08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități, veteranii de război și persoanele asimilate cu acestea vor primi ajutor material

//
Comentariu0

La 31 martie 2020, în cadrul unei ședințe a Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Bălți, a fost adoptată decizia nr. 9 din 31.03.2020 „Cu privire la acordarea ajutorului material”. 

Conform deciziei, asistența financiară va fi alocată persoanelor în vârstă, persoanelor cu dizabilități, veteranilor Marelui Război pentru Apărarea Patriei și persoanelor asimilate acestora sub formă de pachete alimentare în valoare de 780 lei fiecare. Destinatarii includ beneficiarii serviciului social de îngrijire la domiciliu. Decizia comisiei prevede ca primarul să determine conținutul pachetelor alimentare și să folosească, de asemenea, în modul de recomandare, Fondul de rezervă al Primăriei municipiului Bălți ca sursă de acoperire a cheltuielilor. 

În punctul 5 din decizia CSE a municipiului Bălți, se propune adresarea către Comisia pentru Situații Excepționale a RM, pentru a permite, pe perioada de stare de urgență, Direcției Generale Asistență Socială și Protecția Familiei să achiziționeze produse alimentare pentru unele categorii de cetățeni socialvulnerabili, cu până la 600.000 lei fără TVA, în conformitate cu Regulamentul privind achizițiile publice de mică valoare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 665/2016. 

Last updated: aprilie 1, 2020 at 13:26 pm

Lasă un Răspuns