08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

La data de 5 octombrie va avea loc licitaţia „cu strigare” despre realizarea dreptului de arendă a terenurilor de pământ, realizarea terenurilor de pământ şi realizarea dreptului pentru încheierea contractului de locaţiune

//
Comentariu0

Anunț privind desfășurarea

Mesaj

Dispoziţia Primarului

распоряжение примара

                                                                                  nr. 407                                                                                   

    din 09.09.2016

Cu privire la petrecerea licitaţiei „cu strigare”

În conformitate cu art. 29 alin. 1) lit. а), g), alin. 2) al Legii RM privind  administraţia publică locală  nr. 436 – XVI din 28.12.2006, deciziile Consiliului Municipal Bălţi nr. 4/56 din 30.04.2015, nr. 6/30 din 02.10.2014, nr. 9/12 din 05.12.2014, nr. 2/21 din 02.04.2015, nr. 9/60 din 30.07.2015, nr. 19/30 din 21.12.2015, nr. 19/31 din 21.12.2015, nr. 19/32 din 21.12.2015, nr. 1/23 din 04.02.2016, nr. 4/26 din 19.05.2016, nr. 4/29 din 19.05.2016 și nr. 5/25 din 23.06.2016, în baza proceselor-verbale din 07.09.2016 al şedinţei comisiilor de licitaţie:

  1. Se aprobă comunicatul informativ privind realizarea dreptului de încheiere a contractelor de locaţiune a încăperilor, realizarea dreptului de încheiere a contractelor de arendă a terenurilor de pămînt și realizarea terenurilor de pămînt, conform anexei.
  2. Organizatorului licitaţiei SC “Rilici-Compani” SRL să desfăşoare negocierile în conformitate cu legislaţia în vigoare.
  3. Controlul executării prezentei dispoziţii mi-l asum.

PRIMARUL  MUNICIPIULUI BĂLŢI                                                                                          R.USATÎI
C o o r d o n a t:

VICEPRIMARUL  MUNICIPIULUI BĂLŢI                                                                                  I.ȘEREMET

SECRETARUL CONSILIULUI ŞI

MUNICIPIULUI BĂLŢI                                                                                                             I.SERDIUC

ŞEF DPM ŞI RF                                                                                                                        G.ZINCOVSCAIA

ŞEF DIRECŢIE JURIDICE                                                                                                          V. BALAN

Anexă la dispoziţia primarului municipiului Bălţi nr. 407 din 09.09.2016 (doc)

Last updated: septembrie 9, 2016 at 15:51 pm

Lasă un Răspuns