08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Din 01 octombrie 2020 până la data de 14 octombrie 2020, în municipiul Bălți, a fost instituită starea de urgență în sănătate publică. Ce restricții au fost impuse?

//
Comentariu0

În urma analizei situaţiei epidemiologice actuale, capacităţii de supraveghere a sănătăţii publice în mun. Bălţi, a datelor statistice prezentate de Centrul de Sănătate Publică Bălţi către data de 30.09.2020 şi a propunerilor formulate în cadrul şedinţei grupului de lucru pentru elaborarea Planului de răspuns şi control al infecţiei COVID-19, în contextul evoluţiei procesului pandemic în mun. Bălţi, în scopul sporirii randamentului măsurilor aplicate de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi, întrunită în ședință online la data de 01.10.2020, a hotărât:

 1. Se transpun spre executare în mun. Bălţi Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică (CNESP) nr. 31, nr. 32 din 24 septembrie 2020 şi nr.33 din 28 septembrie 2020.
 2. Se ia act de abrogarea, începând cu 1 octombrie 2020, a Hotărârii nr. 10 din 15 mai 2020 a Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.
 3. Se ia act de punerea în aplicare a Planului de pregătire şi răspuns la infecţia cu Coronavirus de tip nou (COVID-19) – Versiunea 2, aprobat prin Hotărârea nr. 30 din 11 septembrie 2020 a CNESP, elaborat în baza recomandărilor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, a strategiilor de evaluare şi management al riscului, în scopul asigurării eficienţei şi flexibilităţii măsurilor de sănătate publică şi sociale aplicate.
 4. Se instituie starea de urgenţă în sănătatea publică în municipiul Bălţi, începând cu 1 octombrie 2020 – până la data de 14.10.2020 (inclusiv), conform gradului de alertă „Cod Roşu” în baza indicatorilor nivelului de risc al transmiterii virusului SARS – CoV-2 prezentaţi de Centrul de Sănătate Publică (pentru municipiul Bălţi incidenţa constituie 239 la 100 mii de populaţie în ultimele 14 zile).
 5. Comisia municipală extraordinară de sănătate publică din mun. Bălţi va asigura transpunerea şi executarea hotărârilor adoptate, aducându-le în concordanţă cu Hotărârile CNESP a Republicii Moldova.
 6. Se reiterează respectarea strictă a măsurilor prescrise de prevenire şi control al infecţiei cu noul coronavirus COVID -19, obligatorii pe tot teritoriul municipiului Bălţi, valabile pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică.
 7. În baza evidenţelor şi anchetelor epidemiologice şi situaţiei epidemiologice în instituţiile de învăţământ către data de 30.09.2020, se va asigura continuitatea procesului educaţional în instituţiile de învăţământ din municipiul Bălţi, conform programului stabilit anterior, cu respectarea măsurilor de protecţie pentru organizarea procesului educaţional în contextul epidemiologie al COVID-19.
 8. Ajustarea (înăsprirea/relaxarea) măsurilor de sănătate publică, ce vizează activitatea instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medico-sanitare, instituţiilor de prestare a serviciilor publice, instituţiilor de ordine publică, a agenţilor economici, birourilor electorale şi a secţiilor de votare vor fi coordonate în prealabil cu CNESP.
 9. Se admite organizarea şi desfăşurarea evenimentelor/acţiunilor culturale în aer liber şi în incinta caselor de cultură cu respectarea măsurilor de sănătate publică, stipulate în Instrucţiunea privind măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor şi acţiunilor culturale în aer liber, aprobate prin Hotărârile nr. 29 din 7 septembrie şi Hotărârea nr. 31 din 24 septembrie 2020 ale Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.
 10. Conform solicitării Direcţiei învăţământ, tineret şi sport a Primăriei mun. Bălţi nr. 02-10/676 din 29.09.2020 se permite organizarea şi desfăşurarea, la data de 05 octombrie 2020, a festivităţilor dedicate Zilei profesionale a lucrătorului din învăţământ, cu un număr de:

– 50 de persoane, în incinta Primăriei mun. Bălţi, bir. 101, ora 10.00, decernarea diplomelor, activitate organizată cu respectarea prevederilor Hotărârilor CNSP şi CMSP;

– 220 persoane, în incinta Palatului Municipal de Cultură, ora 14.00 – eveniment care se va desfăşură cu respectarea strictă a măsurilor prescrise în Instrucţiunea privind măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 din anexa la Hotărârea nr. 31 a CNSP din 24.09.2020;

– 50 de persoane, în Centrul de Cultură şi Tineret, la data de 05 octombrie 2020, ora 18.00 – eveniment care se va desfăşură în aer liber, cu respectarea strictă a măsurilor prescrise în Instrucţiunea privind măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVTD-19 din anexa la Hotărârea nr. 29 a CNSP din 07.09.2020.

 1. Se organizează zilnic grupuri mobile din angajaţi ai Inspectoratului de poliţie Bălţi, Centrului de Sănătate Publică, Direcţiei Teritoriale ANSA şi Primăriei municipiului Bălţi, pentru efectuarea controlului executării hotărârilor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi ale Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi.
 2. Se împuterniceşte preşedintele Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi să numească persoana responsabilă de organizarea şi monitorizarea activităţii grupurilor mobile şi să stabilească zilnic componenţa grupurilor mobile.
 3. Inspectoratul de poliţie Bălţi, Centrul de Sănătate Publică, Direcţia Teritorială ANSA şi Primăria municipiului Bălţi vor delega zilnic reprezentanţi în grupurile mobile, în funcţie de componenţa acestora, asigurându-le cu mijloace de transport auto.
 4. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice din municipiul Bălţi, Centrului de Sănătate Publică Bălţi, ANSA şi altor organe competente să supravegheze strict respectarea de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei COVID-19.
 5. Hotărârile Comisiei extraordinare de sănătate publică a mun. Bălţi sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele fizice şi juridice din municipiu, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

Nerespectarea măsurilor de sănătate publică constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

În prezenta hotărâre se regăsește și lista de Măsuri de prevenire și control a infecției COVID-19, aplicabile la nivel municipal.

Last updated: octombrie 2, 2020 at 15:05 pm

Lasă un Răspuns