08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Primăria mun. Bălți anunță licitația „cu strigare”: se vinde dreptul de a încheia contractul de locațiune, se vând bunuri proprietate municipală, dreptul de arendă a sectoarelor de teren și se vând sectoare de teren

//
Comentariu0

Primăria mun. Bălți, SRL„RILICI-COMPANI”, anunță pentru data de 22 decembrie 2020, ora 14:00, în incinta Primăriei mun.Bălți, piața Independenței 1, în încăperea nr.311, desfășurarea următoarelor licitații publice:

  1. licitația „cu strigare” – se vinde dreptul de a încheia contractul de locațiune conform următoarelor loturi:

L20/01 – Încăperi în incinta instituției preșcolare nr.30 din bd. M. Eminescu 5, pentru desfășurarea activității și diferitor evenimente a asociației obștești, câte 2 ore 6 zile în săptămână (luni 09:00-11:00, marți 14:00-16:00, miercuri 10:00-12:00, joi 16:00-18:00, vineri 13:00-15:00 și sâmbătă 11:00-13:00), pe termen de 3 ani, suprafața 112,85 m2, (К4) – 0,5. Prețul inițial – 2 700 lei;

L20/02 – Încăperile nr.2, 3, 4, 5 în incinta Liceului Teoretic. „А.Pușkin” din str.Bulgară 122, pentru desfășurarea orelor de box în grup, câte 1,5 ore 3 zile în săptămână (luni, miercuri și vineri 17:00 – 18:30), pe termen de 1 an, suprafața – 146,4 m2., (К4) – 0,5. Prețul inițial – 3 000 lei;

L20/03 – Încăperea nr.1(sala 218) la etajul II  în incinta blocului claselor primare a Liceului Teoretic „G. Coșbuc” din bd. Larisa 3, pentru activitatea didactică, câte 1 oră 5 zile în săptămână, pe termen 1 an (pe parcursul anului de învățământ), suprafața – 53,5 m2, (К4) – 0,5. Prețul inițial – 800 lei;

Încăperi în incinta Liceului Teoretic L. Blaga din stradă Pușkin 69, pentru activitatea didactică, câte 1oră 5 zile pe săptămână, pe termen de 1 an (pe parcursul anului de învățământ), (K4) – 0,5:

L20/04 – Încăperea nr.1 (sala 102) la etajul I, suprafața – 48,5 m2. Prețul inițial – 800 lei;

L20/05 – Încăperea nr.14 (sala 109) la etajul I, suprafața – 47,5 m2. Prețul inițial – 800 lei;

L20/06 – Încăperea nr.12 (sala 111) la etajul I, suprafața – 49,9 m2. Prețul inițial – 800 lei;

L20/07 – Încăperi în incinta blocului A (etajul I-304,1 m2, etajul II – 761,0 m2) a Gimnaziului nr.4 din str. Chișinău 28, pentru utilizare în procesul de învățământ, cu excepția a 11 ore în săptămână (desfășurarea orelor sportive cu elevii gimnaziului în încăperile nr.26 – nr.33 de la etajul I, cu suprafața totală de 183,3 m2, luni și vineri de la 08:30 până la 14:00) cu condiția reexaminării anuale a graficului orelor (se vinde în complect cu lotul A20/01), pe termen de 5 ani, suprafața – 1065,1 m2,(К4) – 0,5. Prețul inițial –15 000 lei;

În decurs de 15 zile după semnarea procesului-verbal privind rezultatele licitației „cu strigare”, cumpărătorul achită costul dreptului de locațiune procurat și achită în avans chiria pentru cel puțin 3 luni.

К4 – coeficientul de piață, care se utilizează la calculul plății pentru locațiunea bunurilor.

  1. licitația „cu strigare”- se vând bunuri proprietate municipală:

Lotul IP-19/01 – Încăperi nelocative, 9,4% din 390 m2 – 36,66 m2, mun.Bălți, str. 31 August 1989, 20B (încăperea nr. 10). Prețul inițial – 250 000 lei;

Lotul IP-19/03 – Construcție cu teren aferent, mun.Bălți, str. Hotinului, 1/A, S. = 104,0 m2 (nr. cadastral 0300305.237.01), terenul aferent 0,011 ha. Prețul inițial – 300 000 lei;

Lotul IP-19/39 – Complex de clădiri și edificii cu teren aferent, mun.Bălți, str. B. Glavan 1, suprafața: la sol – 5945,5 m2, utilă – 5515,96 m2, teren aferent – 1,8684 ha, gard, pavaj. Prețul inițial – 3 089 000 lei.

(achitarea prețului lotului se efectuează în termen de 20 zile)

  1. licitația „cu strigare”- se vinde dreptul de arendă a sectoarelor de teren din mun.Bălți, loturile:

A20/01 – Teren aferent pentru utilizare în procesul de învățământ, 0,1495 ha din 0,9664 ha, (0300303.041), (se vinde în complect cu lotul L20/07),  mun.Bălți, str. Chișinău 28, 1495,0 m2, *p/a – 10% , 5 ani. Prețul inițial – 40 000 lei;

A20/02 – Sector de teren adăugător pentru reconstrucția chioșcului comercial existent în complex unic, (0300209.1038) (domeniul public), str. E. Colesov, 9 m2, *p/a – 10% , 2 ani. Prețul inițial– 10 000 lei;

A20/03 – Construirea obiectului comercial de tip provizoriu în complex cu terasa de vară, (0300113.070) (domeniul public), str. Industrială, 124 m2, *p/a– 10% , 2 ani. Prețul inițial – 50 000 lei;

A20/04– Pentru amplasarea terasei de vară, (0300304.773) (domeniul public), str. Independenței, 20,5 m 2 ,*p/a – 10% , 2 ani. Prețul inițial – 20 000 lei.

*p/a – plata de arendă în % din prețul normativ al sectorului de teren.

(achitarea prețului lotului se efectuează în termen de 15 zile)

  1. licitația „cu strigare”- se vând sectoare de teren din mun.Bălți, loturile:

R20/01 – Teren pentru construcții (0300209.1036), str. A. Calmațui, 103 m 2. Prețul inițial – 30 000 lei;

R20/02 – Teren pentru construcții (0300110.512) (pentru construirea construcției gospodărești) și spații verzi, cu condiția strămutării rețelei de gazoduct- în caz de construire pe sectorul de teren, str. Sorocii, 25 m2 (inclusiv: copac- 1700 lei, teren – 4100 lei). Prețul inițial – 6 000 lei;

 R20/03 – Teren pentru construcții (0300320.298) și spații verzi, str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 75 m2 (inclusiv: copac – 2000 lei, teren – 23000 lei). Prețul inițial – 30 000 lei;

R20/04 – Teren pentru construcții ( 0300308.567), str. I. Krîlov, 31 m2. Prețul inițial – 10 000 lei;

R20/05 – Teren pentru construcții, cu condiția strămutării rețelei de apeduct- în caz de construire pe sectorul de teren (0300307.391 – 39 m2, 0300307.346 – 35 m2), str. C. Porumbescu, 74 m2. Prețul inițial – 40 000 lei;

R20/06 – Teren pentru construcții (0300107.481), str. P. Zadnipru, 48 m2. Prețul inițial – 15 000 lei;

R20/07 – Teren pentru construcții (0300308.148 – 1/4 din 610 m2 (152,5 m2)), str. Libertății 108, 152,5 m2. Prețul inițial –  60 000 lei;

R20/08 – Teren pentru construcții (0300110.397), str. D. Caraciobanu, 504 m2. Prețul inițial – 100 000 lei;

R20/09 – Teren pentru construcții (0300303.362), str. Alișer Navoi, 135 m2. Prețul inițial – 80 000 lei;

R20/10 – Teren pentru construcții (0300302.244), str. 1 Mai, 361 m2. Prețul inițial – 200 000 lei;

R20/11 – Teren pentru construcții (0300308.566), cu condiția strămutării rețelei de gazoduct – în caz de construire pe sectorul de teren, str. Păcii, 146 m2. Prețul inițial – 50 000 lei;

R20/12 – Teren pentru construcții (0300106.518), servitute în scopul asigurării accesului și deservirii rețelelor inginerești cu suprafața de 311 m2, str. Mițchevici, 509 m2. Prețul inițial – 130 000 lei;

R20/13 – Teren pentru construcții (0300201.1129), 25% din 32 m2 (8 m2), str. Decebal, 8 m2. Prețul inițial – 5 000 lei;

R20/14 – Teren pentru construcții (0300211.770), str. Alecu Russo, 198 m2. Prețul inițial – 80 000 lei;

R20/15 – Teren pentru construcții (0300211.773), str. Alecu Russo, 232 m2. Prețul inițial – 90 000 lei;

R20/16 – Teren pentru construcții (0300201.1087), servitute în scopul asigurării accesului și deservirii rețelelor inginerești cu suprafața 560 m2, cu condiția strămutării rețelelor inginerești – în caz de construire pe sectorul de teren, str. Ivan Konev, 689 m2. Prețul inițial – 260 000 lei;

R20/17 – Teren pentru construcții (0300207.851), 56% из 986 кв.м. (552 кв.м.), servitute 252 m2 pentru acces), Str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 552 m2. Prețul inițial– 200 000 lei;

R20/18 – Teren pentru construcții (0300113.066), str. Industrială, 720 m2. Prețul inițial – 120 000 lei;

R20/19 – Teren pentru construcții (0300312.579 – 200 m2, 0300312.417 – 300 m2), str. Nicolaus Copernic, 500 m2. Prețul inițial – 100 000 lei.

(achitarea prețului lotuluise efectuează în termen de 20 zile)

Pentru participare la licitație e necesar:

de prezentat cerere, documentul de identitate (pentru persoană juridică– copia extrasului din registrul comercial de stat, procură pentru efectuarea tranzacției), documentul de plată ce confirmă vărsarea acontului;

să achite taxa de participare la licitație pentru fiecare licitație aparte- pentru persoane fizice- 600 lei, pentru persoae juridice– 1200 lei.

Cererile se depun : mun. Bălți, str. Independenței, 33, оf. 312. Acontul10% din prețul inițial al lotului și taxa de participare se transferă: IBAN-MD60AG000002251211026978 în BC ”MoldovaAgroindbanc” S.A., SRL ”Rilici-Compani”, e/f 1004602001772.

Primirea cererilor se termină la ora 14:00 pe data de 21.12.2020.

Familiarizarea cu bunurile se efectuează zilnic la locul amplasării bunurilor.

Primăria mun. Bălți: tel. 0231-54629, 0231-54631, 0231-54633.

Informația privind licitația: SRL”Rilici-Compani”, tel. 0231-63404, 0798 767 25.

Last updated: decembrie 8, 2020 at 17:30 pm

Lasă un Răspuns