08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Termometria сumpărătorilor la intrare în magazin și asigurarea funcționării tuturor caselor din supermarketurile cu o suprafață mai mare de 200 m2 – noua decizie a comisiei municipale extraordinare de sănătate publică

//
Comentariu0

În data de 27 noiembrie 2020, comisia municipală extraordinară de sănătate publică a adoptat decizia nr. 19, care a intrat în vigoare astăzi (27 noiembrie 2020), conform căreia:

1. Se transpun spre executare în mun. Bălţi Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică (CNESP) nr. 31 şi 32 din 24 septembrie 2020, nr. 33 din 28 septembrie 2020 şi nr. 34 din 13 octombrie 2020.

2. Comisia municipală extraordinară de sănătate publică Bălţi va asigura transpunerea şi executarea hotărârilor adoptate, aducându-le în concordanţă cu Hotărârile CNESP.

3. Se instituie Măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, ajustate conform situaţiei la zi şi valabile pe teritoriul municipiului Bălţi pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică, conform anexei.

4. Managerii instituţiilor de învăţământ general, indiferent de forma de proprietare, vor asigura următoarele măsuri de prevenire şi control a infecţiei COVID-19 în activitatea zilnică, inclusiv în perioada sărbătorilor de iarnă:

  • A permite organizarea şi desfăşurarea în instituţiile de învăţământ general a activităţilor tematice curriculare în ajunul sărbătorilor de iarnă, cu respectarea obligatorie a regulilor prevăzute în hotărîrile CNESP.
  • A exclude diverse activităţi de grup, ce nu au tangenţă cu procesul instructiv-educativ, şi pot genera aglomeraţii sau implicarea a mai mult de 3-5 copii (în IET) sau a unui număr mai mare de elevi (decât cel prevăzut în grupă/clasă în dependenţă de capacitatea fizică a sălii) în activităţi (matineu, concurs, competiţii, discotecă, etc.), ceea ce poate determina reducerea distantei între ei
  • A exclude utilizarea de către copii/elevi a inventarului străin, care nu a fost dezinfectat în modul corespunzător (a costumelor, măştilor de carnaval, rochiilor de gală, etc. luate în chirie) şi utilizarea doar a obiectelor proprii.
  • A exclude activităţile extracurriculare cu participarea persoanelor terţe din afara instituţiei de învăţământ (a părinţilor, actorilor, fotografilor, cameramanilor, etc.)
  • A exclude activităţile extraşcolare în grup (excursii, marşuri turistice în afara instituţiei, vizite la întreprinderi/ în instituţii de cultură şi divertisment, concursuri cu participarea părinţilor etc.)
  • A recomanda evitarea repartizării cadourilor, în scopul asigurării protecţiei răspândirii virusului cu COVID-19 în instituţiile de învăţământ general şi printre copiii/elevii care le frecventează.

5. Ajustarea (înăsprirea/relaxarea) măsurilor de sănătate publică, ce vizează activitatea instituţiilor de învăţământ, instituţiilor medico-sanitare, instituţiilor de prestare a serviciilor publice, instituţiilor de ordine publică, a agenţilor economici,vor fi coordonate în prealabil cu CNESP.

6. Se admite organizarea şi desfăşurarea evenimentelor/acţiunilor culturale în aer liber şi în incinta instituţiilor de cultură cu respectarea măsurilor de sănătate publică stipulate în Instrucţiunile privind măsurile de prevenire şi control a infecţiei COVID-19, aplicate la organizarea evenimentelor şi acţiunilor culturale în aer liber şi, cu prezenţa spectatorilor, în incinta instituţiilor teatral-concertiste şi a caselor de cultură, aprobate prin Hotărârile nr. 29 din 7 septembrie 2020 şi nr. 31din 24 septembrie 2020 ale Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică.

7. Se prelungeşte activitatea zilnică a grupurilor mobile din angajaţi ai Inspectoratului de Poliţie Bălţi, Centrului de Sănătate Publică, Direcţiei Teritoriale ANSA şi Primăriei municipiului Bălţi pentru efectuarea controlului executării hotărârilor Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică şi Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi.

8. Se împuterniceşte Preşedintele Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi să numească persoana responsabilă de organizarea şi monitorizarea activităţii grupurilor mobile şi să stabilească zilnic componenţa grupurilor mobile.

9. Inspectoratul de Poliţie Bălţi, Centrul de Sănătate Publică, Direcţia Teritorială ANSA şi Primăria municipiului Bălţi vor delega zilnic reprezentanţi în grupurile mobile în funcţie de componenţa acestora şi vor asigura grupurile mobile cu mijloace de transport auto.

10. Instituţiile, organizaţiile şi agenţii economici, care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul municipiului Bălţi sunt obligaţi, pe perioada instituirii stării de urgenţă în sănătate publică, să asigure accesul grupurilor mobile pentru exercitarea atribuţiilor sale.

11. Se solicită autorităţilor din domeniul ordinii publice din municipiul Bălţi, Centrului de Sănătate Publică Bălţi, ANSA şi altor organe competente să supravegheze strict respectarea de către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei COVID-19.

12. Hotărârile Comisiei municipale extraordinare de sănătate publică Bălţi sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele fizice şi juridice din municipiul Bălţi, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.

13. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi temei pentru tragere la răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate.

14. Direcţia managementul documentelor şi relaţii cu publicul a Primăriei municipiului Bălţi va asigura informarea populaţiei din municipiul Bălţi asupra prevederilor prezentei hotărâri, precum şi necesitatea respectării obligatorii a măsurilor de prevenire şi control a infecţiei cu COVID-19.

15. Prezenta hotărâre intră în vigoare din momentul emiterii şi se publică pe pagina-web oficială a Primăriei municipiului Bălţi.

Hotărârea propriu-zisă o puteți accesa aici.

Last updated: noiembrie 27, 2020 at 20:59 pm

Lasă un Răspuns