08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Ședința cu șefii întreprinderilor municipale și a complexului termoenergetic

//
Comentariu0

Astăzi, 18 septembrie 2019, s-a desfășurat ședința cu șefii întreprinderilor municipale și a complexului termoenergetic, unde au fost prezenți administratorii și reprezentanții ÎM, de stat,  organelor de drept și conducerea Primăriei mun. Bălți.

Aici, reprezentantul Î.M. „TERMOGAZ Bălți” a menționat despre existența datoriei întreprinderii față de S.A. „MOLDOVAGAZ”- 60.000 lei și față de S.R.L. „BĂLȚI GAZ”- 243.000 lei. Astfel primarul a însărcinat conducerea întreprinderii, ca datoria cu S.A. „MOLDOVAGAZ” să fie închisă în cel mai scurt timp. Însă dacă Î.M. „TERMOGAZ Bălți” nu reușește să închidă datoria cu S.R.L. „BĂLȚI GAZ”- să fie întocmite negocieri între aceste două companii.

Procesul de lucru al Î.M. „Direcția reparații și construcții drumuri Bălți” nu prea merge conform planului. Direcția s-a abătut de la planul de reparație și întreținere a străzilor municipale: str. Decebal- str.Conev- str.Malinovschi- str.Iorga. De asemenea, întreprinderea are o datorie în fața conducerii poligonului comunei Țambula în sumă de 570.000- ce, conform sarcinii primarului, trebuie să fie lichidată în cel mai scurt termen. Iarăși o problemă s-a iscat în legătură cu gunoiul împrejurul containerelor, mașinile de serviciu nu reușesc să-l adune la timp, pentru că 2 dintre ele s-au deteriorat. Nicolai Grigorișin a pus în sarcina conducerii întreprinderii ca această problemă să fie rezolvată în cel mai scurt timp – de 2,3 zile maxim.

Alte sarcini din partea primarului către întreprindere au fost:

* urnele de lângă terenul sportiv pe str. B. Glavan, 23, să fie permutate lângă blocurile de locuit, fără a defrișa ceva din spațiile verzi (după cum a fost menționat în cadrul ședinței);

*să fie găsite soluții pentru a repara cele 2 unități tehnice deteriorate;

*în ceea ce ține de evacuarea gunoiului – să se adreseze pentru ajutor la Î.M. „Amenajarea teritoriului și Spații verzi”;

*în mod urgent să fie transmise scrisori către conducerea poligonului comunei Țambula, pentru a verifica dacă fabricile și uzinele noastre întrețin vreun contract cu aceștia, întrucât ei o parte a gunoiului îl stochează în containerele noastre, dar personal evacuează la poligon doar o remorcă (≈ 30 m3). „Oare numai atât gunoi o întreprindere mare stochează pe parcursul întregii săptămâni?”, s-a interesat dl primar.

*pe str-la Solnecinâi este nevoie iarăși de gredare;

*lângă școala de la Bălțiul Nou este nevoie de efectuat (repetat) marcajul părții pietonale.

Directorul Î.M. „GLC”, Tatiana Parascan, a menționat că deja s-au reparat și instalat 23 600 m2 de acoperiș pe blocurile de locuit.

O problemă majoră s-a iscat în legătură avarierea țevilor generale de canalizare în 23 de blocuri de locuit  din municipiu (în regiunea microraionului Daciei și Centru). După cum am aflat, dl Golberg Igor, directorul S.R.L. „Glorin Inginering”, la momentul actual e în concediu și nu cunoaște despre situația critică din municipiu. Primarul a însărcinat pe șeful Direcției gospodăriei comunale, Veaceslav Zincovschii, să fie luată legătura cu acesta pentru că problema dată se află doar în competența acestei întreprinderi. O altă sarcină s-a pus în legătură cu plângerile locuitorilor de pe str. Timireazev, 4 unde trebuie să fie facută reparația întregii scări și să fie înstalate bănci lângă intrarea în scară.

La fel primarul a însărcinat directorul Î.M. „DCCCU”, Larisa Bragari, să se implice în conectarea Centrului de Adăpost pentru animale fără de stăpân la lumină, apă și la darea prealabilă în exploatare a obiectului. La momentul actual întreprinderea dispune pe contul său de o sumă de 1,7 mln. lei.

Reprezentantul Inspectoratului Ecologic de Stat, Vadim Matcovschii, la fel, a venit cu rugămintea de a ameliora situația creată în legătură cu stocarea gunoiului.

Administratorul S.R.L. „BĂLȚI-GAZ”, Igor Mintuș, a adus la cunoștință că de la începutul lunii septembrie au fost verificate și vopsite 9 km de tevi ale gazoductului. La fel, în ceea ce ține de datoria „TERMOGAZ Bălți”, atunci  S.R.L. „BĂLȚI-GAZ” este gata să poarte negocieri întru prelungirea termenului limită de achitare.

Spre sfârșitul ședinței, șeful DGC a îndemnat ca toate săpăturile să fie terminate cât mai rapid, dar și calitativ, întrucât se apropie perioada rece a anului, și toate lucrările efectuate acum de întreprinderile – deținătorii sistemelor de gazoduct, apeduct și canalizare, trebuie să șe mențină măcar până în vara anului 2020. La fel, Veaceslav Zincovschii a reamintit că întreprinderea răspunzătoare de săpături e Î.M. „DRCD”.

Last updated: septembrie 18, 2019 at 17:04 pm

Lasă un Răspuns