08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Întrunirea în ședință a Comisiei pentru situații excepționale a municipiului Bălți. Unicul subiect discutat – strada Kievului

//
Comentariu0

Pe ordinea de zi a ședinței Comisiei pentru situații excepționale din 27 aprilie 2021 a fost inclusă o singură chestiune – reparația urgentă a sistemului de canalizare ce trece sub partea carosabilă a străzii Kievului, una din principalele magistrale a municipiului Bălți.

În baza Raportului de expertiză tehnică din 21.04.2021 executat de SRL ,,Fluxproiect”, luând în considerație importanța străzii Kievului din municipiul Bălți pentru traficul transportului local și având în vedere existența riscului major pentru sănătatea locuitorilor din zona respectivă, riscului prăbușirii părții carosabile, poluarea mediului inconjurător și în scopul neadmiterii situației excepționale cu caracter tehnogen, Comisia pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți a dispus:

  1. A considera situația de urgență, în baza Raportului de expertiză tehnică din 21.04.2021, executat de SRL ,,Fluxproiect”, a străzii Kievului, a rețelelor de canalizare menajer-fecaloide de pe str. Kievului din mun. Bălți, în legătură cu existența riscului major pentru sănătatea locuitorilor din zona respectivă, riscului prăbușirii părții carosabile și poluarea mediului inconjurător.
  2. Se solicită Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova să aloce în regim de urgență mijloace financiare necesare pentru executarea lucrărilor de lichidare a situației de urgență de pe str. Kievului mun. Bălți.
  3. Se instituie interdicția circulației tuturor mijloacelor de transport în zonă cu pericol sporit de prăbușire a carosabilului din cauza stării avariate a rețelelor de canalizare menajer-fecaloide pe porțiunea de drum din str. Kievului, 5 mun. Bălți.
  4. Serviciile desconcentrate a Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți vor intreprinde următoarele acțiuni:

4.1. Serviciul comunal tehnic în comun cu ,,Glorin Inginering” SRL și Serviciul ingineresc va întreprinde măsuri de urgență pentru stoparea și neadmiterea prăbușirii carosabilului în zona de avarie a rețelelor de canalizare din str. Kievului, 5 mun. Bălți, în scopul evitării apariției situației excepționale.

4.2. Serviciul de menținere a ordinii publice în comun cu Serviciul transport auto, Direcția patrulare ,,Nord” a Inspectoratului național de securitate publică al IGP MAI va organiza regimul circulației mijloacelor de transport pe străzile adiacente străzii Kievului mun. Bălți cu redirecționarea fluxului de trafic pană la finalizarea situației de urgență.

4.3. Secretarul Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Bălți va expedia prezenta Dispoziție în adresa Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova.

  1. Primarul municipiului Bălți va comanda documentația de proiect și deviz pentru reconstrucția tuturor rețelelor inginerești de pe str. Kievului mun. Bălți pe tronsonul de la podul de peste râul Răut până la Gara Feroviară Bălți -Slobozia.
  2. Persoanele fizice și juridice afectate de situația de urgență din regiunea str. Kievului mun. Bălți iși vor organiza activitățile proprii luând în considerație situația de urgență.

Last updated: mai 6, 2021 at 18:01 pm

Lasă un Răspuns