08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Prima ședință a Consiliului Municipal pentru Protecția Drepturilor Copilului

//
Comentariu0

În data de 10.01.2020, Direcția Generală Asistență Socială și Protecția Familiei Bălți a asigurat activitatea curentă a primei ședințe a Consiliului  Municipal  pentru  Protecția Drepturilor Copilului (CMPDC).

Consiliul  municipal  pentru  Protecția Drepturilor Copilului a fost aprobat,  în redacție nouă, conform Deciziei Consiliului Municipal Bălți, nr. 1/1 din data de 27.03.2019.

Necesitatea funcționării Consiliului a fost motivată de necesitatea teritorială în a asigura respectarea  prevederilor legislației  în domeniul protecției copilului  și familiei, atît în scopul elaborării, implimentării strategiilor, planurilor, programelor municipale cît și monitorizarea  respectării drepturilor copilului de către  subdiviziunile  Administrative și  Instituțiile Publice de menire socială.

Componența nominală a consiliului este constituită din Președintele, dna Tatiana Dubițkaia, viceprimar al mun. Bălți; vicepreședinte, dna Veronica Munteanu, șef DGASPF mun. Bălți; secretar, dna Crezantema Caraiman, specialist Secția Protecția Copilului și a Familiei.

În componența membrilor, fiind incluși, un consilier municipal, șefii: Direcției Generale Financiar-Economice, Direcției Învățămînt Tineret și Sport ; IMSP Centrul Medicilor de Familie municipal Bălți, Direcției Cultură, Serviciului de Asistență Psihopedagogică, Serviciului Interacțiune Comunitară al Secței Securitate Publică al Inspectoratului de Poliție Bălți, Departamentului Documentare, Direcției Ocuparea Forței de Muncă, Asociației Obștești „Tinerii pentru Dreptul la Viață”.

În ordinea de zi a I ședinței CMPDC au fost incluse următoarele subiecte:

  • Prezentarea Regulamentului Consiliului municipal de protecție a drepturilor copiilor. (obiective, structură, funcții), Planului de activitate pentru anul 2020.
  • Prezentarea conceptului Programului de susținere a tinerelor familii bălțene pentru anii 2020- 2022.
  • Evaluarea situației de dificultate a copiilor minori aflați în conflict cu legea, plasați în cadrul Centrului de plasament a copiilor în situație de risc “Drumul spre Casă”

În cadrul primei ședințe a anului a fost puse în discuție avizarea Planului de activitate a CMPDC pentru anul 2020 și conceptului Programului de susținere a tinerelor familii bălțene pentru anii 2020- 2022, asupra cărui au fost initiată desfășurarea consultărilor publice, membrii consiliului urmînd să vină cu sugestii de îmbunătățire a acestora, pînă în data de 15.01.2020. Avizarea lor fiind propusă pentru următoarea ședință stabilită pentru data de 21.01.2020.

Membrii Consiliului au identificat direcții prioritare de intervenție în fortificarea serviciilor prestate de Centrul de plasament a copiilor în situație de risc “Drumul spre Casă” recomandând restructurarea centrelor sociale, cu diseminarea grupurilor țintă, astfel încît să fie atestate rezultate cu efect de lungă durată.

Viceprimarul mun. Bălți, dna T.Dubițkaia  a menționat că “restabilirea funcționalității CMPDC este una binevenită, cu scopuri bine definitivate, în protejarea drepturilor copiilor mun. Bălți”

Concomitent, de opinie unanimă, sunt membrii Consiliului  municipal  pentru  Protecția Drepturilor Copilului, care atenționează că, doar o intervenție mixtă a tuturor structurilor pot asigura o asistență complexă copiilor și familiilor, aflate în dificultate, cu protejarea drepturilor într-u respectarea  legislației nationale”.

Last updated: ianuarie 14, 2020 at 12:27 pm

Lasă un Răspuns