08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Activitatea organizației primare sindicale a aparatului primar este satisfăcătoare

//
Comentariu0

La 11 decembrie 2019 a avut loc ședința de raportare și alegeri a organizației sindicale primare a aparatului primariei. Din cei 81 de membri ai sindicatului la întrunire au participat 50 de persoane. Din partea administrației autorității publice locale a participat dl Ghenadie Șmulschii, viceprimarul municipiului Bălți.

Pe ordinea de zi a ședinței raportare și alegeri au fost incluse următoarele subiecte: raportul privind activitatea comitetului sindical pentru perioada 2014-2019; raportul comisiei de audit; alegerea președintelui comitetului sindical, a membrilor comitetului și a membrilor comisiei de audit, precum și alegerea delegaților la conferința de raportare și alegeri a Asociației teritoriale a organizației sindicale „Sindasp” mun. Bălți, precum și examinarea proiectului Contractului colectiv de muncă pentru următorii 5 ani (2020-2025).

Președintele comitetului sindical, dna Galina Zincovscaia, a făcut un raport asupra muncii depuse timp de 5 ani, menționând că ”…este foarte important să ne simțim protejați, să avem loc de muncă, să primim un salariu decent, să avem condiții de muncă acceptabile. Fiind o organizație în afara politicii, care pledează pentru consolidarea parteneriatului social, sindicatele pledează pentru crearea condițiilor de muncă și de viață mai bună pentru lucrători … Comitetul sindical nu a rămas deoparte atunci când, la sfârșitul anului 2016, a fost pregătit la recomandarea Fondului Monetar Internațional, proiectul de lege antiuman al sistemului de pensii, fără a ține cont de opiniile Confederației Naționale a Sindicatelor, a autorităților publice locale”.

În numele funcționarilor publici, a fost întocmită și expediată în adresa Federației Sindicatelor lucrătorilor de stat și serviciilor publice declarația, în care, în particular, se menționa despre inadmisibilitatea acceptării reformei de pensii preconizate, precum și se conținea rugămintea de a transmite textul Declarației în adresa Guvernului Republicii Moldova.

La dezbateri au luat cuvântul dna Olga Praht, Natalia Romanenco, Vitali Balan. În general, activitatea comitetului sindical și a comitetului de audit a fost apreciată ca fiind satisfăcătoare. În urma votului privind alegerea președintelui comitetului sindical și a membrilor comitetului, lucrătorii au votat în unanimitate pentru alegerea dnei Galina Zincovscaia în calitate de președinte a comitetului sindical, precum și a noii componențe a comisiei, în care au fost incluși: Ivan Miron, Vitalii Balan, Maria Ciolan, Angelina Cernogal, Iana Liadric, Natalia Romanenco. Componența comisiei de audit nu s-a schimbat.

A fost luată decizia de a opera modificări în Contractul colectiv de muncă privind punerea la dispoziția specialiștilor bilete de călătorie pentru vehicule electrice care călătoresc pe teritoriul municipiului în interes de serviciu, precum și acordarea acestora indemnizații individuale (cupoane) pentru alimentație.

Organizația sindicală primară a aparatului primăriei este o unitate structurală a Asociației Teritoriale a Sindicatelor Lucrătorilor din Instituțiile de Stat și Servicii Publice.

Last updated: decembrie 13, 2019 at 13:41 pm

Lasă un Răspuns