08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Ședința Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate

//
Comentariu0

În cadrul ședinței Comisiei municipale pentru protecția copilului aflat în dificultate (CMPCAD) din data de 28.11.2017, au fost examinate – 10 cazuri cu implicarea a 12 copii.

În urma examinării cazurilor respective, s-a decis:

  • Angajarea unui asistent parental profesionist în serviciul de asistență parentală profesionistă.
  • instituirea tutelei temporare asupra a 4 copii, fără achitarea indemnizației de tutelă
  • pentru 3 familii s-a stabilit acordarea ajutorului material prin intermediul Serviciului de Sprijin Familial, mărimea ajutorului bănesc unic fiind în mărime de – 3 000 lei, cu implicarea a 3 copii, dintre care doi copii sunt în serviciul de tutelă/ curatelă.
  • Pentru două familii a fost suspendată acordarea serviciului Sprijin Familial, deoarece la moment acestea nu întrunesc toate condițiile, la care sunt implicați 4 copii.
  • Făță de 1 copil, a fost anulată tutela/ curatela fiind reintegrat în familia tatălui biologic.

Ședință a fost promovată de către dna Lilia Sava, vice primarul municipiului Bălți, președintele comisiei cu participarea a 7 membri din 9.

Last updated: decembrie 4, 2017 at 14:47 pm

Lasă un Răspuns