08:00 - 17:00
(0 231) 2-23-48
piața Independenței, 1

Programul de elaborare a proiectelor deciziilor supuse consultărilor publice în trimestrul IV al anului 2020

//
Comentariu0
Nr. d/o Tipul deciziei Denumirea proiectului deciziei Metoda consultării Termenii de iniţiere a elaborării proiectului  deciziei Termenii de iniţiere a consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie
1.       Decizia Consiliului municipal Bălți

 

Cu privire la aprobarea Mecanismului de acordare a compensaţiei nominative pentru sezonul de încălzire 2020-2021 pentru unele categorii social-vulnerabile a populaţiei din contul mijloacelor bugetului municipal  

Crearea grupului de lucru ad-hoc

 

29.09.2020-09.10.2020

 

12.10.2020-23.10.2020

2.       Decizia Consiliului municipal Bălți

 

Cu privire la aprobarea Regulamentului privind achiziționarea bunurilor, lucrărilor și serviciilor la întreprinderile municipale în care Consiliul municipal Bălți exercită funcţia de fondator  

Crearea grupului de lucru ad-hoc

 

12.10.2020-29.10.2020-

 

30.10.2020-17.11.2020

3.       Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălţi pentru anul 2021 Audieri publice Până la 19.11.2020 Până la 10.12.2020
4.       Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la aprobarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative pe teritoriul municipiului Bălți și aprobarea formei procesului-verbal privind contravențiile administrative  

Solicitarea opiniei experților

 

01.10.2020-15.12.2020-

 

15.12.2020-15.01.2021

5.       Decizia Consiliului municipal Bălți  Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat în cadrul instituției gazdă – Primăria municipiului Bălți  

Solicitarea opiniei experților

 

07.12.2020-21.12.2020-

 

22.12.2020-13.01.2021

Last updated: februarie 9, 2021 at 17:36 pm

Lasă un Răspuns