08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Tatiana Dubițkaia: „În anul 2021 continuă activitatea în domeniul „Proiecte””

//
Comentariu0

Despre acest lucru a discutat viceprimarul municipiului Bălți, Tatiana Dubițkaia, în cadrul emisiunii „Dialog” https://www.facebook.com/btvmoldova la postul de televiziune locală. Pe parcursul anului de studii, instituțiile din municipiu au aplicat la proiecte educaționale propuse de către Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova și alte fonduri naționale și internaționale.

Experiențe de succes constituie:

 1. Proiectul transfrontalier „Împreună pentru o integrare educațională mai bună a copiilor cu nevoi educaționale speciale”, implementat de către DÎTS a Primăriei municipiului Bălți, SAP și Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, România (în valoare de 4400 mii euro), în cadrul Programului Operațional Comun România – Republica Moldova 2014-2020.
 2. Proiectul transfrontalier „EDULAB-predare și învățare inovatoare prin dezvoltarea competențelor digitale și implementarea programului educațional STEM”, implementat de IP L.T. „M.Eminescu”, în colaborare cu Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Botoșani, România.
 3. Proiectul „Clasa viitorului”, lansat în parteneriat de MECC, Proiectul de Competitivitate din Moldova finanțat de USAID, Guvernul Suediei, UK aid, Fundația Orange Moldova și Fundația Servicii de Dezvoltare din Liechtenstein (LED). Învingători: L.T. „Dimitrie Cantemir” și L.T .„Maxim Gorki”.
 4. Proiectul ”Incluziunea educațională și socio-psihologică a copiilor de migranți”, finanțat de Fundația pentru Dezvoltare din RM cu suportul Fundației pentru Copii ”Pestalozzi” (Elveția), implementat de IP LT „M.Eminescu”. În cadrul proiectului în instituție funcționează 2 cercuri extrașcolare: STEAM/STEM și Deprinderi de viață, frecventate de 47 de copii de migranță din cl.a. V-a – a VII-a. În perioada noiembrie-decembrie, beneficiarii au frecventat ore de meditații la disciplinele: matematica, l.rom., științe, biologie. Instituția a fost dotată cu echipament de protecție, tehnică de calcul și mobilier pentru 2 centre CREI.
 5. Proiectul „Tekwill în fiecare școală. Profesiile viitorului încep cu noi”, implementat de Tekwill cu sprijinul MECC și al partenerilor de dezvoltare: USAID, Suedia, UNDP Moldova; participă 3 instituții din municipiu: L.T. ”L. Blaga”, L.T. ”G. Coșbuc”, L.T. ”D. Cantemir”.
 6. Proiectul de parteneriat educațional internațional „Împreună descoperim valori”, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Olt, România. Implementat de IP L.T. „N. Gogol”.
 7. Participarea cu succes a IET nr. 27 în Proiectul finanțat de Ambasada Slovaciei  „Asigurarea condițiilor de igienă și sanitație în IET nr.27 din mun.Bălți” și implementarea acestuia, care a sporit gradul de atractivitate și dotare a instituției, prin crearea condițiilor adecvate în 6 blocuri sanitare.
 8. IET nr.10 menționată cu diplomă pentru „Implicarea pro-activă în promovarea practicilor incluzive în sistemul educațional” în cadrul celei de-a IV-a ediții a Conferinței naționale anuale cu genericul: „Dezvoltarea educației incluzive în Republica Moldova – rezultate actuale și priorități”.

Implementarea proiectelor devine posibilă datorită profesionalismului înalt al cadrelor didactice. O dimensiune de manifestare a competențelor profesionale ale cadrelor didactice din municipiu constituie participarea la concursurile republicane.

În anul 2020 am obținut:

 1. a) la concursul național „Pedagogul Anului”, ediția a.2020:
 2. Premiul I și titlul „Profesorul anului” – Bețișor Rodica, profesoară de fizică, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Bălți, grad didactic superior;
 3. Premiul I și titlul „Învățătorul anului” – Balea Olga, învățătoare, Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Bălți, grad didactic doi;
 4. Premiul III – Placunova Oxana, educatoare, Instituția de Educație Timpurie nr. 34 „Rîndunica”, mun. Bălți, grad didactic doi.
 5. b) concursul republican „Pledoarie pentru educație”:
 6. Premiul III – Zazulea Inga, profesoară de limba și literatura română, LTR „I. Creangă”;
 7. Mențiune – Ghinda Crisitina, profesoară de limba engleză, IPLT „M. Eminescu”;
 8. Mențiune – Saranciuc Ana, profesoară de chimie, IPLT „M. Eminescu”.

De asemenea, menționăm deschiderea cadrelor didactice din municipiu în diseminarea propriilor experiențe didactice de succes prin intermediul lecțiilor și activităților video prezentate în cadrul proiectului „Educație online” susținut de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării a Republicii Moldova.

                                                                                               Direcția învățământ, tineret și sport

Last updated: ianuarie 21, 2021 at 15:50 pm

Lasă un Răspuns