08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Sarcini concrete pentru organizarea Forumului Investiţional Internaţional „Investiţii şi oportunităţi de colaborare în Regiunea de Nord”

//
Comentariu0

La 17 martie 2017, la primăria mun. Bălți,  a avut loc a doua întrevedere cu referire la organizarea Forumului Investiţional Internaţional „Investiţii şi oportunităţi de colaborare în Regiunea de Nord”, pentru mediul de afaceri, APL din teritoriu (agenda).  Întrunirea respectivă a fost organizată  de către Filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și APL Bălţi.

La întrevedere, au luat parte dl Mihai Bîlba, vicepreședinte al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), dl Igor Șeremet, primar interimar al mun. Bălți, dl Leonid Babii, viceprimar al mun. Bălți, dna Galina Codița, director Filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Maria Prisacari, șef Secție cooperare și atragerea investițiilor (Agenția de Dezvoltare Regională „Nord”) și reprezentanți ai Consiliilor Raionale din Nordul Republicii Moldova.

După tradiționalul mesaj de salut al gazdei, dl Igor Șeremet, primar interimar, s-a axat pe sarcinile concrete, care urmau să fie stabilite la finele întrevederii:

„Luînd în considerație, că ședința este una lucrativă și se va constitui Comitetul Organizatoric pentru elaborarea Planului de acţiuni privind organizarea Forumului Investiţional Internaţional, propun să stabilim etapele și sarcinile concrete ale fiecărui membru din cadrul Comitetului organizatoric, pentru a ghida spre o finalitate constructivă și productivă acest for”.

La rîndul său, dl Mihai Bîlba, Vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI a RM), după alocuțiunea de salut și mulțumire adresată dlui Igor Șeremet, dnei Galina Codița, dlui Leonid Babii pentru susținerea ideii de desfășurare a Forumului Investițional în mun. Bălți, și tuturor celor care au dat curs invitației de a organiza și a promova oportunitățile de afaceri și de atragere a investițiilor în nordul republicii, a prezentat următoarele:

  1. Perioada preconizată pentru desfășurarea forumului, cît și formularul de profil invesițional, care urmează să fie completat de către companiile din fiecare raion, inclusiv municipiu din regiunea de nord:

„După cum s-a menționat la ședința din 01 martie 2017, dorim să organizăm un forum de anvergură pentru nordul Republicii Moldova. Evenimentul dat, este preconizat pentru 07 iunie 2017, cu implicarea considerabilă în organizarea cu succes a evenimentului, atît a Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Republica Moldova (MIEPO ), cît și a Consiliilor Raionale, în cadrul săptămînii Moldova Business Week, ce se va derula între 5-9 iunie 2017. Vă prezentăm formularul investițional al companiei, care dacă aveți sugestii sau completari, poate  propuneri pentru îmbunătățirea acestuia, suntem deschiși să le facem. Fiecare reprezentant prezent la ședință va primi acest formular de profil investițional la adresa electronică”, a anunțat Mihai Bîlba, vicepreședintele CCI a RM.

  1. Partenerii din străinătate și delegațile, care vor participe la Forum:

„S-a discutat cu partenerii din străinătate ai CCI a RM, din Uniunea Europeană, din CSI, vor sosi chiar și delegații din Republica Populară Chineză, din Statul Israel, cît și din Emiratele Arabe Unite. Există investitori care doresc să participe, de principiu, și să investească în dezvoltarea regiunii de nord, așteptînd să primească  scrisoare -invitație și conceptul evenimentului”.

  1. Constituirea Comitetului organizatoric pentru elaborarea Planului de acţiuni privind organizarea Forumului Investiţional Internaţional. În scopul creării acestuia, în calitatea de președinte al Comitatului Organizatoric a fost înaintat dl Sergiu HAREA -Președintele Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, iar în calitate de vicepreședinte al Comitetului – viceprimarul mun. Bălți dl Leonid Babii, iar membri  au fost propuși vicepreședinții raioanelor, care au acceptat să se implice în organizare. „cu excepția raionului Telenești, cît și reprezentanților din Ungheni, care deocamdată nu s-au apreciat”, a afirmat dna Galina Codița, director al Filialei Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova
  2. Planul de acţiuni, programul activităţilor din 07 iunie 2017, vizînd organizarea Forumului. În acest sens, dl Mihai Bîlba a afirmat: „Este planificată invitarea autorităților publice locale și din străinătate, companiilor din mai multe țări, cît și membrilor Consiliului de Afaceri al Bazinului Mării Negre, împreună cu delegațiile oamenilor de afaceri din regiune, informarea agenților economici prin intermediul Ambasadelor, la fel și invitarea reprezentanților Corpului Diplomatic cu sediul în Republica Moldova și donatorilor externi aflați pe teritoriul țării” a anunțat Mihai Bîlba, vicepreședintele CCI a RM.
  3. „Totuși, ca să rămînă o urmă este propusă elaborarea unui Catalog al Proiectelor Investiționale al Regiunii de Nord a Republicii Moldova”, care va conține idei de proiecte investiționale sistematizate, prezentate de către fiecare raion din nordul Republicii Moldova, inclusiv mun. Bălți, conform domeniilor, pentru a facilita examinarea informatiei pentru potențialii parteneri or investitori.

În scopul realizării acestei acțiuni, se dorește un efort considerabil, atît din partea vicepreședinților raioanelor, cît și Filialilor Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, APL-uri, care dispun de idei de proiecte investiționale relevante pentru prezentarea lor în termen util.

Dl Mihai Bîlba a afirmat: „Catalogul proiectelor investiționale va fi diseminat la lucrările Forumului din 07 iunie 2017 și utilizat pentru diseminare și la alte conferințe, întruniri cu tematică investițională”, etc.

  1. Conceptul preliminar al Forumului, (vezi Agenda evenimentului), a fost, de asemenea prezentat de către vicepreședintele CCI a RM, în cadrul căreia a fost anunțate prețurile estimative pentru organizarea expo tîrgului și Forumului în general.

La finalul întrevederii, raioanele au prezentat acordul, de principiu,privind cota de participarea la organizarea Forumului, în dependență de aprobarea Deciziilor Consiliilor Raionale, cît și unele oportunităţile investiţionale din teritoriu vizând atragerea investiţiilor şi sporirea atractivităţii locale și au înaintat unele sugestii la planul de acțiuni al forumului.

În încheiere, dl Leonid Babii, viceprimarul mun. Bălți a adresat mai multe întrebări concrete ce țin de bugetul total al Forumului Investiţional Internaţional „Investiţii şi oportunităţi de colaborare în Regiunea de Nord” și cota pecuniară de participare a fiecărui Consiliul Raional în parte.

1. Draft Agenda Forum Investițional Bălți

2. Draft Concept Forum Investițional Bălți

3.‍ Draft Plan.acțiuni Forum Investițional Bălți

4. Proiect Ordin Comitetul organizatoric Forum

5. Formular profilul propunerilor de investiţii

Last updated: martie 21, 2017 at 11:38 am

Lasă un Răspuns