08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

S-a prelungit starea de urgență declarată în sănătate publică – care restricții se vor menține până la 31 iulie?

//
Comentariu0

În data de 10 iulie 2020 s-a întrunit în ședință Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a Republicii Moldova, care a emis următoarea hotărâre nr. 20 din 10.07.2020.

Printre cele mai importante prevederi se enumeră:

 1. Se prelungește până la data de 31 iulie 2020 inclusiv, pe întreg teritoriul Republicii Moldova, starea de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a CNESP, cu posibilitatea de prelungire a termenului dat în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.
 2. Se interzice până la data de 1 august 2020 părăsirea teritoriului Republicii Moldova pentru persoanele aflate în regim de autoizolare la domiciliu.
 3. Se interzice până la data de 1 august 2020 intrarea pe teritoriul Republicii Moldova, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor cu următoarele excepții:
 • membri de familie ai cetățenilor RM;
 • persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autorități;
 • persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
 • membri ai misiunilor diplomatice şi ai oficiilor consulare acreditate în Republica Moldova, ai organizațiilor/misiunilor internaționale, precum şi membrii familiilor acestora sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • persoane în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare. Itinerarul tranzitării va fi stabilit de Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;
 • persoane care călătoresc din motive de sănătate și umanitare, inclusiv însoțitorul, după caz (cu prezentarea documentelor confirmative);
 • lucrătorii transfrontalieri;
 • conducătorii auto şi personalul de deservire a mijloacelor de transport, care efectuează transportarea mărfurilor, echipajele și personalul de deservire ale aeronavelor/navelor şi brigăzile și personalul de deservire ale garniturilor de tren.
 1. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova vor completa, în mod obligatoriu fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare o perioada de 14 (paisprezece) zile în locurile determinate.
 2. Instituțiile medico-sanitare publice vor asigura acordarea asistenței medicale tuturor persoanelor care întrunesc criteriile definiției de caz pentru COVID19, indiferent de statutul acestora în sistemul asigurărilor obligatorii de asistență medicală (asigurate/neasigurate).
 3. Se interzice până la data de 1 august 2020 aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică. Respectarea distanței sociale/fizice de 1 (unu) metru rămâne a fi obligatorie, indiferent de numărul de persoane prezente în locurile publice.
 4. Se interzice până la data de 1 august 2020 aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (șaizeci și trei) ani, în afara domiciliului și în spațiile publice fără necesitate stringentă, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.
 5. Se interzice până la data de 1 august 2020 aflarea persoanelor pe terenuri de joacă pentru copii, terenuri sportive, parcuri de distracții și zone de agrement, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.
 6. Se restricționează până la data de 1 august 2020 activitatea cluburilor de noapte ce se referă la activitatea discotecilor incluse în codul CAEM 56.30 şi a ringurilor de dans incluse în codul CAEM 93.29, indiferent de denumirea de firmă a unităţii 5 comerciale (ca exemplu: disco-bar, club de noapte, karaoke, night-club, discotecă, club etc.).
 7. Se interzice pînă la data de 1 august 2020 organizarea ceremoniilor (nunți, cumetrii, omagieri, mese de pomenire) în orice instituție, indiferent de statut public sau privat, cu posibilitatea de prelungire a restricției menționate, în funcție de evoluția situației epidemiologice la nivel național.
 8. Se interzic până la data de 1 august 2020 activitățile în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte.
 9. Se suspendă, până la data de 1 august 2020, procesul educațional, cu excepția procesului de admitere, în cadrul instituțiilor de învățământ general, profesional și universitar (pentru instituțiile publice și private), cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.
 10. Se prelungește până la 1 august 2020 sistarea activității taberelor de odihnă şi întremare a sănătății copiilor, cu posibilitatea de prelungire a termenului de interdicție în funcție de situația epidemiologică.
 11. Se admite organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic, cu participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după modelul (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă email, adresă de domiciliu). Întrunirile nu pot fi organizate în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor locuri cu risc sporit de infecție.
 12. Reluarea antrenamentelor/competițiilor sportive desfășurate în aer liber de către Federațiile Sportive Naționale, acreditate de către Ministerul Educației Culturii și Cercetării, cu număr limitat de spectatori, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și a instrucțiunilor aprobate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării.
 13. Reluarea activităților sălilor de sport, bazine, săli de fitness cu vestiare, baie, piscine, cu respectarea măsurilor de sănătate publică prevăzute în Anexa nr.2 din Hotărîrea 13 din 29 mai 2020 a CNESP.
 14. Reluarea etapizată începînd cu 16 iulie 2020 a activității Centrelor de reabilitare/recuperare, balneo-sanatoriale, Centrului Republican Experimental de Protezare Ortopedie şi Reabilitare (componenta de reabilitare) și Centrului Republican de Reabilitare pentru Copii (servicii de intervenție timpurie şi reabilitare medicală în ambulatoriu). Activitatea Centrelor se va relua în baza deciziei Fondatorului reieșind din rezultatele autoevaluării capacităților de a asigura măsurile de protecție, atît pentru beneficiari cît și angajați, efectuate conform chestionarului aprobat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.
 15. Regimul de carantină în localități se va stabili în baza Instrucțiunii privind instituirea regimului de carantină în localități, conform Anexei la Hotărîrea nr. 11 din 15 mai 2020 a CNESP.
 16. Se solicită autorităților din domeniul, ordinii publice şi securității naţionale, apărării naționale să continue supravegherea respectării de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.
 17. Se recomandă reprezentanților mass-media de a informa publicul despre necesitatea respectării stricte a măsurilor de prevenire şi control a infecției COVID-19.
 18. În dependență de evoluția și tendința situației epidemiologice a infecției COVID–19, măsurile restrictive vor fi revizuite.
 19. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre constituie pericol pentru sănătatea publică și va servi temei pentru tragere la răspundere contravențională și/sau penală a persoanelor vinovate.
Last updated: iulie 13, 2020 at 14:53 pm

Lasă un Răspuns