08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaţionale „IREX”

//
Comentariu0

ANUL 2016

Echipament

I. În anul 2016 Biblioteca a aplicat la AO IREX Moldova/Programul Novateca pentru dotarea filialeleor cu tehnologii informaționale.
Conform contractelor de sponsorizare semnate de APL și AO IREX Moldova/Novateca, au fost dotate cu TI:
1. Filiala pentru Copii „I. Creangă” (str. Independenței, 36): 1 computer, 4 tablete, o imprimantă multifuncțională, boxe, căști și adiacentele în sumă de 121000 lei și 36 bani.
2. Filiala nr. 1 (str. Malinovski, 22): 2 computere, o imprimantă multifuncțională, căști și adiacente în sumă de 60233 lei și 64 bani.
3. Filiala nr. 2 (str. Cehov, 23) ): 2 computere, o imprimantă multifuncțională, căști și adiacente în sumă de 60233 lei și 64 bani.
4. Filiala nr. 3 (str. Timireazev, 4) ): 2 computere, o imprimantă multifuncțională, căști și adiacente în sumă de 60233 lei și 64 bani.
5. Filiala nr. 4 (str. Strîi, 19) ): 2 computere, o imprimantă multifuncțională, căști și adiacente în sumă de 60233 lei și 64 bani.
6. Filiala nr. 5 (str. Bulgară, 100) ): 2 computere, o imprimantă multifuncțională, căști și adiacente în sumă de 60233 lei și 64 bani.
7. Sala Lectură, Secția Relații cu Publicul (str. Dostoievski, 32) ): 2 computere, o imprimantă multifuncțională, căști și adiacente în sumă de 60233 lei și 64 bani.
Valoarea tehnologiilor informaționale donate de AO IREX Moldova/Novateca pentru dotarea filialelor se estimează la 482402 lei 20 bani. Investițiile APL pentru întrunirea de către filiale a cerințelor minime (uși și gratii de fier, semnalizare, curent electric cu împământare, reparații curente) este de 80000 lei.

II. Biblioteca a fost recunoscută în calitate de Centru de Excelență profesională . În calitate de Centru de Excelență Profesională, Biblioteca a fost dotată cu 4 tablete, camera foto, căști cu microfon și adiacente în valoare de 50863 lei.

 

III. Biblioteca a participat la două concursuri organizate de programul Novateca: Servicii noi de bibliotecă și Biblioteca în 90 de secunde (film). La primul concurs a luat locul I (premiul – o tabletă de 6050 lei); concursul 2 – locul 2 (un aparat foto – 2210 lei).
Valoarea totală a echipamentului donat de AO IREX Moldova/ NOVATECA în anul 2016 se estimează la 535475 lei și 20 bani.

Dezvoltarea competențelor profesionale.
În anul 2016, Biblioteca Municipală „E. Coșeriu” a participat la 17 activități de formare a competențelor profesionale, organizate de AO IREX Moldova/ NOVATECA.

1. Atelierul de instruire în Advocacy pentru membrii echipei de lideri bibliotecari performanți, organizat în perioada 26- 28 ianuarie.
2. Vizita de studiu în Ucraina în perioada 28 februarie – 5 martie 2015.
3. Reuniunea de orientare a reprezentanților Centrelor Regionale de Excelență Profesională pentru Bibliotecari, în perioada 15-16 martie 2016.
4. Vizita de studiu la București, în perioada 23 – 26 martie.
5. Reuniunea Formatorilor, în perioada 17- 18 martie 2016.
6. Training-ul e-Servicii pentru bussines, 4 aprilie din cadrul proiectului comun dintre Programul Novateca și Centrul de Guvernare Electonică din Republica Moldova – e-Ambasadori din rîndul bibliotecarilor.
7. Moldova ICT Summit 2016, organizat la 27 aprilie de către Centrul de Guvernare Electorică, pentru e-Ambasadorii selectați din rîndul bibliotecarilor.
8. Instuirea Formare de Formatori, în perioada 18-29 aprilie 2016, din cadrul Inițiativei de Dezvoltare a Centrelor Regionale de Excelență Profesională.
9. Atelier de instruire Managementul schimbării organizat, în perioada 17-19 mai 2016.
10. Vizita de studiu în Suedia, în perioada 23- 26 mai 2016, organizată de căte IREX Moldova/ Programul Novateca, Ambasada Suediei la Chișinău și Institutul Academic Suedez.
11. Vizita de studiu la bibliotecile județene din Galați, Brașov, Cluj- Napoca (România) în perioada 21 – 24 iunie 2016, organizată pentru Centrele de Excelență Profesională din Republica Moldova.
12. Formare de formatori. TOT „Dezvoltarea Curriculum-ului pentru training-ul specializat Centrului de Excelență Profesională”, 25-29 iulie 2016.
13. Training “ Managementul tabletelor în bibliotecile pentru copii ”, organizat în perioada 10 – 12 august.
14. Reuniunea anuală a Formatorilor, organizată în perioada 13-15 septembrie la Costești, Ialoveni.
15. Vizita de studiu în România pentru managerii de biblioteci publice (Galați, Brașov, Cluj-Napoca) în perioada 25- 29 octombrie 2016.
16. Reuniunea anuală a directorilor de biblioteci publice Competențele bibliotecarului secolului XXI, în perioada 20 noiembrie – 1 decembrie 2016.
17. Tîrgul partenerilor bibliotecii. Creăm punți spre dezvoltare, oranizat la 9 decembrie 2016, ca finalitate a campaniei de sensibilizare „Ne vedem la bibliotecă”.

ANUL 2015

Dezvoltarea competențelor profesionale

În anul 2015, Biblioteca Municipală „E. Coșeriu” a participat la 8 activități de formare a competențelor profesionale, organizate de AO IREX Moldova/ NOVATECA.
1. Training-ul Servicii noi de bibliotecă, 19-22 ianuarie 2015.
2. Vizita de studiu în Polonia în perioada 22-29 martie 2015.
3. Training-ul Advocacy în activitatea de bibliotecar, 30-31 martie 2015.
4. Atelierul de follow-up privind Serviciile Noi de Bibliotecă pentru formatori, 29-30 iulie 2015.
5. Networking pentru formatorii din reţeaua NOVATECA, 22-25 iunie 2015, organizat la Vadul lui Vodă.
6. Atelier de instruire în advocacy (Modulul 1. Comunicarea ), 23-25 septembrie. Organizator Programul NOVATECA.
7. NeConferința Restart Train; 29 octombrie 2015.
8. Atelier de instruire în advocacy (Modulul 2. Activități de advocacy), 24-26 noiembrie.

ANUL 2014

Echipament

Conform „Memorandumului de înţelegere” între Asociaţia Obştească Reprezentanţa din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări şi Schimburi Internaţionale „IREX” (AO IREX Moldova) şi Consiliul Municipal Bălţi, aprobat prin Decizia Consiliului Municipal Bălţi nr. 5/19 din 31.07. 2014, la 7 septembrie 2014 a avut loc furnizarea echipamentului de către Programul Novateca şi instalarea acestuia în cadrul Centrului de Formare, aflat în Biblioteca Municipală „Eugeniu Coşeriu” Bălţi (str. Pușkin, 34).

AO IREX Moldova/Programul Novateca a dotat Centrul de Formare cu: 10 computere; două laptop-uri; un videoproiector; o imprimantă-copiator; un router; un ecran; 10 căşti; 10 UPS-uri o boxă şi adiacente.

Valoarea totală a echipamentului donat de AO IREX Moldova/Programul Novateca în anul 2014 este de 143597 lei și 85 bani. Pentru a îndeplini cerințele minime (mobilier funcțional, curent electric cu împământare, reparație cosmetică) din bugetul Bibliotecii au fost alocați 41215 lei.

De asemenea, cu tehnologii informaționale au fost dotate bibliotecile publice din satele Elizaveta (4 computere, imprimantă și adiacente în sumă de 54176 lei și 54 bani) și Sadovoe (3 computere, imprimantă și adiacente în sumă de 43598 lei și 16 bani).

Dezvoltarea competențelor profesionale

În anul 2014, NOVATECA a organizat :
1. Cursurile de formare a formatorilor, la care au participat doi bibliotecari (Gherman Nina și Voițeniuc Elena). Aceștia au fost calificați ca formatori pentru bibliotecarii din BMB „E. Coșeriu” și bibliotecile satele Elizaveta și Sadovoe pe subiectele „Biblioteca modernă” și „Utilizarea tehnologiilor informaționale”. Cursurile au durat două săptămâni.
2. Sesiunea de instruire pentru directorii bibliotecilor publice:
 Planificarea strategică ;
 Biblioteca modernă prin prisma planificării strategice.

Centrul de Formare

Centrul de Formare livrează sesiuni de instruire pentru bibliotecarii Bibliotecii Municipale „Eugeniu Coşeriu” Bălţi şi bibliotecarele bibliotecilor publice din satele Sadovoe şi Elizaveta în domeniul tehnologiilor informaţionale şi serviciilor noi de bibliotecă; sesiuni de instruire în domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale pentru membrii comunităţii bălţene; facilitează accesul la Internet al membrilor comunităţii ca sursă de instruire, informare, comunicare şi socializare; oferă servicii noi de bibliotecă necesare comunităţii.

Last updated: decembrie 17, 2016 at 15:58 pm

Lasă un Răspuns