08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Vînzarea dreptului de încheiere a contractului de locațiune de la 24 august 2016

//
Comentariu0

Anunț privind desfășurarea

Mesaj

DISPOZIŢIA PRIMARULUI
РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРИМАРА

Nr. 338 din 27.07.2016

Cu privire la petrecerea licitaţiei „cu strigare”

În conformitate cu art. 29 alin. 1) lit. а), g), alin. 2) al Legii RM privind  administraţia publică locală  nr. 436 – XVI din 28.12.2006; deciziile Consiliului Municipal Bălţi nr. 2/21 din 02.04.2015; nr. 9/60 din 30.07.2015; nr. 19/30 din 21.12.2015; nr. 19/31 din 21.12.2015; nr. 19/32 din 21.12.2015; nr. 1/23 din 04.02.2016; nr. 4/26 din 19.05.2016; nr. 4/29 din 19.05.2016 și nr. 5/22 din 23.06.2016, cu modificările ulterioare; în baza procesului-verbal nr. 2 din 25.07.2016 al şedinţei comisiei de licitaţie despre realizarea dreptului pentru încheierea contractului de locațiune:

  1. Se aprobă comunicatul informativ despre realizarea dreptului pentru încheierea contractului de locaţiune a încăperilor, conform anexei.
  2. Organizatorului licitaţiei SC “Rilici-Compani” SRL să desfăşoare negocierile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  3. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

 

PRIMARUL  MUNICIPIULUI BĂLŢI                                    R. USATÎI

C o o r d o n a t:

 VICEPRIMARUL  MUNICIPIULUI BĂLŢI                           I. ȘEREMET

SECRETARUL CONSILIULUI ŞI
MUNICIPIULUI BĂLŢI                                                        I. SERDIUC

ŞEF DPM ŞI RF                                                                  G. ZINCOVSCAIA

ŞEF DIRECŢIE JURIDICE                                                   V. BALAN

Anexă la dispoziţia primarului municipiului Bălţi Nr. 338 din 27.07.2016 (doc)

Last updated: august 2, 2016 at 12:34 pm

Lasă un Răspuns