08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Proiecte de utilitate publică și comenzile sociale vor fi finanțate din bugetul municipal

//
Comentariu0

Prin dispoziția primarului municipiului Bălți nr. 135 din 05.08.2020 s-a aprobat Instrucţiunea privind finanțarea din bugetul municipal a proiectelor de utilitate publică și a comenzilor sociale pentru realizarea programelor/planurilor municipale din sfera socială. Prin aceeași dispoziție s-a creat și Comisia de concurs pentru evaluarea proiectelor de utilitate publică și a comenzilor sociale, în următoarea componență:

 1. Grigorișin Nicolai – viceprimarul municipiului Bălți, președintele comisiei;
 2. Șmulschii Ghenadie – viceprimarul municipiului Bălți, vicepreședintele comisiei;
 3. Cemîrtan Viorica – șeful-adjunct al Direcției secretariat și relații cu publicul, șeful Secției relații cu publicul, secretarul comisiei;

Membrii comisiei:

 1. Dubițkaia Tatiana – viceprimarul municipiului Bălți;
 2. Oserbaeva Svetlana – consilier al CMB, președintele comisiei consultative de specialitate pentru educație, protecție socială și sănătate publică;
 3. Craevscaia-Derenova Cristina – consilier al CMB, președintele comisiei consultative de specialitate pentru activităţi economico-financiare;
 4. Serdiuc Irina – secretarul Consiliului municipal Bălți;
 5. Rusu Vera – șeful Direcţiei generale financiar-economice;
 6. Balan Vitalii – șeful Direcţiei juridice;
 7. ________ – șeful Direcţiei evidență contabilă;
 8. Ceremuș Liliana – șeful Secției achiziții publice;
 9. Lucico Polina – președintele AO „Luceafărul”.

Instrucţiunea privind finanțarea din bugetul municipal a proiectelor de utilitate publică și a comenzilor sociale pentru realizarea programelor/planurilor municipale din sfera socială stabileşte modul de finanțare din bugetul municipal a proiectelor de utilitate publică și a comenzilor sociale, în scopul încurajării parteneriatului și cooperării autorităţilor publice locale cu societatea civilă din teritoriu, creării oportunităţilor de participare activă a societății civile în viaţa economică, socială şi culturală a municipiului.

Finanţările alocate se vor utiliza numai pentru proiectele de utilitate publică iniţiate de asociațiile obștești, precum și pentru realizarea comenzilor sociale plasate de autoritatea finanțatoare.

 

Domeniile de finanțare a proiectelor de utilitate publică și a comenzilor sociale sunt următoarele:

 • educaţia şi instruirea persoanelor, difuzarea şi acumularea de cunoştinţe;
 • cultura şi arta;
 • protejarea patrimoniului cultural şi a monumentelor istorice;
 • sportul (dezvoltarea fotbalului, baschetului, voleiului etc.), educaţia fizică, turismul social;
 • ocrotirea sănătăţii;
 • protecţia socială a persoanelor cu dizabilităţi, a pensionarilor, copiilor, adolescenţilor, persoanelor strămutate, familiilor cu mulţi copii şi/sau socialmente vulnerabile, a altor persoane defavorizate;
 • crearea noilor locuri de muncă, antreprenoriatul social;
 • eradicarea sărăciei;
 • promovarea păcii, prieteniei şi înţelegerii între popoare, prevenirea şi depăşirea conflictelor civile, sociale, etnice şi religioase;
 • apărarea şi promovarea democraţiei şi а drepturilor omului;
 • protecţia mediului;
 • prevenirea criminalităţii şi contribuirea la contracararea acesteia;
 • dezvoltarea societății civile și voluntariatului.

Pot primi finanţare din bugetul municipal proiectele de utilitate publică înaintate de către asociațiile obștești din teritoriu și care întrunesc condițiile prevăzute de prezenta Instrucțiune.

Finanţarea proiectelor de utilitate publică ale asociațiilor obștești se realizează în baza Concursului de finanțare din bugetul municipal a proiectelor de utilitate publică, înaintate de asociațiile obștești din municipiul Bălți .

Last updated: august 6, 2020 at 18:38 pm

Lasă un Răspuns