08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Programul de elaborare a proiectelor deciziilor supuse consultărilor publice în trimestrul IV an. 2016

//
Comentariu0
Nr. d/o Tipul deciziei Denumirea proiectului deciziei Metoda consultării Termenii de iniţiere a elaborării proiectului deciziei Termenii de iniţiere a consultărilor publice pe margina proiectului de decizie
1. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți ”Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din mun. Bălți pe anii 2017-2020” Solicitarea opiniei experților din 03.10.2016 pînă la 11.10.2016 din 12.10.2016 pînă la 26.10.2016
2. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului mun. Bălți ”Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative pe teritoriul mun. Bălți și aprobarea formei procesului verbal privind contravențiile administrative” Dezbateri publice din 03.10.2016 pînă la 10.10.2016 din 10.10.2016 pînă la 18.10.2016
3. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei Consiliului municipal Bălți ”Cu privire la aprobarea mecanizmului de acordare a compensației nominative pentru sezonul de încălzire 2016-2017 pentru unele categorii social-vulnerabile a populației din contul mijloacelor bugetului municipal” Crearea grupului de lucru ad-hoc din 03.10.2016 pînă la 07.10.2016 din 10.10.2016 pînă la 21.10.2016
4. Decizia Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea bugetului municipal
Bălţi pentru anul 2017”
Crearea grupului de lucru ad-hoc pînă la 01.11.2016 din 01.11.2016 pînă la 20.11.2016
5. Decizia Consiliului municipal Bălți “Cu privire la modificarea și completarea Regulamentului privind modul de dare în locaţiune a activelor neutilizate a proprietăţii municipale, aprobat prin decizia Consiliului mun. Bălţi nr. 6/66 din 25.09.2008, cu modificările şi completările ulterioare” Solicitarea opiniei experților din 09.11.2016 pînă la 29.11.2016 din 30.11.2016 pînă la 20.12.2016
6. Decizia Consiliului municipal Bălți “Cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor pe teritoriul mun. Bălţi” Solicitarea opiniei experților din 09.11.2016 pînă la 29.11.2016 din 29.11.2016 pînă la 29.12.2016
7. Decizia Consiliului municipal Bălți „Cu privire la aprobarea Regulilor privind organizarea procedurilor de consultări publice cu societatea civilă în procesul de elaborare și adoptare a deciziilor” Dezbateri publice din 07.11.2016 pînă la 12.11.2016 din 14.11.2016 pînă la 25.11.2016
8. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la desfăşurarea consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălţi „Cu privire la aprobarea Codului de etică a consilierilor mun. Bălți” Dezbateri publice din 07.11.2016 pînă la 12.11.2016 din 14.11.2016 pînă la 25.11.2016
Last updated: noiembrie 11, 2016 at 14:49 pm

Lasă un Răspuns