08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Pregătirea pentru sărbătorile de Anul Nou. Întrunirea cu managerii întreprinderilor din sfera comunală

//
Comentariu0

La 18 decembrie 2019, a avut loc întrunirea cu șefii întreprinderilor municipale și a complexului energetic, prezidată de viceprimarul municipiului Bălți, domnul Grigorișin N.N.

În legătură cu declararea la 18 decembrie 1992 a sărbătorii profesionale a colaboratorilor organelor afacerilor interne din Moldova – Ziua Poliției, care serbează în anul acesta cea dea 27-a aniversare, domnul N. Grigorișin, viceprimarul municipiului Bălți a început ședința, adresând cuvinte de felicitare lucrătorilor poliției, urându-le bunăstare și succes. Domnia sa a menționat, de asemenea, că primarul municipiului Bălți, domnul Renato Usatii se află în momentul de față la Inspectoratul de Poliție Bălți pentru a-i felicita și înmâna cadouri.

Principalele probleme discutate în cadrul ședinței au vizat pregătirea orașului pentru organizarea și desfășurarea sărbătorilor de Anul Nou, întâlnirea oaspeților și artiștilor din diferite orașe și țări, precum și curățarea orașului și a locurilor pentru depozitarea gunoilui de frunzele de toamnă care au mai rămas.

Responsabilitatea pentru ordinea și curățenia în oraș dl N. Grigorișin a delegat întreprinderii municipale „Amenajarea Teritoriuluiși și Spații Verzi Bălți”.

În contextul de mai sus, conducătorii întreprinderilor municipale și a complexului energetic au raportat despre activitatea de zi cu zi a întreprinderilor, care activează în regim normal.

Astfel, au luat cuvântul: dl S. Munteanu, directorul Î. M. ”Termogaz-Bălți”, dl I. Savin, directorul tehnic al S. A. ”CET-Nord”, dl A. Iasinschi, șeful Cazangeriei Depoului de locomotive Bălți a Întreprinderii de Stat ”Căile Ferate a Moldovei”, dl Iu. Hmarnii, administrator interimar al Î. M. „DRCD Bălți”, dna I. Zubenina, al Î. M. Regia „Apă-Canal Bălți”, dna T. Chiaburu, administrator interimar al Î. M. „Gospodăria Locativ-Comunală”, dna L. Bragari, director al Î. M. „Direcția Construcții Capitale Comandatar Unic”, dl S. Avramenco, director al Î. M. „Direcția Troleibuze Bălți”,  dna S. Novikova, director Î. M. „Amenajarea Teritoriuluiși și Spații Verzi Bălți”, dna S. Vlos, directorul Î. M. ”Hotelul BĂLȚI„.

La finalul întrunirii dl Vadim Matcovschi, inspectorul șef al Inspectoratului Ecologic, a anunțat că, începând din luna ianuarie 2020, Inspectoratul Ecologic în comun cu Î. M. „Amenajarea Teritoriului și și Spații Verzi Bălți” vor începe să planteze copaci decorativi în oraș (pe străzi, în curți și parcuri).

Întrunirea a decurs într-o manieră constructivă și promptă.

Last updated: decembrie 20, 2019 at 13:12 pm

Lasă un Răspuns