08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Decernarea învingătorilor Concursului pentru cea mai bună propunere de raţionalizare

//
Comentariu0

La data de 12 august 2016 în incinta Primăriei mun. Bălţi a avut loc decernarea învingătorilor Concursului pentru cea mai bună propunere de raţionalizare în anul 2016.

După spusele dlui Leonid Babii, viceprimar al municipiului Bălţi, preşedinte al grupului de lucru, acest concurs a fost organizat pentru prima oară în municipiu B avînd ca temei Legea RM din 10.05.2001 privind activitatea de raţionalizare, Regulamentul cu privire la desfăşurarea concursului municipal pentru cea mai bună propunere de raţionalizare din 19 februarie 2016 şi dispoziţia Primarului nr. 64 din 10.02.2016.

Membrii grupului de lucru au accentuat, că scopul concursului dat constă în stimularea dezvoltării raţionalizării, pentru a spori eficienţa de funcţionare a întreprinderilor, în independenţă de forma de proprietate, instituţiilor de învăţămînt. La fel, stimularea materială a raţionalizatorilor şi cetăţenilor, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Bălţi.

Iurii Lobeev, preşedintele organizaţiei raţionalizatorilor bălţeni, a remarcat, că «potenţialul creativ al bălţenilor mereu a fost la un nivel înalt, la întreprinderile şi organizaţiile municipiului activează specialişti notorii. Conform bilanţului an. 2015 indicele efectului economic de la implementarea propunerilor de raţionalizare în Bălţi a fost cel mai înalt pe republică».

Conform procesului verbal al şedinţei grupului de lucru din 20.07.2016 învingători au devenit:
Locul I : Vasile Ţurcan
Locul II : Stepan Munteanu, Serghei Supciuc
Locul III : Grigorie Cralev, Axentie Veţu

Premii pentru participare activă la concurs: Ion Petrachi, Valerii Filipov, Vrabie Amelia.

Imagini: Vladimir Petrusevici

Last updated: august 15, 2016 at 15:36 pm

Lasă un Răspuns