08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În atenția persoanelor vârstnice de 60 de ani și peste din mun. Bălți

//
Comentariu0

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale cu prilejul Zilei internaționale a persoanelor vârstnice lansează Concursul premiului național pentru vârstnici ”Pentru o viață activă la orice vîrstă”, dedicat susţinerii şi promovării îmbătrânirii active în Republica Moldova, prin care se va oferi, în bază de concurs, diplome de confirmare a titlului de „Laureat al premiului pentru Vârstnici” și un premiu bănesc.

La concurs pot participa persoanele cu vârsta de peste 60 de ani care au realizat performanțe deosebite în domeniul cultural-artistic, tehnico-științific, civic, medicină, antreprenoriat, agricultură, educație, sport, tehnologii informaționale, etc.

Dosarul care urmează a fi depus trebuie să includă:

  • Numele/prenumele candidatului/ei;
  • Denumirea completă a instituției/persoanei care înaintează dosarul la concurs confirmată prin semnătură (după caz ștampilă);
  • Materialele care demonstrează performanțele în domeniile specificate;
  • Curriculum vitae;
  • Copia buletinului de identitate a participantului/ei;
  • Scrisoare de recomandare.

Termenul limită de depunere a dosarelor este de 04.09.2020. Comisia de examinare v-a analiza dosarele participanților la concurs și va nominaliza premianții pînă la data de 12 septembrie 2020.

Dosarele pot fi expediate la adresa: mun. Chişinău, str. V.Alecsandri 2, cu mențiunea Concursul de acordare a premiului național pentru vârstnici ”Pentru o viață activă la orice vîrstă”.

Mai multe detalii pot fi solicitate la numerele de telefon:022 26 88 57, 022 26 88 75 sau la adresa electronică olga.gotmaniuc@msmps.gov.md.

 

Administrația DGASPF mun.Bălți

Last updated: august 4, 2020 at 12:12 pm

Lasă un Răspuns