08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Acum 50 de ani, populația orașului a crescut. Satul Molodova Nouă a devenit parte componentă a municipiului Bălți (reînnoit)

//
Comentariu0

La 25 septembrie 1970, conform extrasului de arhivă al Comitetului Executiv al Sovietului Raional al Deputaților Norodului din Fălești (Proces-verbal nr. 18), așezarea Molodova a fost transmisă în posesiune orașului Bălți cu terenuri „cu o suprafață de 40,5 ha, inclusiv: terenuri gospodărești – 27,81 ha, un iaz – 2,54 ha, pășuni – 10,5 ha, liniile de cale ferată – 19,50 ha, autostradă – 3,06 ha, „Moldglavenergo” 6,0 ha, organizația de construcții „Selstroi” – 3 ha.

Această decizie a fost adoptată în baza solicitării din partea Comitetului Executiv Orășenesc și a Deciziei Adunării Generale a Reprezentanților Kolhozului „Șevcenco”. Așadar, în urmă cu 50 de ani, orașului Bălți i s-a alipit așezarea Molodova, care a devenit un cartier pitoresc din Bălți, cu o predominanță a caselor private.

Dar doar un an mai târziu, examinând documentele din arhivă, la 8 septembrie 1971, Prezidiumul Sovietului Suprem al RSS Moldovenească emite un ukaz „Cu privire la transmiterea satului Molodova Nouă din subordinea Consiliului satului Natalievca, r-nul Fălești, în subordinea orașului Bălți”. Ukazul a fost semnat de Președintele Prezidiumului Sovietului Suprem al RSSM K. Iliaşenko și de Secretarul Prezidiumului Sovietului Suprem al RSSM A. Craciun.

În data de 9 septembrie Ukazul privind transmiterea satului Molodova Nouă din subordinea Consiliului satului Natalievca, r-nul Fălești, orașului Bălți, este supus executării comisiei create de Comitetul Executiv al Consiliului Orășenesc pentru primirea satului. Componența Comisiei a fost următoarea: Iacubovschii P., Șevțova V., Șliahovaia S., Pistriuga I., Panuli N., Popovici I., Moscalu D., Grișcenco E., Galițin A.

Patru luni mai târziu, la 13 ianuarie 1972, prin Decizia nr. 13 a Comitetului Executiv al Consiliului Orășenesc al Deputaților Truditorilor din Bălți, străzile au fost redenumite și gospodăriile au fost renumerotate în fostul sat Molodova Nouă: str. Reuţelului a fost redenumită în str. Leningradului (acum str. Ştefan cel Mare și Sfînt); iar la biroul de pașapoarte (acum Agenția Servicii Publice), cetățenii din fostul sat primesc permis de ședere de în Bălți; toate gospodăriile și posesiunile sunt înregistrate în Cadastrul municipiului Bălţi.
Anul 1989 … În microraionul Molodova începe construcția de străzi noi. Prin dispoziția nr. 78 din 03.03.1989, președintele Comitetului executiv, Victor Morev, oferă „se oferă posibilitatea construcțiilor de case individuale pentru oamenii, care au primit terenuri pentru construirea de case individuale în zona Molodova”.

Aceasta este povestea apariției unuia dintre cartierele orașului, care cândva se numea satul Molodova Nouă din subordinea Consiliului satului Natalievca, r-nul Făleşti. Locuitorii locali își cunosc și își iubesc locurile natale, străzile pitorești, inundate în verdeața grădinilor înflorite în primăvară și vară, respectă tradițiile și sunt fericiți să împărtășească tuturor atitudinea lor personală față de cartierul natal Molodova.

Textul este inspirat documente ale Direcției arhivă al mun. Bălți:

  1. Extras din arhivă al serviciului regional de arhivare al Consiliului raional Fălești din procesul-verbal nr. 18 din 25.09.1970.
  2. Decretul Sovietului Suprem al RSS Moldovenești nr. 86-VIII din data de 08.08.1971.
  3. Lista de verificare pentru Decretul Consiliului de Miniștri al RSS Moldovei.
  4. Decizia nr. 13 a Comitetului Executiv al Consiliului municipal al deputaților truditorilor din Bălți din 13.01.1972.
  5. Ordinul nr. 78 al Comitetului Executiv al Consiliului deputaților populari din municipiul Bălți din data de 03.03.1989.
Last updated: noiembrie 3, 2020 at 17:38 pm

Lasă un Răspuns