08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Consultări publice: asigurarea transparenței și implicării active a cetățenilor în procesul decizional

//
Comentariu0

Întru asigurarea transparenței și implicării active a cetățenilor în procesul decizional local, la 01 septembrie 2020, în incinta primăriei Bălți a avut loc evenimentul de consultare publică pe marginea proiectului deciziei Consiliului municipal Bălţi „Cu privire la aprobarea Planului de Dezvoltare Economică Locală al municipiului Bălţi pentru anii 2020-2022, în cadrul inițiativei „Primarii pentru Creștere Economică””.

Planul de Dezvoltare Economică Locală al municipiului pentru anii 2020-2022 este elaborat în conformitate cu principiile și conceptul inițiativei „Primarii pentru creştere economică” și are drept scop prioritizarea și consolidarea acțiunilor din domeniul economic al municipiului pentru perioada respectivă.

Primarii pentru Creștere Economică este o inițiativă a Uniunii Europene lansată în cadrul Parteneriatului Estic cu scopul de a susține primarii și administrațiile locale să devină facilitatori activi ai creșterii economice și creării locurilor de muncă la nivel local.

În cadrul evenimentul de consultare publică s-au prezentat rezultatele analizei efectuate și programul de acţiuni care se propune a fi implementat în domeniul economic al municipiului pentru anii 2020-2022.

De asemenea, s-a menționat despre angajamentul asumat de către primăria municipiul Bălți de a elabora și implementa Planul Economic de Dezvoltare Locală pentru anii 2020-2022 în conformitate cu principiile și conceptul inițiativei Uniunii Europene ,,Primarii pentru Creșterea Economicăˮ.

Din anul 2019, primăria municipiului Bălți deține statul de membru activ al inițiativei Uniunii Europene ,,Primarii pentru Creșterea Economicăˮ,.

Pentru asigurarea unui proces de planificare cît mai participativ și eficient, care ar reflecta în mod echilibrat necesitățile și viziunea de dezvoltare economică la nivel local pentru anii 2020-2022, în cadrul evenimentului de consultare publică a fost asigurat dreptul liber a participanților la prezentarea propunerilor și recomandărilor pentru definitivarea documentului elaborat.

Toate propunerile și recomandările parvenite în cadrul consultărilor publice au fost analizate și incluse în Planul de Dezvoltare Economică Locală al municipiului Bălţi pentru anii 2020-2022.

În rezultat, proiectul deciziei „Cu privire la aprobarea Planului de Dezvoltare Economică Locală al municipiului Bălţi pentru anii 2020-2022, în cadrul inițiativei „Primarii pentru Creștere Economică””, cu toate propunerile și recomandările parvenite în cadrul consultărilor publice, se va propune spre aprobare la următoarea ședință a Consiliului municipal.

Last updated: septembrie 3, 2020 at 13:07 pm

Lasă un Răspuns