08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

XII şedinţa extraordinară – 08.12.2016

//
Comentariu0

Pregătirea

Cu privire la convocarea

DISPOZIŢIA PRIMARULUI

Nr. 565
din 02.12.2016

 

Cu privire la convocarea şedinţei a XII
extraordinare a Consiliului municipal Bălţi

 

În conformitate cu art. 16 alin. (2), (3), (5) din Legea Republicii Moldova nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, Legea Republicii Moldova nr. 457 din 14.11.2003 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind constituirea şi funcţionarea consiliilor locale şi raionale, –

 

1. Se convoacă şedinţa a XII extraordinară a Consiliului municipal Bălţi la 08.12.2016, orele 10.00, în sala nr. 101 a primăriei municipiului (str. Independenţei, 1) cu ordinea de zi, conform anexei.
2. Şeful Secţiei administraţie publică locală dna L. Dovgani:
2.1. Să asigure înştiinţarea consilierilor despre convocarea şedinţei Consiliului municipal Bălţi cu data, ora şi locul şedinţei indicate, modul de familiarizare a consilierilor cu proiectele de decizii şi răspunsuri la adresări către Consiliu, rapoartele de specialitate ale direcţiilor, secţiilor şi serviciilor primăriei, avizele comisiilor de specialitate.
2.2. Să aducă la cunoştinţă locuitorilor municipiului Bălţi ordinea de zi a şedinţei Consiliului prin intermediul publicării ei pe pagina oficială a primăriei www.primaria.balti.md şi web-site-ul www.monitoruldebalti.md, amplasării în centrul de informaţii din bir. 114 al primăriei.
2.3. Să acorde sprijinul în organizarea şi desfăşurarea şedinţelor comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului municipal Bălţi în perioada 06 – 07.12.2016.
3. Controlul asupra executării dispoziţiei date se pune în sarcina secretarului Consiliului municipal Bălţi dnei Irina Serdiuc.

 

 

Primarul interimar al mun. Bălţi                                                                Leonid Babii

 

Coordonat:

Secretarul Consiliului
municipal  Bălţi                                                                                        Irina Serdiuc

Șeful Direcţiei juridice                                                                             Vitalii Balan

 

Anexa
la dispoziţia  primarului
nr. 565 din 02.12.2016

Ordinea de zi a şedinţei XII
extraordinare a Consiliului
municipal Bălţi din 08.12.2016

 

 1. Cu privire la aprobarea bugetului municipal Bălți pe anul 2017 în prima lectură.

Raportor  – Leonid Babii – primar interimar al municipiului Bălți.

 1. Cu privire la aprobarea listei nominate a deținătorului de burse municipale pentru anul 2017.

Raportor  – Tatiana Dubițcaia – șef al Direcției Invățămînt, Tineret și Sport.

 1. Cu privire la aprobarea Planului municipal de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă din mun. Bălți pentru anii 2017-2020.

Raportor  – Vera Caraulan – șef al Secției cultura.

 1. Cu privire la organizarea și desfășurarea recrutării și examinării medicale a tinerilor a.n. 2016 care locuiesc în mun. Bălți.

Raportor  – Ruslan Osoianu – specialist al Serviciului civil şi evidenţa militară.

 1. Cu privire la aprobarea în redacția nouă a anexei nr. 3 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 04/01 din 21.08.2003 „Cu privire la constituirea Fondului municipal de susținere socială a populației Bălți”.

Raportor  – Ludmila Movilă – director executiv al Fondului municipal de susținere socială a populației Bălți

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 5/9 din 26.04.2012 „Cu privire la aprobarea în redacție nouă a Regulamentului, structurii și statelor de personal al Centrului de plasament temporar al copiilor în situație de risc „Drumul spre casă””.

Raportor  – Iuliana Vrabie – director al Centrului de plasament temporar al copiilor în situație de risc „Drumul spre casă”.

 1. Cu privire la modificarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 6/12 din 08.11.2007 „Cu privire la crearea Centrului de primire a copilului în regim de urgență „Evrica””.

Raportor  – Inna Sîciova – director interimar al Centrului de primire în regim de urgență „Evrica”.

 1. Cu privire la aprobarea în redacție nouă a anexei nr. 3 la decizia Consiliului municipal Bălți nr. 19/48 din 21.12.2015 „Cu privire la crearea serviciului social „Locuiță protejată” pe lîngă Direcția asistență socială și protecția familiei” cu modificările ulterioare.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 10/18 din 27.09.2012 „Cu privire la instituirea tutelei asupra minorului Gorbaciuc Nichita”.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la modificarea și completarea deciziei Consiliului municipal Bălți nr. 10/19 din 27.09.2012 „Cu privire la instituirea tutelei asupra minorului Gorbaciuc Vladislav”.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la abrogarea deciziei Consiliului mun. Bălți nr. 2/21 din 27.03.2014 „Cu privire la instituirea tutelei asupra minorului Calinin Nicolai”.

Raportor  – Veronica Munteanu – şef al Direcţiei asistenţă socială şi protecţia familiei.

 1. Cu privire la examinarea cererii prealabile SC „Playmania” SRL.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la desemnarea dnei Ana Juric, jurisconsultului Direcției juridice a primăriei minicipiului Bălți în calitate de reprezentant al Consiliului municipal Bălți în instanțe de judecată.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la desfășurarea consultărilor publice pe marginea proiectului deciziei Consiliului mun. Bălți „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind conferirea titlului „Cetățean de onoare al municipiului Bălți””.

Raportor  – Ludmila Dovgani – șef al Secției administrație publică locală.

 Răspunsuri:

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la demersul Sindicatului întreprinzătorilor, titularilor patentei și al angajaților întreprinderilor mici și mijlocii nr. 2-IX/16 din 30.09.2016.

Raportor  – Vitalii Balan – șef al Direcției juridice.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la demersul AO Federația Sportivă Națională de Dragon Boat din Moldova 34 din 17.10.2016.

Raportor  – Tatiana Dubițcaia – șef al Direcției Invățămînt, Tineret și Sport.

 1. Cu privire la aprobarea răspunsului la adresarea dlui I. Gordaş din 01.11.2016.

Raportor  – Ludmila Dovgani – șef al Secției administrație publică locală.

 1. Întrebări și interpelări ale consilierilor.

Graficul de lucru a comisiilor consultative specializate

GRAFICUL DE LUCRU
al Consiliului pentru pregătirea şedinţelor XII din 08.12.2016

Denumirea acţiuniiOra şi loculParticipanţi
06 decembrie 2016, marți
Şedinţa CCS pentru activităţi economico-financiare10.00,
bir.334
Şmulschii Ghenadie – preşedinte, Pasat Dmitrii – secretar, Cudreaşova Svetlana, Lisnic Antoniu, Grigorişin Nicolai, Povonschii Vitalii, Topolniţki Oleg
Şedinţa CCS pentru gospodărie municipală, administrarea bunurilor şi protecţia mediului15.30
bir.334
Gula Vladimir preşedinte, Cornieţ Nicolai – secretar, Veselovscaia Tatiana, Frecauţan Boris, Cojuhari Iuri, Marcoci Boris, Buciațchi Pavel
07 decembrie 2016, miercuri
Şedinţa CCS pentru colaborare cu alte autorităţi, înfrăţire, turism, culte şi activităţi social-culturale13.00,
bir.334
Basistîi Igor – preşedinte, Rîbac Elena – secretar, Cheptenari Vladimir, Badiuc Evghenia, Prodan Vergiliu, Dobrogeanu Vasile, Rojac Nina
Şedinţa CCS pentru educaţie, protecţie socială şi sănătate publică14.00,
bir.311
Urzanovscaia Svetlana preşedinte, Grădinaru Renata – secretar, Cimili Eduard, Şaric Oleg, Usatîi Alexandr, Ghiţu Vladimir, Dilion Diana
Şedinţa CCS pentru drept şi disciplină15.00, bir.334Griţco Elena – preşedinte, Lefter Marcel – secretar, Popenco Raisa, Ciornîi Andrei, Bînzari Igor, Șvarț Mihail, Iordan Serghei
08 decembrie 2016, joi
Şedinţa Consiliului Municipal Bălţi10.00,
bir. 101
Consilieri CMB, Persoanele invitate conform listei

Actualizat:14.12.2016

Last updated: decembrie 14, 2016 at 16:16 pm

Lasă un Răspuns