08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

AO de binefacere LUMINA

//
Comentariu0

Asociaţia Obştească de Binefacere «LUMINA» (în continuare Asociația) este înregistrată la Ministerul Justiției al RM cu nr.1649 din 29.01.2001 și își desfășoară activitatea în baza Statutului.

Avînd statut de utilitate publică și în conformitate cu Memorandumul aprobat prin decizia Consiliului municipal Bălți nr.4/15 din 04 mai 2006, cu modificări, Asociaţia acționează în calitate de partener al Primăriei municipiului Bălți, în domeniul social-util, prestînd servicii sociale de calitate persoanelor din categoriile social-vulnerabile din municipiul Bălți precum: pensionarii, invalizii, persoanele fără venituri sau cu venituri sub minimul garantat, persoanelor fără locuință, copiilor cu dizabilități și familiilor lor, copiilor din familii vulnerabile cu vîrsta cuprinsă între 7-15 ani.

La rîndul său, Primăria ca parte a Memorandumului semnat pune la dispoziția Asociației, cu titlu gratuit, încăperile nelocative de la demisolul Spitalului Clinic municipal Bălți cu suprafața totală de 180 m.p..

În scopul respectării prevederilor documentului nominalizat, pentru categoria de beneficiari menționată, au fost create servicii noi de alternativă precum:

  1. Cantina socială, în cadrul căreia, 4 zile în săptămînă, conform listei de beneficiari coordonată de către Primăria mun. Bălți se alimentează în mod permanent, cu titlu gratuit 80-100 persoane. Astfel, acest serviciu satisface necesitățile elementare de alimentare pentru supraviețuire.
  2. Centrul de adaptare socială a copiilor cu posibilități limitate. Proiectul își pune ca scop integrarea socială a beneficiarilor din categoria specificată. Copiii cu deficiențe a sistemului nervos central beneficiază de instruire, reabilitare psiho-socială și alimentație gratuită. Copiii beneficiază de instruire conform cerintelor școlare. Asociația pune la dispoziția beneficiarilor servicii de socializare precum plimbări prin parc, vizitarea zooparcului din Chișinău, posibilitatea de a merge la magazin și de a-și procura prăjitura preferată. Cheltuielile pentru acest proiect sunt acoperite la nivel de 100% de Asociație.
  3. Interacțiunea cu tinerii din grupul de risc, proiect, care are drept scop prevenirea, profilaxia și combaterea consumului de droguri și alcool în rîndurile adolescențelor și tinerilor, prin conversații și dezbateri despre modul sănătos de viață, precum și derularea filmelor tematice despre dauna narcomaniei, alcoolului, pericolul infectării cu HIV-SIDA.
  4. Asociația în mod sistematic organizează activități de educare cultural-morală a populației, implementează proiecte privind îmbunătățirea nivelului de trai al persoanelor din categoriile social-vurnerabile, prin acordarea ajutorului material, etc..
  5. Anual se organizează tabere de vară de lungă și scurtă durată. De acest serviciu beneficiază 100-120 copii din familii social-vulnerabile.

Suplimentar Vă informăm că, toate proiectele organizate au caracter caritabil, sunt gratuite, cheltuielile fiind suportate în volum de 100% de Asociație, din surse proprii.

Asociația nu are restanță față de bugetul public-național și nici față de bugetul local, achitînd în termeni oportuni toate impozitele și taxele locale și naționale, plățile comunale și alte plăți ce intervin pe parcursul activității, păstrează ordinea publică și condiția fizică a încăperilor transmise în locațiune.

Conducătorul Asociaţiei Obşteşti de Binefacere «LUMINA»  – Dina BEGAM

Last updated: iunie 27, 2017 at 11:30 am

Lasă un Răspuns