08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Regulile de organizare a procedurilor de consultări publice. Codul de etică al consilierilor mun. Bălţi.

//
Comentariu0

Astăzi, 25 noiembrie, în incinta Primăriei Bălţi au avut loc dezbaterile piblice pe marginea proiectelor de decizii cu privire la regulile de organizare a procedurilor de consultări publice şi codul de etică al consilierilor mun. Bălţi. Dna Ludmila Dovgani, şef Secţie administraţie publică locală, a prezentat părţilor cointeresate cele mai importante prevederi ale actelor normative care reglementează chestiunile vizate. E de menţionat faptul, că la audierile publice au fost prezenţi reprezentanţii Academiei de Administrare Publică, consilierii municipali, conducătorii subdiviziunilor Primăriei mun. Bălţi, reprezentanţii comunităţii civile, organizaţiilor sindicale, ONG-urilor, etc.

Toate recomandările, parvenite în cadrul discuţiilor deschise, vor fi examinate, vor fi introduse modificările corespunzătoare în proiectele de decizii care ulterior vor fi propuse spre examinare cosilierilor municipali.

Last updated: noiembrie 28, 2016 at 2:12 am

Lasă un Răspuns