08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Sesiuni de instruire „Dezvoltarea abilităților de ținere a lucrărilor de secretariat”

//
Comentariu0

În contextul realizării obiectivelor din Planul anual de activitate al Direcției secretariat pentru anul 2023, pe 29 martie, a fost organizată şi promovată sesiunea de instruire pentru reprezentanții întreprinderilor municipale și a centrelor sociale, cu genericul „Dezvoltarea abililităților de ținere a lucrărilor de secretariat”.

Scopul instruirilor este de a consolida capacitățile specialiștilor de execuție, de a optimiza procesele de gestionare eficientă a circulației documentelor și de a crește nivelul de disciplină executorie.

La instruire au fost invitați reprezentanți ai organizațiilor subordonate Primăriei municipiului Bălți.

Pe parcursul sesiunii au fost analizate şi discutate diverse subiecte, după cum urmează:

  • obiectivele și cadrul normativ de lucru cu documentele oficiale;
  • recepționarea, prelucrarea inițială și înregistrarea documentelor;
  • controlul executării documentelor;
  • termenele de executare a documentelor;
  • întocmirea răspunsurilor la corespondența de intrare și greșeli frecvente la întocmirea documentelor;
  • redactarea dispozițiilor;
  • documentul electronic și semnătura electronică;
  • structura, funcționarea și utilizarea SIA „E-Cancelaria”
  • sesiunea de întrebări și răspunsuri.

Instruirea a fost organizată în format interactiv, sub forma unei discuții libere.

La finele instruirii, cei prezenți au fost familiarizați cu Regulamentul privind ținerea lucrărilor de secretariat, circulația și evidența documentelor în Primăria mun. Bălți și Instrucțiunea cu privire la structura, funcționarea și utilizarea sistemului informațional automatizat „E-Cancelaria”.

Last updated: aprilie 3, 2023 at 17:40 pm

Lasă un Răspuns