08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Sinteza evenimentelor săptămânale (15-21 iulie 2019)

//
Comentariu0


Luni, 15 iulie, a fost publicat „Bugetul pentru cetățeni”/executare, ce permite perceperea mai ușoară a executării banilor din bugetul municipal pentru anul 2018. Acest proiect are drept scop aducerea la cunoștință în mod mai simplificat, a tuturor caracteristicilor specifice cheltuielii banilor municipali. Accesând proiectul pe saitul primăriei, puteți vedea și controla proiectele pentru care au fost alocați banii municipali, sursele de venit, și deviza de cheltuieli per întregul an.

Marți, în data de 16 iulie, a avut loc ședința comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate, ce a fost convocată conform necesităților și prevederilor legislației în vigoare. În cadrul ședinței respective au fost examinate 99 cazuri cu implicarea a 133 copii.

Toate cazurile au fost examinate multiaspectual, deciziile comisiei fiind în interesul superior al copilului. Cazurile examinate sunt în vizorul specialiștilor din cadrul Direcției asistență socială și protecția familiei, care cooperează în dependență de caz cu reprezentanții organelor de resort: Inspectoratul de Poliție Bălți, Direcția Învățămînt Tineret și Sport, Serviciul Sănătate, Centrele sociale: Centrul de Sănătate Prietenos Tinerilor ”ATIS”, Centrul de criză familial „SOTIS” din mun. Bălți, etc.

În urma recomandărilor/concluziilor Comisiei municipale pentru protecţia copilului aflat în dificultate, autoritatea tutelară teritorială, va emite avizul corespunzător și va monitoriza situația în particular, conform prevederilor legislației în vigoare.

Banii alocați sunt destinați pentru îmbunătățirea domeniilor de bunăstare afectate a copiilor minori, proveniți din familii social-vulnerabile, în scopul pregătirii acestora pentru anul școlar 2019-2020.

Miercuri, 17 iulie, a avut loc ședința cu managerii întreprinderilor municipale și a complexului termoenergetic. Adunarea a luat start cu discuțiile cu directorul interimar al Î.M. „DRCD”, Iurii Hmarnîi. Acesta a menționat că probleme au apărut pe str. T.Ciobanu, 17, întrucât tot pietrișul de pe parte carosabilă situată mai la deal, în timpul ploii se alunecă în vale, astfel provocând pagube locatarilor. Problema dată se află la etapa examinării.

O altă problemă apărută pe str. Victoriei, 68 constă în faptul că partea carosabilă nu este separată de bordure prin intermediul pavajului. În acest sens s-a hotărât instalarea și betonarea stâlpilor ce nu va permite revărsarea apei. La fel pe această adresă, în cel mai apropiat timp, se va instala și un teren de tip închis pentru colectarea deșeurilor menagere solide.

La fel în cadrul acestei ședințe, s-a examinat și situația dificilă apărută în cadrul Î.M. Regia „APĂ-Canal-Bălți”. Despre aceasta a vorbit conducătorul întreprinderii, Irina Zubenina. Numai în perioada 16-17 iulie au avut loc 9 situații de avariere, dintre care 3-la apeduct. La momentul actual totul s-a soluționat.

Tot la acea ședință s-a ridicat și întrebarea apărută în legătură cu strada Karaseov, 55A. Conform spuselor directorului Î.M. „GLC”, Tatiana Parascan, este nevoie de reparația capitală a acoperișului, întrucât toată apa, în timpul ploii pătrunde în locuințe.

Numărul copiilor bolnavi de tuberculoză este în permanentă creștere, despre aceasta a vorbit șefa serviciului Sănătate, Feodora Rodiucova. Pe lângă cele 7 cazuri deja existente în municipiu, a fost confirmat încă un caz, la copil ce face parte din familie social-vulnerabilă, diagnosticat cu tuberculoza nodurilor limfatice.

Încă un caz se află la etapa examinării, întrucît copilul trece toate testele de identificare a TB. La momentul actual avem în municipiu 8 cazuri confirmate și unul – neconfirmat. În acest sens, Feodora Rodiucova, a menționat că se pregătesc demersuri în toate serviciile sociale posibile, în scopul acordării unui suport financiar și material acestor copii, întrucât durata cursului de tratare constituie 24 luni.

Directorul Î.M. „Amenajarea teritoriului și spații verzi”, Svetlana Novicova, în cadrul aceleiași ședințe, a adus la cunoștință că acest an a fost extrem de greu din cauza cantității mari de precipitații, lucrătorii fizic nu reușesc să lichideze toate consecințele ploilor și vânturilor puternice din zilele anterioare.

În aceeași ordine de idei, șeful Î.M. „DCC CU”, Larisa Bragari, a întocmit că pentru acoperirea cheltuielilor provocate de daunele aduse de stihie este nevoie de 43.000 lei. În această sumă intră reparația iluminării stradale. Toate lucrările au fost finisate în timp util.

La fel în cadrul ședinței cu directorii întreprinderilor municipale și complexului termoenergetic, șeful Î.M. „Termogaz-Bălți”, Stepan Munteanu, a menționat că în mod urgent este nevoie de înlocuirea țevilor ce asigură Instituția preșcolară nr. 4, cu agent termic pe perioada rece a anului. A fost luată hotărârea de a începe lucrările de reparație în cel mai scurt timp. Colectarea pachetului de documente necesar se planifică a fi finisată până la sfârșitul acestei săptămâni.

Joi, 18 iulie, Primăria municipiului Bălți a organizat Ziua ușilor deschise conform cererii unui grup de inițiativă (voluntari din cadrul Centrului de Resurse pentru Adolescenți și Tineri-CRAT). Activitatea a început cu un cuvânt de bun venit din partea șefei Secției relații cu publicul, Angelina Cernogal, după care a urmat prezentarea unui video-ghid ce aducea o informație generală despre funcționarea primăriei municipiului Bălți, ca administrație publică locală și a Consiliului municipal: convocarea ședințelor consiliului local, competențele lui de bază; comisiile consultative de specialitate și structura și organizarea primăriei municipiului Bălți.

La fel în cadrul acestei întruniri, tinerilor le-au vorbit și specialiștii principali din cadrul Direcției Învățământ Tineret și Sport, Curteanu Alisa și Blaj Ludmila. Această prezentare a inclus toată informația despre și pentru tineret. A fost adus la cunoștință despre toate proiectele organizate de și pentru tineri. Grupul a rămas plăcut impresionat de cele auzite, pentru că la noi în municipiu, tinerii talentați au multe privilegii.

După mai multe discuții, a fost bine-venită și prezentarea Șefului Serviciului Asistență socială și comunitară, Ana Cojocaru. Ea a menționat despre toate centrele sociale și spectrul lor de activitate, și a precizat că oamenii în etate și cei aflați în situații dificile se pot adresa în unul din aceste centre pentru a primi un ajutor corespunzător și de specialitate.

Trebuie de menționat faptul că și din partea serviciului sănătate s-a prezentat un video informativ ce conținea toate punctele culminante de la fondarea serviciilor sănătate (anul 1850) și până în zilele noastre. Imaginile împresionante și pe alocuri înfricoșătoare au lăsat o amprentă profundă.

Acestui eveniment s-a mai alăturat și directoarea Centrului  Ergo-social pentru persoane cu probleme de sănătate mintală „Socium”,Ina Galii, șefa Centrului de plasament temporar al copiilor în situații de risc „Drumul spre casă”, Bodnari Natalia și alți administratori ai centrelor sociale.

Conform spuselor tinerilor, informația recepționată de ei a fost utilă, întrucât au fost multe nuanțe despre care ei nu știau, spre exemplu: procesul de lucru al Primăriei municipiului Bălți; multitudinea centrelor sociale active și spectrul de activitate al acestora.

Spre sfârșitul evenimentului conducătorii centrelor sociale și-au lăsat numerele de contact pentru a permite mai multe activități de voluntariat.

La fel în aceeași zi, în conformitate cu relațiile contractuale dintre Primăria municipiului Bălți și CCF Moldova, a fost primit un comunicat de presă care vorbește despe succesele Kaufland Moldova. Astfel această asociație a donat Casei Comunitare din Chișinău un microbuz dotat și utilat pentru copii cu nevoi speciale din cadrul serviciului social „Casa Comunitară” din capitală. Acțiunea a avut loc la inițiativa CCF/HHC Moldova.

Astfel, Casa Comunitară va dispune de transport personal, dotat și utilat conform necesităților speciale ale copiilor pentru a se deplasa mai ușor la serviciile medicale și de reabilitare, în parcuri și la evenimente publice.

Această achiziție a fost posibilă grație parteneriatului de trei ani între CCF/HHC Moldova și Kaufland, una dintre companiile de top ce implementează politici de responsabilitate social-corporativă.

În baza acordului de colaborare între CCF/HHC Moldova și Autoritatea Publică Locală, transportul este transmis oficial în gestiunea Direcției Municipale pentru protecția Drepturilor Copilului, Chișinău, în jurisdicția căreia se află și serviciul Casa Comunitară.

Precizăm că, în 2018, Kaufland a alocat 60 de mii de euro pentru construirea primului centru maternal din Anenii Noi, care oferă suport și găzduire temporară mamelor cu copii aflate în dificultate. Noul serviciu social a devenit funcțional la inițiativa CCF/HHC Moldova.

Duminică, 21 iulie, în incinta parcului central lângă complexul arhitectural dedicat lui Vladimir Vîsoțskii, a avut loc o seară de dans. Primarul a ieșit cu propunerea de a restabili tradiția activităților culturale, ce de mult timp nu s-au desfășurat- petreceri de dans în aer liber. La fiecare două săptămâni între orele 18:00 și 21:00, cei care doresc să vină, să savureze dintr-o înghețată răcoritoare, să danseze, să se distreze, să asculte spectacolele artiștilor talentați din Bălți, să se cunoască și să se relaxeze de zgomotul urban, gânduri triste și rutină …

Dansurile se vor desfășura în zilele de duminică: 4 august, 11 și 25 august. Vârsta și statutul social nu contează. Principalul lucru este dispoziția bună și zâmbetul pe față.

La fel în decursul acestei săptămâni, conform deciziei nr.3/9 din 25.06.2019, a fost inițiată procedura consultărilor publice cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Programului de granturi pentru organizațiile municipale de tineret și a concursului municipal de proiecte pentru grupurile de inițiativă ale tinerilor”. Această inițiere este destul de importantă pentru tinerii bălțeni și diverse grupuri de inițiativă. Astfel, sunt chemați toți tinerii predispuși să aducă schimbări în orașul nostru.

Last updated: iulie 23, 2019 at 17:22 pm

Lasă un Răspuns