integreze în societate. De asemenea,  s-a discutat ”Strategia de incluziune socială a persoanelor vulnerabile din municipiul Balți pe anii 2019-2021”, despre care au vorbit și alți reprezentanți de la Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei, Direcția Proprietatea Municipală și Relații Funciare.

Președinta Asociației pentru Drepturile Omului Lex XXI, Diana Grosu, a apreciat pozitiv aprobarea de către Consiliul municipal Bălți a strategiei de incluziune socială a persoanelor vulnerabile din municipiul Bălți pentru anii 2019-2021.

Proiectul ”Comunități incluzive prin dialog și participare” este posibil grație ajutorului oferit de poporul american prin intermediul Ambasadei SUA în mun.Chișinău.

Uniunea de susținere socială a tutorilor, a familiilor monoparentale și a persoanelor singuratice – A.O. „Uniunea „Speranța”” împreună cu coordonatorul proiectului, Igor Nikișov, membrul  oganizației „People in need”, Richard Lytton, în decurs de două zile au acordat ajutor pentru 17 familii din municipiul Bălți, 16 din s.Elizaveta și r-nul Soroca și desigur pentru pacienții dispensarului psiho-neurologic.

De această dată, sponsorii au pregătit cadouri excelente, care până acum nu au fost, după cum afirmă președintele organizației, Raisa Ceremuș: „Nimeni nu a pregătit cadouri din 18 produse.

Avem o deviză cu coordonatorul proiectului, Igor Nikișov și familia sa: să ducem crucea cu sponsorii noștri pentru tot restul vieții. Suntem recunoscători sponsorilor permanenți din Olanda, doamnei Ester și domnului Max, pentru ajutorul acordat. Suntem recunoscători domnului Richard din Scoția pentru astfel de daruri bogate”.

Potrivit domnului Lytton, el a început să lucreze cu organizația din Bălți cu 5 ani în urmă, activând în România în oganizația „People in need”. Apoi a decis să ofere asistență financiară bălțenilor, achitând facturile pentru serviciile comunale a 2-3 familii. Domnul Lytton înmână personal pachetele cu cadouri.

În total în trimestrul II din 2019, AO „Uniunea„ Speranța” ”a deservit 500 de familii.

Vineri, 02 august 2019, la orele 14:00, în incinta Palatului municipal de Cultură a avut loc un concert dedicat Zilei Feroviarului. Evenimentul a fost deschis de către primarul municipiului Bălți, Nicolai Grigorișin. El le-a dorit lucrătorilor ai căii ferate, în ziua lor profesională sănătate,  prosperitate și mari succese. La fel primarul le-a mulțumit pentru muncă enormă depusă, care contribuie semnificativ la buna funcționare a municipiului Bălți și a întregii Moldove. La fel la eveniment a participat și deputatul Parlamentului Republicii Moldova, Alexandr Nesterovschii, ce la fel a venit cu urări de bine și mulțumire pentru munca lor. Nu a lipsit de la festivitate nici directorul Colegiului Tehnic-Feroviar din municipiul Bălți, Beleacov Alexandr, și desigur, Valeriu Gîlcă, șeful Remizei de vagoane Bălți. Evenimentul a fost decorat cu diverse cântece, dansuri și dispoziție la maxim. Sincere felicitări lucrătorilor Căii Ferate din Moldova!

Duminică, 04 august, în parcul central lângă complexul arhitectural dedicat lui Vladimir Vîsoțskii, a avut loc o searată de dans. Primarul a ieșit cu propunerea de a restabili tradiția activităților culturale, ce de mult timp nu s-au desfășurat- petreceri de dans în aer liber. La fiecare două săptămâni între orele 18:00 și 21:00, sunt așteptați cei care doresc să savureze dintr-o înghețată răcoritoare, să danseze, să se distreze, să asculte spectacolele artiștilor talentați din Bălți, să se cunoască și să se relaxeze de zgomotul urban, gânduri triste și rutină …

Dansurile se vor desfășura în zilele de duminică: 11 și 25 august. Vârsta și statutul social nu contează. Principalul este dispoziția bună și zâmbetul pe față!

Last updated: august 6, 2019 at 17:19 pm

Lasă un Răspuns