08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Sinteza evenimentelor săptămânale (02.09.2019 – 09.09.2019)

//
Comentariu0

Anul școlar a început! Pe 2 septembrie 2019, 1.558 de fete și băieți au ajuns la prima lecție din viața școlară. 53 de clase primare au deschis ușile copiilor care, treptat, an de an, vor învăța secretele universului, vor dezvălui misterele chimiei și fizicii, vor învăța limbile native și străine…În toate instituțiile de învățământ ale municipiului, s-au organizat caree solemne pentru a marca începutul noului an școlar. Reprezentantul Ambasadei Federației Ruse în Republica Moldova, Kiril Abramov a vizitat L.T. „M. Lomonosov” și în numele ambasadei a înmânat diplomă lui Lia Masian, care a ocupat locul I la Olimpiada Republicană la limba și literatura rusă.

Și apoi, în toate colțișoarele municipiului a răsunat clinchetul primului clopoțel al anului școlar 2019-2020, chemând copiii și profesorii la prima lecție. Nicolai Grigorișin, primarul municipiului Bălți: „În această zi de sărbătoare vreau să vă urez: elevilor – perseverență în escaladarea treptelor succesului, cadrelor didactice și părinților – bunăstare, sănătate, energie creatoare și bună dispoziție! Fie ca începutul anului școlar să aducă tuturor doar emoții pozitive!”

Chimiști și matematicieni, profesori ai claselor primare și educatori de grădiniță, filologi de limbi străine și maternă, istorici, profesori de educație muzicală sunt specialitățile tinerilor care au ales profesia de pedagog, pentru care, pe 2 septembrie, pentru prima dată în calitate de profesor a sunat primul clopoțel.

Tineri, talentați, ambițioși, creativi, amabili, responsabili și plini de speranță, în așa mod i-a văzut primarul pe noii profesori, care s-au alăturat familiei de pedagogi instituțiilor de învățământ și preșcolare: „Sunteți foarte bineveniți în școlile și grădinițele noastre. O școală modernă are nevoie de profesori tineri, educatori și antrenori – curajoși și puternici, dezvoltați multilateral și responsabili, capabili de compasiune. Avem nevoie de profesori extraordinari, talentați, așa că plămădim în dvs marea speranță pentru un viitor prosper și suntem gata să vă ajutăm și să răspundem la toate acele întrebări care vă preocupă, după această alegere dificilă, dar foarte necesară pentru societatea noastră, de a deveni profesor. ”

Tinerii profesori au împărtășit primarului primele lor emoții de la întâlnirea cu elevii, profesorii, au vorbit despre dinastiile familiale ale pedagogilor, s-au împărțit de dificultățile vieții de zi cu zi, de lipsa propriilor locuințe.

Ca amintire și în speranța că numele acestor 18 tineri profesioniști vor fi înscriși în paginile de aur ale istoriei municipiului, Nicolai Grigorișin și șefa DÎTS, Tatiana Dubițkaia,  au oferit în dar primul volum al enciclopediei „Personalități bălțene” de Valentin și Lucian Jitaru.

Marți, 04 septembrie 2019, în incinta Primăriei municipiului Bălți s-a desfășurat un seminar informativ pentru Comitetele de Subbazin a râului Răut, Ciuhur, Naslavcea-Vasilcău, Șovăț și Delia. Subiectul seminarului a fost „Soluții tehnice de epurare ale apelor uzate aplicabile în localitățile din mediul rural în Moldova”. Participanții, reprezentanții localităților din nordul Republicii, au fost informați despre soluțiile tehnice de sanitație aplicabile în localități din mediul rural și organizarea serviciilor publice de alimentare cu apă și sanitație în satele din RM.

Printre participanții acestui seminar, era prezent Vasile Sârbu, primarul comunei Căzănești, ce a preluat președinția Comitetului Subbazinal Răut de la primăria municipiului Bălți.

Comunitatea practicienilor din domeniul apă şi sanitaţie, iniţiată de ApaSan în 2011 are drept scop să direcţioneze procesele de învăţare şi să catalizeze schimbul de informaţie între practicieni, astfel încât să îmbunătăţească situaţia în sectorul de apă şi sanitaţie. Comunitatea întruneşte 25 de membri permanenţi în cadrul a 4 şedinţe pe an. Echipa nucleu are responsabilitatea de a coordona activitatea comunităţii şi de a asigura secretariatul. Este o platformă autonomă şi activă.

Seminarul a fost promovat de Centrul Național de Mediu în parteneriat cu ApaSan, Proiectul Elveției de Apă și Sanitație în Moldova

Miercuri, 4 septembrie 2019, s-a desfășurat ședința cu șefii ÎM și a complexului termoenergetic.  Printre cele mai importante întrebări s-a plasat chestiunea apărută în legătură cu centrala de încălzire autonomă de pe str. Krîlov. Din cauza că datoriile sunt extrem de mari (122.000 lei), se examinează stoparea lucrului a acestei centrale. Hotărârea se va face public. La aceeași ședință reprezentantul SRL „Glorin Inginering”, a menționat că locatarii Asociației proprietarilor locuințelor private achită în mod regulat bonurile venite pentru prestarea apei de la „Regia APA-Canal” Bălți și pentru serviciile de canalizare, însă președintele APLP, la rândul său, nu transmite banii pentru aceste servicii în bugetul întreprinderilor prestatoare de servicii. Primarul a însărcinat conducătorii acestor două întreprinderi să pregătească cereri pentru a le depune la Poliția economică.

Reprezentantul ÎM „DCCCU” a menționat monitorizarea lucrărilor de reparații capitale a str. Lesecico se face zilnic de către un specialist responsabil pentru controlul tehnic.

De asemenea, șeful Direcției de troleibuze Bălți a menționat că întrebarea achiziționării noilor troleibuze pe baterii este un proces de durată, de aceea până în iarnă acest lucru nu va fi posibil. Însă pimarul de Bălți, Nicolai Grigorișin, a menționat că în mun. Bălți, printre cele mai greu accesibile locuri pentru transpotul public, e r-nul Molodovo, în curând se apropie iarna și bălțenii trebuie să aibă acces liber la transportul public, și nu să-l aștepte ore în șir la temperaturi scăzute. Astfel, edilul de Bălți a dat ordin să fie găsită o soluție pentru a ameliora într-un mod oarecare situația apărută (chiar și procurarea autobuzelor municipale, de ce nu?).

În aceeași ordine de idei, în legătură cu continuarea lucrărilor de construcție a terenurilor sportive de tip nou (cartierul 6), primarul a însărcinat șefii ÎM „DRCD”, ÎM „GLC” și ÎM „Amenajarea teritoriului și spații verzi”, să fie evacuate de pe terenul instalațiile metalice vechi, pentru a permite instalarea efectivă a noului teren sportiv.

Despre o altă problemă a vorbit Ruslan Chicimaniuc, șef adjunct Secția Securitate Publică a inspectoratului de poliție. Câinii vagabonzi din nou își arată agresivitatea față de trecători. În legătură cu această întrebare, primarul de Bălți l-a invitat pe reprezentantul Inspectoratului de Poliție Bălți, la o ședință pentru a soluționa această problemă.

Încă o problemă iscată este producerea ilegală a băuturilor alcoolice a unor cetățeni de pe str. Acad.Belousov, 47. Această problemă necesită o soluționare ugentă.

Joi, 05 septembrie 2019, în încinta Primăriei municipiului Bălți, a avut loc un briefing organizat de activistul civic, Nicolai Usatîi.

Scopul discursului acestuia a fost aducerea la cunoștință, cu suportul argumentelor, vânzarea ilegală a loturilor de pământ din Parcul de copii „Andrieș” și de pe str. I. Franco (regiunea în apropierea Cooperativei de Construcție a Garajelor(ГСК)).

Conform spuselor activistului civic, aceste și multe alte ilegalități au servit la inceputul așa- numitului haos în ceea ce ține de relații funciare.

În data de 06 septembrie 2019 s-au desfășurat consultările publice privind introducerea modificărilor în Strategia de dezvoltare a bibliotecii municipale „Eugen Coșeriu” Bălți pentru anii 2019- 2023 și denumirea corectă a instituției date conform legislației în vigoare.

Toate recomandările, completările și propunerile părților interesate vor fi incluse într-un proces-verbel și publicate aici.

În lista părților interesate cu care a fost desfășurată consultarea publică a proiectului de decizie al Consiliului municipal Bălți „Cu aprobarea strategiei de dezvoltare a Bibliotecii municipale „Eugen Coșeriu” Bălți pentru anii 2019-2023 se enumeră: viceprimarul de Bălți, Lilia Sava; șefii direcțiilor și secțiilor Primăriei municipiului Bălți, directorii instituțiilor de cultură și a asociațiilor obștești și reprezentanții filialelor bibliotecii municipale „Eugen Coșeriu”.

Sâmbătă, 7 septembrie 2019, şi-a încheiat lucrările Ediţia 2019 a Forumului Educațional Municipal cu genericul  ”Pedagogul, agent al schimbării”.

Evenimentul a fost organizat de DÎTS Bălţi şi a avut ca moderator pe Dana Lichii, șef SAP al DÎTS.

Printre oaspeţii de onoare ai simpozionului cadrelor didactice se regăsesc: Primarul de Bălţi – dnul Nicolai Grigorișin, Consulul General al României la Bălți, Petrișor Ionel Dumitrescu.

Devenit tradiţie, forumul profesional a constituit şi în acest an o adevărată Agora pentru exprimarea opiniilor, consolidarea bunelor practici şi trasarea obiectivelor pentru următorul an şcolar, 2019-2020.

Elementul de noutate al Forumului este desfășurarea după tehnica Panel. Forumul a fost precedat de laboratoarele didactice ale managerilor instituţiilor preuniversitare şi a celor de învăţământ timpuriu, a directorilor adjuncţi pentru instruire, a directorilor adjuncţi pentru educaţie, a psihologilor şcolari, cadrelor didactice de sprijin şi specialiştilor SAP.

Sinteza activității DÎTS pentru a.ș.2018-2019 a fost prezentată în cadrul Panelului de discuții:

  • Leadership – abordare inovativă în managementul școlii contemporane
  • Formarea profesională a cadrelor didactice – reper pentru managementul carierei
  • Pedagogul debutant: adaptarea și formarea tânărului specialist
  • Relația copil – școală – părinte în contextul actual

La întrunire au participat manageri şi membri delegaţi din 76 instituţii de învăţământ general din mun. Bălţi, care formând o platformă unică pentru asigurarea Schimbării ca proces continuu în educație au adoptat Rezoluția Forumului.

Documentul include un şir de acţiuni care-şi vor regăsi reflectare în Planul de activitate al DÎTS Bălţi pentru anul 2019-2020.

Rezoluția Forumului:

  • Asigurarea unui management flexibil la nivelul direcției și unităţilor de învăţământ din subordine în scopul realizării egalităţii şanselor în educaţie, reducerii absenteismului, abandonului şcolar, a părăsirii timpurii a şcolii, îmbunătăţirii rezultatelor la olimpiadele naționale și internaționale, la examenele naţionale şi testările internaţionale.
  • Facilitarea participării cadrelor didactice și manageriale la activități de instruire, perfecționare, cursuri de formare continuă şi recalificare etc., în vederea creșterii calităţii procesului instructiv-educativ.
  • Valorificarea strategiilor de promovare a imaginii profesorului, întru atragerea și menținerea tinerelor cadre didactice în instituție.
  • Crearea unui climat de siguranţă fizică şi libertate spirituală în toate unităţile de învăţământ din subordine, diminuarea și prevenirea violenței în unitățile de învățământ.
  • Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale dintre şcoală și părinţi, administraţia publică locală, comunitate, agenţi economici, sindicate, asociații obștești.
  • Atragerea de resurse financiare externe prin participarea în proiecte educaționale și comunitare şi gestionarea eficientă a bugetelor instituționale.

Presa a reflectat evenimentul la nivel local şi naţional.

Sperăm că prin întreaga sa paletă de acţiuni, Ediţia 2019 a Forumului Educațional Municipal a contribuit la promovarea dialogului axat pe necesităţile şi aşteptările sistemului educaţional din municipiu, întărind, în acelaşi timp, ideea că OLSDÎ Bălţi manifestă deschidere pentru tot ce subscrie termenului – schimbare.

La fel sâmbătă, 07 septembrie 2019, pe piața „Vasile Alecsandri”, a fost organizată a VII-a ediție a Festivalul produselor apicole, ce a urmat scopul de a asigura locuitorii  și oaspeții mun. Bălți cu produse apicole și de a dezvolta tradiția de utilizare a produselor apicole.

Din an în an cerințele referitoare la design și organizarea festivalului sunt tot ma stricte, îsă rezultatul muncii finale este de nemaipomenit.

Din spusele apicultorilor, din an în an rândurile specialiștilor acestei preocupări se tot răresc, întru lăsarea unei amprente în cultura neamului nostru.

Duminică în data de 08 septembrie 2019 pe piața „Vasile Alecsandri” s-a desfășurat Festivalul Bunica&Bunelul Fest, cu genericul „Cântăm, dansăm și meșterim, și cu vârsta ne mândrim”, organizat de AO „Casmed”.   

Evenimentul a fost oganizat în 3 zone : Zona de creație, Zona de sănătate și Zona pentru copii. Evenimentul a fost decorat cu o gamă largă de concursuri și activități interactive.

Și cei mici, și cei de vărstă înaintată au rămas plăcut împresionați de acest eveniment organizat de adevărații profesioniști.

Sursa video: tvbalti.md

03 septembrie- Ziua Armatei naționale

Cu ocazia sărbătorii „Ziua Armatei naționale”, marcate pe 03 septembrie a fiecărui an, conducerea Primăriei municipiului Bălți, în frunte cu primarul municipiului – Nicolai Grigorișin, viceprimarii- Lilia Sava și Ghenadie Șmulschii, deputații Parlamentului RM din mun. Bălți- Alexandr Usatîi și Arina Spătaru împreună cu militarii Brigăzii, dislocate la Bălți, au depus flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfînt pe piața Independenței.

Efectivul Brigăzii nr.1 de Infanterie Motorizată au trecut cu un marș solemn pe Piața Independenței spre Unitatea militară, unde și s-au desfășurat toate evenimentele festive, dedicate acestei sărbători.

Sărbătorirea Zilei Armatei Naționale s-a început în 03 septembrie 1991 prin Decretul Președintelui RM Mircea Snegur nr. 139, „Cu privire la crearea Forțelor Armate ale Republicii Moldova”.

Last updated: septembrie 17, 2019 at 16:29 pm

Lasă un Răspuns