08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Programul de elaborare a proiectelor deciziilor supuse consultărilor publice în trimestrul I al anului 2021

//
Comentariu0
Nr. d/o Tipul deciziei Denumirea proiectului deciziei Metoda consultării Termenii de iniţiere a elaborării proiectului  deciziei Termenii de iniţiere a consultărilor publice pe marginea proiectului de decizie
1.       Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire lа desfășurarea procedurii de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional asupra proiectului deciziei Consiliului municipal Bălți „Cu privire la арrоbаrea Regulamentului privind constituirea și funcționarea Consiliului municipal Bălți” Dezbateri publice  ————- 04.01.2021-22.01.2021
2.       Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți” în redacție nouă Dezbateri publice  ————- 04.01.2021-22.01.2021
3.       Decizia Consiliului municipal Bălți Cu privire la inițierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la mecanismul local intersectorial de cooperare privind identificarea, referirea, asistența și monitorizarea copiilor cu deficiențe de auz și a familiilor lor din mun. Bălți” Solicitarea opiniei experților 29.12.2020-18.01.2021 19.01.2021-15.02.2021
Last updated: februarie 24, 2021 at 18:16 pm

Lasă un Răspuns