08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Rezultatele controlului privind verificarea volumelor și costurilor lucrărilor de construcție a Azilului pentru adăpostirea pisicilor și câinilor fără adăpost

//
Comentariu0

Din data de 3 august pînă în data de 17 august 2020 Agenția pentru supraveghere tehnică a efectuat controlul privind verificarea volumelor și costurilor lucrărilor executate la obiectivul ”Lucrări de construcție a Azilului pentru adăpostirea pisicilor și câinilor fără adăpost, amplasat în str. Ștefan cel Mare, 189, mun. Bălți”.

În rezultatul controlului, s-au constatat următoarele:

-documentația de deviz a fost întocmită de către ÎM „Biroul de arhitectură și sistematizare” prin metoda de resurse, respectând modalitatea întocmirii devizelor în construcții;

-compania de expertiză în construcții și evaluare profesională, SRL „MANOVAR”, a recomandat spre aprobare proiectul vizat cu costul orientativ 7825,60 mii lei;

-executorul lucrărilor a fost desemnat SRL „MARSHARCON” (licitație publică deschisă).

Antreprenorul a întrunit toate condițiile necesare spre executarea lucrărilor necesare la obiectivul vizat.

În rezultatul executării lucrărilor au fost introduse modificările în cauză care au fost coordonate cu beneficiarul și proiectantul. Ca rezultat al încheierii acordurilor adiționale vizate suma contractuală s-a micșorat și constituie 6 018,82 mii lei.

-Totodată, în conformitate cu prevederile procedurii de negociere de executare a lucrărilor fără publicare prealabilă a unui anunț de participare în baza Hotărârii grupului de lucru pentru achiziții a Primăriei mun. Balți expusă în procesul – verbal nr.21 din 08 decembrie 2018, la 08 decembrie 2018 între Primăria mun. Bălți și S.R.L.„Marsharcon”, a fost încheiat contractul de antrepriză privind achiziția prin procedura de negociere fără publicare nr.130 privind executarea lucrărilor de construcție si amenajare a obiectivului. Costul lucrărilor contractate fiind stabilite de  931,84 mii lei  (inclusiv TVA), termenul de executare a lucrărilor contractate fiind stabilit de pana la 21 decembrie 2018.

Suma integrală a lucrărilor executate constituie – 6 950,46 mii lei.

– La momentul controlului lucrările de construcție-montaj la obiectiv sunt terminate, fapt confirmat prin semnarea de către membrii comisiei de receptie a Procesului-verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr.39 din 04 octombrie 2019 si contrasemnat la 24 octombrie 2019 de către inspectorul principal al Agentiei pentru Supraveghere Tehnica – dl Mihail Bejenari.

-Generalizând rezultatele măsurărilor instrumentale a lucrărilor executate de facto si cotrapunerii cu cele din documente, conducându-ne de prevederile Capitolului  IV, pet.23 lit. b), a Regulamentului privind exercitarea controlului asupra utilizării investițiilor publice în construcție, ceia ce se exprimă prin supraconsumul materialelor de construcție, resurselor energetice si altor resurse în comparație cu normele de consum si desenele de execuție – sunt considerate ca exagerări a volumelor si costului lucrărilor de construcție și urmează a fi excluse din valoarea totală a lucrărilor recepționate. Valoarea acestor lucrări, conform borderoului de recalculare anexat la prezentul act de control, constituie –  6,95 mii lei.

Proces-verbal de control

Last updated: august 24, 2020 at 18:21 pm

Lasă un Răspuns