08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Sinteza evenimentelor săptămânale (22-28 iulie 2019)

//
Comentariu0

Luni, 22 iulie, datorită Asociației Obștești HOMECARE din mun. Chișinău, în frunte cu Tamara Adașan, Centrul Medico-Social de zi “REBECA” din mun. Bălți, a fost gazda a unui  grup de voluntari din Biserica în Acțiune și Biserica Protestantă  din Olanda, care au venit cu un schimb de experiență  și au adus câte un colet pentru persoanele în etate și persoanele cu dizabilități. CMS de zi “REBECA” împreuna cu dna Tamara Adașan și grupul de voluntari, au vizitat la domiciliu 6 beneficiari din clasa social- vulnerabilă, care au primit câte o  pungă de produse alimentare din partea oaspeților în sumă de 500 lei fiecare. Beneficiarii vizitați la domiciliu au rămas profund emoționați și mulțumiți. Colaboratorii CMS de zi „REBECA” au dat dovadă de profesionalism și ospitalitate.

Acest centru funcționează din anul 2013 și are drept scop obiectivele:

– imbaierea;

– igiena parțială a corpului;

– îngrijirea părului(spălat,pieptănat);

– ajutor în îmbrăcare/dezbrăcare;

– comunicare/suport psihologic;

– recomandări de autoîngrijire;

– informarea referitor la alte tipuri de îngrijire;

– spălarea și călcarea hainelor.

La fel luni, a fost publicat bugetul pentru cetățeni, ce permite perceperea mai ușoară a  următoarei executări a banilor din bugetul municipal pentru anul 2019. Acest proiect are drept scop aducerea la cunoștință în mod mai simplificat, a tuturor caracteristicilor specifice cheltuielii banilor municipali. Accesând proiectul pe pagina web a primărie, puteți vedea și controla proiectele pentru care vor fi alocați banii municipali, sursele de venit, și deviza de cheltuieli per întregul an.

Marți, în data de 23 iulie, primarul municipiului Bălți, Nicolai Grigorișin, alături de viceprimarii mun. Bălți- Lilia Sava și Ghenadie Șmulschi, șeful DGC, Veaceslav Zincovschi, șeful adjunct DGC, Miron Ion, specialistul din cadrul DGC, Livia Begun și Alexei Rudenco, directorul companiei câștigătoare a licitației deschise S.R.L „A.S. VEST GRUP”, au ieșit la fața locului pentru a verifica lucrul efectuat în cadrul achiziționării elementelor de joacă cu instalare și amenajarea teritoriului adiacent, conform necesităților DGC a Primăriei mun. Bălți.

Astfel, au fost examinate terenurile de joacă în micro-raionul “Dacia”, pe adresele: str. Bulgară; str Lesecico, str. Conev, str. Alexandru cel Bun și str. Decebal. Funcționarii au rămas plăcut impresionați de cele văzute, întrucât muncitorii s-au străduit să păstreze nuanțele terenurilor de joacă mai vechi, dar în același timp, dotându-le cu echipamente de joacă noi, printre care: balansor, balansor pe arc pentru 2 persoane, balansor pe arc pentru o persoană, carusel, leagăn dublu, complexe de joacă de 3 tipuri, masă de șah și bănci cu spătar. Terenurile s-au amenajat în așa mod, întrucît părinților să le fie comod să-și supravegeze copiii, astfel instalându-se bănci și urne. Cel mai îndrăgit element de joacă al copiilor e balansorul pe arc pentru 2 persoane. Pe lăngă faptul că sunt frumoase și atrăgătoare, sunt și viabile- ce reprezintă o caractreristică primordială în lucrul pentru cetățeni. Pe fiecare teren de joacă este anexat un panou informativ despre fiecare complex (recomandări de folosire a locului de joacă ce conține informația despre limita de vârstă, greutate și numărul de persoane permisibile la un element de joacă). La fel pe acest panou sunt indicate numere de contact, pentru a fi apelate în situații excepționale sau în cazul deteriorării unuia dintre elemente.

 

Firma câștigătoare, până în momentul actual, continuă să-și exercite lucrul conform achizițiilor publice.

De nenumărate ori, șefii întreprinderilor municipale ridicau întrebarea referitor la insuficiența muncitorilor de rând în cadrul Î.M. „DRCD”, Î.M. „Amenajarea teritoriului și Spații Verzi” și Î.M. „GLC”. Astfel în cadrul volantei primăriei, din data de 05.07.2019, primarul municipiului Bălți, a menționat că sunt șomerii din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social, care ar putea să ofere o mână de ajutor gospod[riei municipale. Conform dispoziției primarului nr.176 din data de 19.07.2019, se prevede organizarea și realizarea activităților lunare în interes comunitar, de către șomerii din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social, înregistrate la Direcția ocuparea forței de muncă din municipiul Bălți, conform listelor prezentate lunar de către Direcția Asistență Socială si Protecția Familiei cu indicarea numărului de ore de activități de interes comunitar, care urmează să le presteze șomerul din familia respectivă. Astfel în dispoziția respectivă sunt menționate următoarele domenii de activități ce nu necesită calificare profesională:

*crearea zonelor verzi;

*plantarea puieților și alte lucrări de îngrijire a acestora;

*cosirea ierbii;

*activități de deszăpezire ;

*participarea la acțiunile de protecție a mediului înconjurător;

*amenajarea si curățarea teritoriilor de menire socială, culturală și sportivă din mun.;

*lucrări pentru întreținerea fondului locativ și a obiectelor de menire socială, culturală și sportivă, activități auxiliare la salubrizarea străzilor, parcurilor și a terenurilor aferente instituțiilor publice din mun. Bălți și instituțiilor  medicale;

*îngrijirea monumentelor, mormintelor, etc;

*activități auxiliare ce țin de amenajarea municipiului Bălți pentru sărbătorile oficiale.

Șomerii urmează a fi repartizați în următoarele întreprinderi municipale:

– Î.M. „DRCD”;

– Î.M. „Amenajarea teritoriului și Spații Verzi” ;

– Î.M. „GLC”;

– DÎTS;

– Instituții publice din sfera socială;

– Instituțiile de cultură.

Miercuri, în data de 24 iulie 2019, a avut loc şedinţa cu directorii întreprinderilor municipale şi a complexului termoenergetic. Astfel, directorul interimar al Î.M. „DRCD”, Iurie Hmarnîi a menţionat că lucrul întreprinderii se petrece în mod obişnuit. Muncitorii repară partea carosabilă, divizându-se în 4 brigăzi: prima- r- nul Molodovo; a doua- Bălţiul Nou până la str. 31 August; a treia- str. Bulgară; a patra- str. Păcii. Ceea ce ţine de marcajul străzilor, lucrul se efectuează în timpul nocturn, întrucât ziua partea carosabilă este extrem de încărcat. Primarul a însărcinat directorul  Î.M. „DRCD”, ca după finisarea procesului de reparare a străzilor centrale, să fie începută repararea drumurilor din cartiere (micro-raionul „Dacia”), întrucât acestea sunt într-o stare oribilă.

„90% din ţevile ce aprovizionează cu apă potabilă populaţia municipiului sunt irosite aproape total”, anume aceasta a menţionat Irina Zubenina, directorul „Regia APĂ-CANAL” din mun. Bălţi. Reieşind din faptul că repararea capitală a apeductului a avut loc încă 50 de ani în urmă, acum, se produc zilnic, zeci de accidente, jumătate dintre care -la apeduct. Primarul a menţionat că, în comun cu specialiştii din sfera economiei, trebuie de efectuat o notă informativă ce menţionează cele mai des afectate străzi din cauza eruperii țevilor, suma pentru repararea acestor străzi şi instrucţia de efectuare a reparării reţelei de apă. Colectarea documentelor necesare trebuie să fie finisată în cel mai scurt termen pentru a le prezenta partenerilor din străinătate.

Ceea ce ţine de lucrul Î.M. „GLC”, directoarea, Tatiana Parascan, a menţionat că apar probleme în legătură cu Asociaţiile proprietarilor locunțelor private, întrucât preşedinţii acestora nu permit întreprinderii municipale să-şi efectueze lucrul, şi în acelaşi timp nici nu fac ordine pe teritoriul ce le şi aparţine. Nicolai Grigorişin a propus, ca administrația întreprinderii, prin intermediul discuţiilor duse cu peşedinţii APLP, să găsescă un numitor comun întru rezolvarea acestei probleme, pentru că: „Aceştia sunt bălţenii noştri, care sunt prizonieri ai acestor Asociaţii”, a menționat edilul de Bălți.

În cadrul aceleaiși ședințe, directorul Î.M. „Amenajarea teritoriului și Spații verzi”, Svetlana Novicova, a menționat că întreprinderea funcționează fără abateri, lucrul se efectuează în ordinea cererilor parvenite de la cetățeni.

Primarul s-a interesat dacă șefa întreprinderii este la curent cu problema apărută în legătură cu situația de pe str. Moscovei, 102; întrucât un arbore vechi s-a înclinat peste acoperișul unei case de locuit. La fel, în contextul copacilor uscați, s-a menționat și strada Bulgară, precum și o parte semnificativă a micro-raionului „Dacia”, pentru că în această regiune sunt într-adevăr mulți copaci în stare de avariere. „Această situație necesită soluționare urgentă”, a menționat primarul. În ciuda faptului că multe blocuri aparțin APLP, trebuie chemat la fața locului un inspector de la Inspectoratul ecologic, pentru a  emite actul final despre starea fito-sanitară a acestor copaci și de-i tăiat, de altfel se pun în pericol oamenii. O altă problemă este nisipul, ce dispare din nisipierele pentru copii de pe terenurile noi- amenajate. Primarul a însărcinat ca această situație să fie luată sub control. O altă sarcină înaintată a fost colectarea întregului pachet de documente pentru amenajarea scuarului de lângă intersecția str. Ștefan cel Mare și str. 1 Mai și de a prezenta locuri posibile pentru construirea terenului de skateboard și terenului pentru work out.

Șefa DCCCU, Larisa Bragari, în cadrul aceleiași ședințe, a adus la cunoștință că la momentul actual direcția se ocupă de verificarea terenurilor sportive aferente școlilor din municipiu. La fel, a menționat despre achiziționarea proiectului privind extinderea sistemului de iluminare stradală. Ceea ce ține de instituția preșcolară nr. 4, subiect discutat la ședința anterioară, lucrările de reparare a conductei ce asigură grădinița cu agent termic, continuă. Astfel a fost deschis un cont, pe care vor fi transferați bani pentru finanțarea construcțiilor, ceea ce se va întâmpla în zilele apropiate.

În aceeași orine de idei, marți, 23 iulie, a avut loc ședința grupului de lucru privind achiziții publice. În cadrul acestei ședințe s-a anunțat câștigătorul proiectului pentru repararea terenurilor sportive de tip nou. Întrucât termenul de limita s-a micșorat de la 5 la 3 luni, lucrările deja au luat start. Primarul a menționat, că aceste lucrări trebuie să fie luate sub controlul sever de către  șefa DCCCU, Larisa Bragari, întru a evita situația apărută cu compania de construcții S.R.L. „ DANLEVITA”, care a construit terenul sportiv la L.T. „D. Cantemir” (după ce au trecut câteva luni de la finisarea lucrărilor, „pseudo acoperirea” stadionului a început să se deformeze și să se fărâmițeze).

Joi, 25 iulie, s-au desfășurat evenimentele dedicate celei de-a 39-a aniversări din ziua decesului poetului, actorului, cântărețului și compozitorului Vladimir Vîsoțskii. Seara, la 18:00, locuitorii orașului Bălți, s-au adunat la o serată de creație «Я вернусь» în parcul central lângă monumentul arhitectural dedicat poetului (autorul compoziției este Moisei Milgrom).

Sursa: tvbalti.md

La fel joi, 25 iulie, la ora 10:00, s-a desfășurat ședința a IV-a extraordinară a Consiliului municipal Bălți. În sală au fost prezenţi 30 de consilieri, 5- absenţi motivat, astfel şedinţa consiliului se se consideră deliberativă.

Pe agenda zilei, întocmită de primarul municipiului, Nicolai Grigorișin, s-au regăsit 66 de întrebări, dintre care întrebarae nr. 22 a fost exclusă de pe agenda zilei și ca supliment s-au adăugat încă 3 întrebări (2- propuse de către primar și o întrebare- de către consilierul, Iuri Cojuhari). Consilierii au examinat fiecare întrebare de pe agenda zilei. Printre cele mai semnificative hotărâri se enumeră: votul unanim al consilierilor pentru introducerea modificărilor și completărilor a bugetului municipal, pentru constituirea și utilizarea Fondului de rezervă al Primăriei municipiului Bălți, și distribuirea mijloacelor financiare din Fondul de rezervă aprobat în bugetul municipal pentru anul 2019; cu 15 voturi PRO, 0 contra și 14 abținute,  s-a  aprobat restabilirea în funcție al fostului director Î.M. „DRCD”, Serghei Pcela, întru executarea hotărârii instanței de judecată; aprobarea componenței comisiei pentru privatizarea fondului de locuințe al mun. Bălți în redacție nouă; inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privie la aprobarea Regulamentului cu privire la modalitatea efectuării săpăturilor în mun. Bălți; aprobarea Structurii, Efectivului-limită și a Organigramei Primăriei municipiului Bălți. La fel au fost luate la cunoștință raporturile de muncă ale întreprinderilor municipale pentru anul 2018. Consilierii au mai luat și alte decizii cu caracter normativ.

Menirea de a aduce sclipirea trecutului

Tânăra artistă, ce și-a ales misiunea de a fi un intermediar între trecutul glorios și viitorul prosper este Alina Țurcanu. Înzestrată cu modestie, frumusețe de fecioară și gingășie, ea promovează valori ce fac să ne gândim la cele sacre și eterne. Prin talentul său deosebit, bazele cărui au fost puse de către mătușa sa, Maria Ciobanu, ce este la fel meșter popular, ea aduce în profanul plin de rutină, o sclipire din trecut, făcând trimitire la începuturile noastre.

Despre aceasta și multe altele au vorbit la deschiderea expoziției, 26 iulie, directorul clubului „Meșterul popular”- Ada Țîbulac și directorul pinacotecii „Antioh Cantemir” – Cristina Munteanu.

Când și-a brodat prima lucrare (o fetiță), mătușa sa Maria, a înțeles că anume aceasta este menirea ei,  de a promova și mai departe- cele mai sacre valori, aduse de aceste simple, dar sclipitoare ii. Fiind prima ei expoziție personală sub denumirea „Cămăși naționale- tradiții și stil modern”, Alina a dat dovadă de profesionalism, ambiție și talent uimitor.

Vă invităm și pe voi în Pinacoteca „Antioh Cantemir”, până în data de 20 august 2019, pentru a savura din această frumusețe.

Last updated: iulie 26, 2019 at 18:07 pm

Lasă un Răspuns