08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

85 300 lei sunt repartizate persoanelor socialmente – vulnerabile de la Consiliul de Administraţie al Fondului Municipal de Susținere Socială a Populației

//
Comentariu0

La şedinţa ordinară a Consiliului de Administrație al Fondului Municipal de Susținere Socială a Populației (CA al FMSSP) din 12.12.2016 au fost examinate 2 chestiuni din ordinea de zi:

  1. Cu privire la modificarea şi completarea Deciziei CA al FMSSP nr.26 din 18.11.2016

„Cu privire la acordarea ajutorului material  persoanelor cu dizabilităţi cu cele mai acute necesităţi cu ocazia Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi – 3 decembrie”.

  1. Cu privire la examinarea cererilor privind acordarea ajutorului material.

Maxim Oleinic, specialist principal al FMSSP Bălţi a dat citirii Decizia Consiliului de Administraţie „Cu privire la acordarea ajutorului material  persoanelor  cu dizabilităţi cu cele mai acute necesităţi cu ocazia Zilei internaţionale a persoanelor cu dizabilităţi – 3 decembrie” şi a atras atenţie la puncul 3 din Decizie, unde conform anexei № 2 au fost incluse persoanele cu dizabilităţi cu cele mai acute necesităţi, care au fost repartizate conform diagnozei, după cum urmează: bolnavii oncologici, hepatită virală C şi boală obişnuită, deoarece cuantumul ajutorului material este stabilit în baza diagnozei.

Astfel persoanele cu dizabilitate cu cele mai acute necesităţi cu boală obişnuită vor beneficia de ajutor bănesc în sumă de 400 lei, cu hepatită virală C în sumă de 800 lei şi bolnavii oncologici în sumă de 1000 lei, în temeiul documentelor prezentate.

Pentru aceste categorii a fost preconizată suma de 193 800 lei şi practic toată suma a fost acoperită.

Liudmila Movilă, directorul executiv al Fondului Municipal de Susţinere Socială a Populaţiei a menţionat că la cererea solicitanţilor sunt anexate documente, care confirmă că sunt persoane cu dizabilitate cu cele mai acute necesităţi, certificatul de la medicul de familie cu diagnoza dată, certificatul despre componenţa familiei, care confirmă că persoana dată într-adevăr locuieşte permanent, dar nu numai are viză de reşidinţă în municipiu, deoarece în listele prezentate de către SASPF sunt cazuri, că persoanele au viză de reşedinţă, dar locuiesc peste hotarele Republicii Moldova.

În rezultatul examinării chestiunilor din ordinea de zi Consiliul de Administraţie a decis să acorde ajutor material din Fondul Municipal de Susţinere Socială a Populaţiei Bălţi persoanelor socialmente – vulnerabile în număr de 131  persoane în sumă de 85 300 (optzeci şi cinci mii trei sute) lei.

Last updated: decembrie 26, 2016 at 13:56 pm

Lasă un Răspuns