08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Asociaţia Obştească “Pro-Business Nord” (PBN)

//
Comentariu0

Director: Rosoșenco Elena
Adresa: mun. Bălți,str. 31 August 20″b”, oficii: 905-910
Contacte:+373 (231) 20038; +373 (231) 20037
http://pbn.org.md; http:// e-school.pbn.org.md
Înregistrare: înregistrată la Ministerul Justiției RM în 14.01.2000 (nr. de înregistrare 1249)

Misiunea Organizaţiei: Încurajarea şi sprijinirea creşterii şi dezvoltării sectorului privat şi neguvernamental din Moldova prin oferirea serviciilor de instruire, consultare, informare, precum şi a realizării programelor sociale în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale, adaptate la necesităţile comunităţii locale.

Proiecte realizate

2015 -2017 – proiectul-pilot LEADER – “Liderism Economic al Antreprenorilor în Dezvoltarea Eficientă a Responsabilității Sociale” cu susținere financiară a Fondului Mondial al Sprijinului Evreiesc- World Jewish Relief din Marea Britanie

Scopul Proiectului: Îmbunătățirea situației social-economice a societății din nordul Moldovei prin stimularea dezvoltării  întreprinderilor micului business și promovarea modelului antreprenoriatului social.
1

2012 -2015 – Proiectul „Livelihoods Integration for Fostering Empowerment” (LIFE), cu sprijinul financiar al Organizaţiei “World Jewish Relief” (WJR) din Marea Britanie.

Scopul: Stimularea dezvoltării durabile a carierei, creșterea economică și eradicarea sărăciei în rîndul persoanelor social vulnerabile și a comunităților în regiunea de nord a Moldovei.

2014 – 2015 Programul „Dezvoltarea microîntreprinderilor”, cu susţinerea financiară din partea Agenţiei Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), grantul CA № 121-A-00-09-00703-00, în cadrul  Proiectul “Program de Dezvoltare a Carierei pentru Femei” (Women’s Career Development Program – WCDP).

Scopul programului: Susținerea și promovarea femeilor din regiunea de nord a Republicii Moldova în sporirea inițiativelor, prin obținerea abilităților antreprenoriale pentru crearea și dezvoltarea afacerii proprii.
2

2009 – 2015 – Proiectul “Program de Dezvoltare a Carierei pentru Femei” (Women’s Career Development Program – WCDP), cu sprijinul financiar al Agenţiei Statelor Unite ale Americii pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), în cadrul grantului CA № 121-A-00-09-00703-00.

Scopul proiectului:dezvoltarea unui nou model de întreprindere socială a cărei activități generatoare de venit vor asigura durabilitatea programului.

2015 – Proiectul ”Crearea şi Dezvoltarea Rețelei Regionale în Educația Adulților din Nordul Moldovei” cu suportul financiar din partea DVV International Moldova din fondurile oferite de BMZ (Ministerul German pentru Cooperare Economică și Dezvoltare).

Scopul programului: Fortificarea potențialului organizațional al asociațiilor obștești din RM care activează în domeniul educației non-formale.

 

NGO Pro-Business Nord (PBN)

Chief: Rososhenco Elena
Address:Republic of Moldova,Balti, 31 August Str., 20″b”, offices: 905-910
Contacts: +373 (231) 20038; +373 (231) 20037
http://pbn.org.md; http:// e-school.pbn.org.md
Registration: registered at the Ministry of Justice RM at 14.01.2000 (registration #1249)

Mission: To encourage the growth and development of the private and non-governmental sectors in Moldova by offering training, consulting and informational services, as well as by implementing social programs in accordance with international best practices customized to local needs.

Completed projects

2015 -2017 – Project LEADER -“Local Economic Advancement by Developing Entrepreneurs’ social Responsibility” with the financial support of the World Jewish Relief (WJR).

Goal: To improve the socio-economic situation of the community of the North of Moldova by stimulating the development of small and medium enterprises based on an innovative approach.

2012 -2015 Project “Livelihoods Integration for Fostering Empowerment” (LIFE) in the North of the Republic of Moldova, with the financial support of the World Jewish Relief (WJR).

Goal: To stimulate sustainable career development, economic growth, and poverty reduction among vulnerable individuals and their communities in the Northern regions of Moldova.

2014 – 2015 program „Microenterprise Development”, with financial support from the United States Agency for International Development (USAID), Grant CA № 121-A-00-09-00703-00 component of the Project ” Women’s Career Development Program” (WCDP) .

Goal: To support and encourage women in the northern region of the RM development initiatives through their entrepreneurial skills to create and promote their own business.

2009 – 2015 Project “Women’s Career Development Program” (WCDP) in the North of the Republic of Moldova with the financial support of the United States Agency for International Development (USAID), within the grant CA # 121-A-00-09-00703-00.

Goal: Development of a new social enterprise model for a sustainable Women’s Career Development Program in the Northern part of Moldova.

2015 – Project”Creation and Development of a Regional Network for Adult Education in Northern Moldova” with financial support of DVV International Moldova from funds provided by BMZ (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development).

Goal: Strengthening organizational potential of Moldovan NGOs active in the field of non formal education.

Last updated: decembrie 17, 2016 at 16:17 pm

Lasă un Răspuns