08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

În anul 2019 continuă procesul de revitalizare urbană în municipiul Bălți

//
Comentariu0

La data de 7 mai 2019 a avut loc semnarea contractului de finanțare pentru implementarea proiectului de revitalizare urbană ,,Interacțiunea comunitară – o nouă dimensiune a educației timpurii în zona de revitalizare din municipiul Bălți”. Proiectul este cofinanțat de către programul polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone, în cadrul Programului ,,Fondul de Granturi Mici”, implementat de Reprezentanța Fundației ,,Fundacja Solidarności Międzynarodowej” în Republica Moldova.

Valoarea totală a proiectului este 2 393 000 MDL, dintre care contribuția Primăriei municipiului Bălți – 1 293 000 MDL. Valoarea cofinanțării este de 1 100 000 MDL.

Proiectul va fi implementat în zona de revitalizare din municipiul Bălți în perioada mai – noiembrie 2019. Zona aferentă Gimnaziului ,,A.I.Cuza” a fost selectată ca zonă de revitalizare urmare a elaborării Programului de Revitalizare Urbană (PRU) al municipiului Bălți, aprobat prin Decizia Consiliului municipal Bălți nr. 1/76 din 27.03.2019.

Sumarul proiectului

            Proiectul va contribui la revitalizarea zonei aferente Gimnaziului ,,A.I.Cuza” prin îmbunătățirea accesului la servicii de educație timpurie de calitate, prin reabilitarea parțială a sistemului termic al Instituției de Educație Timpurie nr. 4 și aplicarea abordării inovative a educației parentale, creșterea gradului de participare comunitară a membrilor comunității locale, transferului de experiență și cunoștințe a Grupului Local de Inițiativă, IET devenind un spațiu socioemoțional deschis adaptat la nevoile comunității și generator de capital social.

Grupurile țintă

Beneficiarii și participanții la implementarea proiectului vor fi 230 copii ai IET nr. 4 (dintre care 175 copii din zona de revitalizare) , 40 angajați ai instituției (dintre care 20 locuitori ai zonei) și 250 familii din zona aferentă Gimnaziului ,,A.I.Cuza”. Aceștia vor fi implicați în activități de educație parentală, evenimente educaționale comunitare, participare activă în cadrul Grupului Local de Inițiativă și activități de voluntariat. Beneficiari indirecți vor fi circa 1000 locuitori din zona de revitalizare.

            Rezultate scontate

  • Reabilitarea sistemului termic al IET nr. 4 – etapa I (PTI, rețele termice, bloc 3,4);
  • Sesiune de formare în domeniul educației parentale organizată și desfășurată;
  • 7 (șapte) activități educaționale comunitare organizate și desfășurate;
  • Grad crescut de interacțiune a membrilor comunității locale prin extinderea oportunităților de implicare și participare civică;
  • Grup Local de Inițiativă implicat și dezvoltat.

Parteneriatul în cadrul proiectului

Partenerul civic al proiectului este Grupul Local de Inițiativă al zonei aferente Gimnaziului ,,A.I.Cuza” creat în cadrul proiectului pilot de revitalizare urbană din anul 2018 ,,Crearea unui spațiu de interacțiune comunitară în Gimnaziul ,,A.I.Cuza” din mun. Bălți”.

Această informație este publicată în contextul promovării abordării Revitalizare Urbană în Republica Moldova cu suportul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone.

 

Last updated: mai 18, 2019 at 16:29 pm

Lasă un Răspuns