08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Ghid pentru monitorizarea achizițiilor publice. Instrument pentru societatea civilă

//
Comentariu0

Această publicație a apărut în cadrul proiectului „Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației/Innovative Improvements in the Public Procurement System of the Republic of Moldova through Inclusion, Creativity and Practices of Law Enforcement” finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de Fundaţia Hanns Seidel – Republica Moldova.

Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) “Viitorul” este succesorul de drept al Fundaţiei Viitorul, şi păstrează în linii mari tradiţiile, obiectivele şi principiile de acţiune ale fundaţiei, printre care se numără: formarea de instituţii democratice şi dezvoltarea unui spirit de responsabilitate efectivă printre oamenii politici, funcţionari publici şi cetăţenii ţării noastre, consolidarea societăţii civile şi spiritului critic, promovarea libertăţilor şi valorilor unei societăţi deschise, modernizate şi proeuropene. IDIS “Viitorul” reprezintă o instituţie de cercetare, instruire şi iniţiativă publică, care activează pe o serie de domenii legate de: analiză economică, guvernare, cercetare politică, planificare strategică şi management al cunoştinţelor în Republica Moldova.

Cheltuielile și achizițiile publice transparente dau tonul bunei guvernări. În Republica Moldova, achizițiile publice rămân a fi un domeniul vulnerabil la nereguli, fraude și corupție, fapt ce amplifică rolul societății civile în supravegherea modului în care se desfășoară acestea.

Experiența internațională demonstrează că societatea civilă are un rol esențial în monitorizarea achiziţiilor publice şi asigurarea transparenţei în atribuirea şi executarea contractelor de achiziţii publice. În cazurile în care autoritățile nu se conduc de principiile de transparență, integritate și eficiență în desfășurarea procedurilor de achiziție, sau chiar sunt parte a unor scheme de corupție, organizațiile societății civile pot utiliza informațiile obținute în procesul de monitorizare pentru a mobiliza cetățenii ca să ceară mai multă responsabilizare din partea guvernării. Prin urmare, societatea civilă este cea care, supravegherea modului în care sunt utilizare resursele publice, poate avea o contribuție importantă la consolidarea bunei guvernări și la dezvoltarea punților de legătură dintre societate și guvernare la toate nivelurile.

Acest ghid a fost conceput pentru a asista membrii societății civile în activitățile de monitorizare a achizițiilor, având o structură logică, care să permită, întâi de toate, înțelegerea mecanismului de funcționare a sistemului de achiziții (cadrul legal și instituțional, procesul de achiziție, datele și informațiile care sunt publice și dreptul societății civile de solicitare a informațiilor, actorii implicați, et.) și apoi selectarea achizițiilor și metode de monitorizare, instrumente de identificare a neregulilor, ilegalităților și fraudelor la fiecare etapă a procesului de achiziție.

Ghidul, de asemenea vine cu recomandări de acțiuni (legale și advocacy) care pot fi întreprinse odată cu identificarea abuzurilor și fraudelor, astfel încât acțiunile de monitorizare să contribuie la sporirea transparenței, eficientizarea procesului de achiziție și responsabilizarea entităților publice în fața cetățenilor.

Last updated: ianuarie 29, 2018 at 13:10 pm

Lasă un Răspuns