08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Ghidul achizițiilor publice pentru autoritățile contractante

//
Comentariu0

Acest ghid a fost elaborat de către IDIS ”Viitorul”, care este succesorul de drept al Fundaţiei Viitorul, şi păstrează în linii mari tradiţiile, obiectivele şi principiile de acţiune ale fundaţiei, printre care se numără: formarea de instituţii democratice şi dezvoltarea unui spirit de responsabilitate efectivă printre oamenii politici, funcţionari publici şi cetăţenii ţării noastre, consolidarea societăţii civile şi spiritului critic, promovarea libertăţilor şi valorilor unei societăţi deschise, modernizate şi proeuropene. IDIS “Viitorul” reprezintă o instituţie de cercetare, instruire şi iniţiativă publică, care activează pe o serie de domenii legate de: analiză economică, guvernare, cercetare politică, planificare strategică şi management al cunoştinţelor în Republica Moldova.

Ghidul cuprinde următoarele aspecte:

DISPOZIȚII GENERALE PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE: Introducere în achiziții publice,Obiectul achizițiilor publice, Principalii actori ai sistemului de achiziții publice, Principii în achiziții publice, Cadrul legislativ național,Domeniul de aplicare. Regimul special și Excepții.

CAPITOLUL II GRUPUL DE LUCRU PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE: Modul de creare și de activitate al grupului de lucru pentru achiziții,Reprezentanții societății civile,Reguli de evitare a conflictelor de interese, Coruperea în cadrul procedurilor de achiziții publice.

 CAPITOLUL III PLANIFICAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE: Reguli privind planificarea achizițiilor publice, Identificarea necesităților,Valoarea estimată a contractului de achiziții publice, Anunțul de intenție și planul anual al achizițiilor publice.

CAPITOLUL IV PROCEDURI DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ :Tipuri de proceduri de achiziție publică. Praguri valorice, Licitația deschisă, Cerere a ofertelor de prețuri,Proceduri negociate, Achiziții publice de valoare mică, GHIDUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE pentru autoritățile contractante.

CAPITOLUL V DOCUMENTAȚIA DE ATRIBUIRE: Elaborarea documentației de atribuire,Caietul de sarcini, Criterii de calificare și selecție,Criterii de atribuire a contractului de achiziții publice, Garanția pentru ofertă, Garanția de bună execuție a contractului, Eliberarea documentației de atribuire,Modificarea documentației de atribuire.

CAPITOLUL VI DERULAREA PROCEDURII DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ: Reguli de comunicare,Clarificări, Depunerea ofertelor, Deschiderea ofertelor,Examinarea, evaluarea și compararea ofertelor, Oferta anormal de scăzută, Situații de exludere din procedura de achiziție, Comunicarea privind decizia grupului de lucru, Termene pentru încheierea contractelor de achiziții publice, Contractul de achiziții publice, Anularea procedurii de achiziție, Raportarea rezultatelor procedurii de achiziție publică.

CAPITOLUL VII EXECUTAREA CONTRACTULUI DE ACHIZIȚIE

CAPITOLUL VIII CONTROLUL EX-POST

CONCLUZII și Anexe

Last updated: ianuarie 29, 2018 at 13:13 pm

Lasă un Răspuns