08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Inițierea procedurilor de consultare publică, aprobarea programurilor/ regulamentelor, inițierea procedurii de reziliere a unui contract de concesiune și alte chestiuni discutate la ședința a I-a extraordinară a Consiliului municipal Bălți din 23 februarie 2021

//
Comentariu0

În data de 23 februarie 2021 a avut loc ședința a I-a extraordinară a Consiliului municipal Bălți, cu 38 de chestiuni incluse pe ordinea de zi. Prima ședința a CMB din anul 2021 s-a dovedit a fi cu multe discuții aprinse între aleșii locali și conducerea primăriei. Cele mai importante chestiuni au fost aprobate cu majoritatea voturilor „PRO”:

 • Iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare socio-economică a municipiului Bălţi pentru anii 2021-2025”;
 • Aprobarea listei nominale a candidaților la bursa municipală pentru anul 2021;
 • Iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului de desfășurare a activității de comerț pe teritoriul municipiului Bălți în redacţie nouă” aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr. 9/3 din 29.09.2016;
 • Modificarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 4/20 din 25.07.2019 „Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modalitatea efectuării săpăturilor pe teritoriul municipiului Bălţi”;
 • Modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 13/14 din 27.11.2020 „Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional „Cu privire la aprobarea Regulamentului funcționării cimitirelor pe teritoriul municipiului Bălţi”;
 • Modificarea deciziei Consiliului municipal Bălţi nr. 15/7 din 10.12.2020 ,,Cu privire la iniţierea procedurilor de consultare publică cu societatea civilă în procesul decizional ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de efectuare a reparației curente a acoperișurilor caselor din fondul locativ municipal în mun. Bălți””;
 • Aprobarea Programului municipal de combatere a Hepatitelor Virale B, C, D pentru anul 2021;
 • Aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat în cadrul instituției gazdă – Primăria municipiului Bălți;
 • Aprobarea Acordului de colaborare între Unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți, reprezentat de Consiliul municipal Bălţi, și Asociaţia Obștească Asociatia de Suport Familial de Recuperare Timpurie a Copiilor cu Deficienţe de Auz și Văz „AudiViz”;
 • Aprobarea Regulamentului privind constatarea contravențiilor administrative de către agenții constatatori ai administrației publice locale și ai serviciilor publice de gospodărie comunală pe teritoriul municipiului Bălți și aprobarea formei procesului-verbal cu privire la contravenție în redacție nouă;
 • Inițierea procedurii de reziliere a Contractului de concesiune nr. 3 din 01.11.2013, încheiat între unitatea administrativ-teritorială municipiul Bălți și „Glorin Inginering” S.R.L.

Deciziile adoptate, la ședința a I-a extraordinară a Consiliului municipal Bălți, vor fi publicate, ulterior, aici.

Last updated: februarie 24, 2021 at 18:13 pm

Lasă un Răspuns