08:00 - 17:00
(0 231) 2-23-48
piața Independenței, 1

Programul de elaborare a proiectelor deciziilor supuse consultărilor publice în trimestrul III an. 2016

//
Comentariu0

 

Nr. d/o Tipul deciziei Denumirea proiectului deciziei Metoda consultării Termenii de iniţiere a elaborării proiectului  deciziei Termenii de iniţiere a consultărilor publice pe margina proiectului de decizie
1. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul deciziei CMB „Cu privire la aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț pe teritoriul mun. Bălți în redacție nouă„ Dezbateri publice din 10.08.2016 pînă la 16.08.2016 din 16.08.2016 pînă la 31.08.2016
2. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul de decizie a CMB ”Cu privire la anunțarea concursului de selectare a partenerului privat pentru transmiterea în concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică a obiectelor deservite de cazangeria amplasată pe strada Arbore,76A mun. Bălți cu extinderea rețelelor de alimentare cu energie termică” Solicitarea opiniei experților din 10.08.2016 pîna la 25.08.2016 din 25.08.2016 pînă la 09.09.2016
3. Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la desfășurarea consultărilor publice la proiectul de decizie a CMB ”Cu privire la anunțarea concursului de selectare a partenerului privat pentru transmiterea în concesiune a serviciului public de alimentare cu energie termică a obiectelor deservite în cazangeria amplasată pe strada Krîlov mun. Bălți cu extinderea rețelelor de alimentare cu energie electrică” Solicitarea opiniei experților din 10.08.2016 pîna la 25.08.2016 din 25.08.2016 pînă la 09.09.2016

 

Last updated: septembrie 2, 2016 at 17:12 pm

Lasă un Răspuns