08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

A fost aprobată Instrucţiunea privind măsurile de protecţie care trebuie aplicate pentru organizarea activităţii instituţiilor de învăţământ (publice şi private) în contextul epidemiologic al COVID-19

//
Comentariu0

La ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică din data de 21 august 2020 s-a semnat hotărârea nr. 26 prin care a fost aprobată Instrucţiunea privind măsurile de protecţie care trebuie aplicate pentru organizarea activităţii instituţiilor de învăţământ publice şi private în contextul epidemiologic al COVID – 19.

Principiile generale care stau la baza măsurilor sunt:

  • menţinerea distanţei fizice de cel puţin 1,5 metri;
  • prevenirea aglomerărilor;
  • curăţarea şi dezinfectarea spaţiilor şi echipamentelor cu produse biocide avizate (Registrul Naţional al produselor biocide disponibil pe pagina web a ANSP);
  • instruirea, informarea şi comunicarea (părinţi, elevi, studenţi, personal didactic şi nedidactic);
  • protecţia sănătăţii elevilor, studenţilor, cadrelor didactice şi a altui personal aflate în grupele de vârstă expuse la risc, şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau stări imunosupresive;
  • respectarea legislaţiei sanitare în vigoare.

 

Instituţiile de învăţământ pot fi redeschise în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice din teritoriu cu întrunirea condiţiilor impuse de prevederile prezentei Instrucţiuni şi în conformitate cu Raportul de autoevaluare privind pregătirea pentru redeschiderea instituţiei de învăţământ.

 

Deciziile referitor la sistarea sau reluarea ulterioară a activităţii instituţiilor de învăţământ vor fi luate de către Comisia teritorială extraordinară de sănătate publică.

Last updated: august 25, 2020 at 18:07 pm

Lasă un Răspuns