08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Delegația oficială a Primăriei municipiului Bălți a întreprins o vizită de lucru în municipiul Cluj-Napoca din România

//
Comentariu0

În perioada 3 – 7 noiembrie 2021, delegația oficială a Primăriei municipiului Bălți a întreprins o vizită de lucru în municipiul Cluj-Napoca din România. Delegația a fost formată din primarul interimar al municipiului, Tatiana Dubițkaia; șeful adjunct al Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Olga Iurcenco; șeful Direcției relații externe și atragerea investițiilor, Dan Moraru și șeful Serviciului de asistență psihopedagogică din cadrul Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Dana Lichii.

Vizita de lucru a fost organizată în contextul consultărilor publice a Planului de Acțiuni pentru un Oraș Verde (PAOV) al municipiului Bălți, elaborat în cadrul Programului de dezvoltare durabilă urbană al Bancii Europeane pentru Reconstrucție și Dezvoltare ”Orașe Verzi”, împreună cu echipa de consultanți RWA Group-Arcadis-EcoContact și finanțat de Guvernul Regatului Suediei. Scopul principal al vizitei a constat în consultarea în detaliu a acțiunilor incluse în PAOV și realizarea schimbului de informații actualizate. În acest context, delegația oficială a Primăriei municipiului Bălți a participat la 4 (patru) sesiuni de dezbateri privind acțiunile incluse în PAOV care au vizat sectoarele Transport, Energie, Clădiri, Industrie, Apă, Deșeuri și Utilizarea Terenurilor și acțiunile intersectoriale, precum și profilul orașului, analiza datelor privind calitatea mediului înconjurător și provocările sectoriale PAOV.

Având în vedere oportunitatea dezvoltării de noi dimensiuni ale cooperării bilaterale în domeniul administrației publice locale, în cadrul vizitei, delegația oficială a Primăriei municipiului Bălți a avut o ședință de lucru cu echipa Inspectoratului Școlar Județean Cluj, formată din Inspectorul Școlar General, Marinela Marc; Inspectorul Școlar General Adjunct, Adelhaida Kerekes; Inspectorul Școlar pentru Proiecte Educaționale, Daniela Ioana Giurgiu și directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Cluj, Ana Maria Moldovan. În cadrul ședinței de lucru au fost discutate aspecte privind domeniile principale de colaborare bilaterală în contextul unui Acord de cooperare între Direcția Învățământ, Tineret și Sport mun. Bălți și Inspectoratul Școlar Județean Cluj orientat spre realizarea în comun a proiectelor culturale, socio-lingvistice și educaționale în domenii de interes reciproc, schimbul de experiență, formarea cadrelor didactice, modalitățile de creștere a performanțelor școlare ale elevilor și colaborarea cu autoritățile locale. În același timp, în cadrul ședinței de lucru a fost discutată oportunitatea privind stabilirea unui parteneriat între autoritățile administrației publice locale din municipiile Bălți și Cluj-Napoca.

Vizita de lucru a Delegației oficiale a Primăriei municipiului Bălți s-a încheiat cu participarea la o misiune de observare în teren pentru preluarea experienței practice în gestionarea provocărilor sectoriale din domeniile principale ale PAOV al municipiului Bălți.

Planul de Acțiuni pentru un Oraș Verde al municipiului Bălți este actualmente în proces de consultare publică. Propunerile și recomandările pe marginea documentului strategic pot fi expediate până la data de 12.11.2021 la adresa de email: [email protected]  sau la nr. de telefon +373 231 54619. După finalizarea consultărilor publice, PAOV al municipiului Bălți urmează a fi examinat la ședința Consiliului municipal Bălți.

Last updated: noiembrie 9, 2021 at 21:29 pm

Lasă un Răspuns