08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Guvernul reia audiența cetățenilor în teritoriu (actualizat)

//
Comentariu0

Guvernul RM reia audiența cetățenilor în teritoriu în scopul consolidării relațiilor dintre autoritățile administrației publice centrale și cetățeni, perfecționării mecanismului de informare asupra priorităților guvernării, examinării și soluționării operative a problemelor cu care se confruntă societatea.

Conform Orarului întîlnirilor și audiențelor cetățenilor în teritoriu, aprobat de dnul Ion Chicu, Prim-ministru al RM, stabilite pentru data de 13 decembrie 2019, în mun. Bălți va avea loc audiența cetățenilor cu Ministru al Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului dnul Ion Perju.

Recepția va avea loc în  incinta Primăriei mun. Bălți, bir. 101, conform agendei.
10:45 – 12:40 Transmiterea Oficială a Documentației de Proiect Elaborată cu Suportul Financiar al UE către Beneficiarii de Proiecte. Va participa Christina Otto , manager de proiect GIZ.
Primăria mun. Bălți, sala de ședințe, etaj ,1, nr.101.
13:40 – 15:00 Ședința conducătorii Serviciilor Publice Desconcentrate, conducătorii întreprinderilor subordonate Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Locația: Primăria mun. Bălți, sala de ședințe 101.
15:00 – 15:30 Vizita la Institutul de Cercetări pentru Culturile de Câmp „Selecția”, mun. Bălți str. Calea Ieșilor, 28.
15:30 – 16:30 Î.S. „Întreprinderea pentru Silvicultură Bălţi”, mun. Bălți, str. Aerodromului nr.16.

Last updated: decembrie 12, 2019 at 11:36 am

Lasă un Răspuns