08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Ședința de lucru a Consiliului coordonator pentru realizarea proiectului BERD „Troleibuze pentru mun. Bălți” etapa II, în cadrul programului „Orașe verzi”

//
Comentariu0

După o pauză, ce a durat cca 2 ani, din cauza pandemiei, ședințele de lucru fiind organizate doar on-line, în data de 5 octombrie a.c., în incinta primăriei, a avut loc ședința de lucru a Consiliului coordonator pentru realizarea proiectului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare „Troleibuze pentru mun. Bălți” etapa II. Proiectul este realizat în cadrul programului „Orașe verzi”.

Au fost discutate un șir de întrebări ce țin de examinarea și aprobarea rapoartelor și activităților curente pentru trimestrul următor privind implementarea proiectului; examinarea informațiilor despre progresul lucrărilor de înlocuire a pilonilor pentru rețeaua de contact a troleibuzelor; aprobarea activităților pentru trimestrul următor în vederea elaborării unui nou Acord actualizat, privind serviciile publice; aprobarea unui raport intermediar privind Planul de acțiuni de dezvoltare durabilă a transportului public și coordonarea activităților, privind elaborarea Planului de acțiuni cu referință la „Orașul verde” pentru municipiu în următorul trimestru.

Este de menționat faptul că inițiatorul proiectului de dezvoltare a transportului de troleibuze în mun. Bălți este Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, conform Programului orașelor verzi și implementat cu sprijinul financiar al Ministerului Finanțelor din Regatul Suediei. Proiectul are beneficii semnificative pentru mediu și sănătatea publică prin modernizarea parcului de troleibuze, contribuind la îmbunătățirea calității aerului, creșterea accesibilității și mobilității pentru toate grupurile de utilizatori și îmbunătățirea în general a calității, siguranței și eficienței transportului urban din municipiu.

Raportul consultantului, prezentat de domnul V. Greciuha, SRL „Prospect”, or. Moscova, s-a axat pe asigurarea eficientă a principalului obiectiv, prin sprijinul complex al Grupului de implementare a proiectului împreună cu ÎM „Direcția de Trolebuze din mun. Bălți” (în calitate de beneficiar). Aceasta înseamnă asistență în planificarea procesului de implementare a proiectului, elaborarea documentației de licitație, desfășurarea licitațiilor pentru achiziționarea mijloacelor de transport, a echipamentelor și lucrărilor, încheierea și monitorizarea implementării contractelor cu furnizorii, prezentarea rapoartelor periodice de progres, precum și delegarea experților consultanți în mun. Bălți pentru a lucra în comun cu Beneficiarul.

Principalele direcții de lucru, pentru perioada de raportare, au fost:

  1. Finalizarea și organizarea plăților finale pentru livrarea de troleibuze în temeiul contractului de achiziționare;
  2. Evaluarea ofertelor primite și semnarea contractului pentru reconstrucția rețelei de comunicare a troleibuzelor;
  3. Coordonarea documentației de licitație, anunțarea licitației și primirea ofertelor pentru furnizarea de vehicule speciale;
  4. Administrarea contractului de consultanță pentru elaborarea unui plan de dezvoltare durabilă a transportului public urban;
  5. Asistența Beneficiarului în elaborarea raportului de progres curent către BERD, inclusiv raportarea cu privire la problemele de mediu și sociale;
  6. Asistența Beneficiarului în activitatea operațională a Grupului de implementare a proiectului.

Trebuie remarcat faptul că, în perioada de raportare, măsurile restrictive și de carantină a infecției cu COVID-19, adoptate la nivel internațional, național și local, au avut un impact negativ asupra perioadei implementării proiectului.

Raportul domnului V. Greciuha conține informații relevante despre statutul executării lucrărilor, a furnizării de bunuri și a prestării serviciilor pentru fiecare compartiment din proiect, cum ar fi:

  1. Livrarea de troleibuze, cu podea joasă, cu funcționare autonomă sporită

La acest compartiment, Contractul a fost semnat la 21.09.2020, însă plata în avans a fost primită de către Furnizor doar la 29 decembrie 2020. Conform termenilor contractului, livrarea troleibuzelor și prestarea serviciilor conexe trebuiau finalizate în termen de 20 de săptămâni de la data plății în avans, adică până la 18.05.2021. Furnizorul a livrat primele troleibuze în februarie 2021 și a finalizat complet implementarea contractului la 31.03.2021. În perioada de raportare, Consultantul a oferit suport la pregătirea proiectelor de cereri pentru alocarea mijloacelor financiare și organizarea plăților finale către Furnizor. Troleibuzele livrate în temeiul contractului au intrat pe rute la 1 aprilie 2021. În prezent, acestea sunt exploatate cu succes. Careva revendicări de garanție nu au fost. Bugetul de achiziții nu a fost depășit, iar în rezultatul economiilor, a fost achiziționat suplimentar 1 troleibuz.

  1. Furnizarea materialelor pentru reconstrucția rețelei de comunicații pentru troleibuze

La această etapă de proiect, lucrările au fost efectuate în cadrul activităților de proiectare-cercetare. Este recomandabil de lansat acest pachet după ce vor fi determinate prețurile contractuale pentru lucrări (pachetul GrCF_BTP03) și pentru echipamentele speciale (pachetul GrCF_BTP04) – în acest caz, suma fondurilor rămase va fi cunoscută exact, aceasta va permite de estimat cu exactitate volumul livrărilor și de realizat eficient fondurile economisite ale proiectului.

  1. Lucrările la reconstrucția rețelei de comunicații pentru troleibuze

Invitația de a participa la concurs a fost publicată pe platforma ECEPP pe 12.02.2021 și pe site-ul oficial al Primăriei mun. Bălțic pe 13.02.2021. Data inițială de depunere a fost programată pentru 04.05.2021. Însă zilele de 2 și 5 aprilie 2021 au fost declarate zile nelucrătoare în Marea Britanie, iar potențialii ofertanți riscau să fie lăsați fără suport din partea administratorului ECEPP. Prin urmare, în conformitate cu clauza 21.2 din secțiunea I din „Instrucțiunile pentru ofertanți”, data limită (data ofertei) a fost prelungită până la 7 aprilie 2021. Până în prezent, a fost primită o ofertă de la SA „Compania Electrică” (Chișinău, Moldova) pentru o sumă totală de 409.789,23 EUR. În cadrul evaluării, în tabelul de prețuri, au fost găsite unele erori aritmetice și/ sau abateri. Tabelul prețurilor a fost modificat în conformitate cu articolele I.30 și III.A din documentația de licitație. În baza rezultatelor evaluării, contractul a fost atribuit SA „Compania Electrică” cu un preț ajustat al contractului de 403.972,97 EUR, fără TVA și taxe vamale. Raportul de evaluare a fost trimis băncii la 31 mai 2021. „No-obj” al băncii a fost primit la 03.06.2021. Contractul a fost întocmit și semnat la 25.06.2021 cu SRL „Compania Elektrica”, care este succesorul legal al SA „Compania Electrică ”, în conformitate cu „Decizia privind înregistrarea unei persoane juridice ca urmare a reorganizării prin transformare” din 27.05.2021.

Antreprenorul a început să execute contractul. La momentul raportării, întârzierea pentru acest compartiment este de 244 de zile. Economisirea bugetului de achiziții s-a ridicat la aproximativ 170 de mii de euro.

  1. Livrarea vehiculelor speciale

După cum sa menționat în raportul anterior, Banca a trimis o obiecție, la 19 noiembrie 2020, cu referință la documentația de licitație pentru acest pachet, și anume achiziționarea de vehicule suplimentare ușoare de călătorii. Beneficiarul și Banca s-au aflat, pentru o perioadă destul de lungă de timp, în proces de coordonare cu privire la achiziționarea acestor vehicule suplimentare. Consultantul a finalizat proiectul de documentație de licitație în baza acordului convenit între Beneficiar și Bancă privind achiziționarea vehiculelor suplimentare. Proiectul a fost transmis Băncii la „No-obj”, iar la 08.04.2021 Banca a aprobat proiectul modificat. Invitația de a participa la concurs a fost publicată pe platforma ECEPP 09.042.2021 și pe site-ul oficial al Primăriei mun. Bălți, la data de 13.04.2021. Consultantul a oferit asistență în timpul pregătirii cererilor. Data inițială de depunere a fost programată pentru 25.05.2021, dar datorită lansării modificărilor, termenul limită de depunere a fost prelungit până la 25.06.2021. Către data limită, au fost primite 3 oferte de la Unit Export Limited (Marea Britanie) pentru lotul 1, DAAC-AUTOTEST SRL (Moldova) pentru lotul 2 și ICS CBS Motors SRL (Moldova) pentru lotul 1 și 2. Consultantul a procedat la evaluarea ofertelor primite. Întârzierea pentru acest compartiment a fost de 401 de zile. Consultantul nu prevede depășirea bugetului de achiziții.

Un raport intermediar privind dezvoltarea Planului de dezvoltare durabilă a transportului public a fost prezentat de V. Mospan, consultant la Dornier Consulting International GmbH.

Modelul de transport este un instrument puternic pentru o planificare urbană eficientă. Dezvoltarea durabilă a transportului mun. Bălți este legat de implementarea proiectului BERD „Troleibuze pentru mun. Bălți „. În a doua etapă, a avut loc pregătirea și elaborarea modelului de transport al municipiului, precum și instruirea pentru utilizatorii finali. Compania „DORNIER consulting”, în consorțiu cu compania „A / PLUS / S”, conform Contractului încheiat, elaborează un plan pentru dezvoltarea durabilă a transportului public în mun. Balti. Odată cu dezvoltarea unui plan de transport durabil, orașul va deveni mai modern, iar calitatea transportului se va îmbunătăți.

Perioada de implimentare a Proiectul este de 16 luni. Specialiștii au pregătit un model de transport, după care vor reevalua situația transportului public și vor face propuneri specifice pentru creșterea rețelei de transport public, amplasarea semafoarelor, a opririlor, a numărului de unități de transport, a rețelei de rute, implicând zona suburbană în sistemul de transport unificat al municipiului și, în cele din urmă, va elabora Planul de dezvoltare durabilă a transportului public din municipiul Balti.

Last updated: octombrie 12, 2021 at 17:53 pm

Lasă un Răspuns