08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Succesele Instutuţiilor de Învăţământ Artistic Extraşcolar în luna aprilie 2019

//
Comentariu0
 1. Concursul Naţional „Tinere talente”, ediţia 2019

În conformitate cu Ordinul Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării al RM nr  229 din 11.03.2019  şi în scopul promovării valorilor culturale şi a tinerelor talente din instituţiile de învăţământ artistic extraşcolar din republică, la 20.04.2019, în mun. Chişinău s-a desfăşurat Concursul Naţional „Tinere talente”, ediţia 2019. Acest Concurs s-a afirmat ca o prestijioasă competiţie artistică,  la care  au participat cei mai talentaţi elevi din cele 110 Şcoli de muzică, arte şi arte plastice din republică.

Elevii Şcolii de Arte „C.Porumbescu” , Şcolii de Muzică „George Enescu” şi Şcolii de Arte Plastice din  municipiul Bălţi au  demonstrat măiestrie deosebită şi au fost remarcaţi cu următoarele premii din partea Ministrului, dna  Monica Babuc:

Şcoala  de Arte „C.Porumbescu”:

 • compartimentul INSTRUMENTE  POPULARE

Premiul  I– eleva Voinova Anna, prof. Marina Bideac;

 • compartimentul INSTRUMENTE  POPULARE 

Premiul III – eleva Tacu Xenia, prof. Leonid Cristinoi, maestru de concert Anna Grosu

Diplomă de Menţiune – elevul Zasadnîi Mihail, profesor Valentina Mocrousov;

 • compartiment INSTRUMENTE AEROFONE

Diplomă pentru participare elevul Botnari Igori, profesor Viorel Grosu, maestru de concert Anna Grosu.

 

ŞCOALA DE MUZICĂ „GEORGE ENESCU”

Premiul I

Struc Daniil, cl. prof. Cebotari Angela;

 

Premiul II

Bobuţac Cristian, cl. prof. Pancratov Vitalii;

 

Premiul III

Tutunaru Ştefan, cl. prof. Pascaru Andrei;

Carp Daniel, cl. prof. Bucatari Livia,

corepetitor Goia Anjelina;

 

Menţiune

Cojemeachina Chira, cl. prof. Cebotari Angela;

 

Diplomă pentru participare

Rudenco Margarita, Borodina Ecaterina,

prof. Ştefăneţ Ion, corepetitor Goia Anjelina

 

ŞCOALA DE ARTE PLASTICE PENTRU COPII:

            Premiul II –  eleva Vasiloi Ecaterina (prof. Romanciuc I.)

Diplome de participare au primit  următorii  elevi:

 1. Cojocari Anna
 2. Serghienco Ian
 3. Vasiloi Ecaterina
 4. Kosovskaia Liubovi
 5. Moscaliuc Arina

 

 

 1. În perioada lunii aprilie  elevii Şcolii de Arte Plastice din mun.Bălţi  au participat cu 50 de  compoziţii de arte plastice,  în cadrul  Concursului  Internaţional N.N.Tonitza”, ediţia a XIII-a,  din or.Iaşi-2019, România.

Şcoala de Arte Plastice  a fost apreciată cu  PREMIUL MARE,  profesorii: Carp L., Carp O., Platon L., Аlexeeva  А., Аnanii L., Pintea T., Vîlciu N. au fost menţionaţi cu diplome de excelenţă,iar discipolii şcolii au obţinut următoarele premii:

 PREMIUL  I

Mazur Daria, prof. Pintea T.

Mazur Dmitrii, prof. Pintea T.

Serghienco Ian, prof. Carp O.

PREMIUL II

Gavriliuc Emilia, prof. Ţurcan G.

Slav Anton, prof. Alexeeva A.

Golovinova Valeria, prof. Alexeeva A.

Gladcaia Sofia, prof. Pintea T.

 PREMIUL  III

Kosovskaia Liubovi,  prof. Pintea T.

Morari Olga,  prof. Platon L.

Mîrza Ana,  prof. Alexeeva A.

Botezatu Maria,  prof. Platon L.

Puha Alexandrina,  prof. Ananii L.

Rusu Iurii,  prof. prof. AnaniiL.

Cateli Ecaterina,  prof. Carp L.

Curmei Daria,  prof. Carp L.

Doba Vera,  prof.  Vîlciu N.

 1. În data de 06.04.2019, 3 elevii ai Şcolii de Arte Plastice  au participat la Concursul republican de pictură „Vernisaj de Primăvara”, ediţia a IV-a, cu genericul  „Creaţia lui Leonardo da Vinci”. În cadrul acestui concurs, eleva Chetrari Alexandra (prof. Ananii L.) a fost  menţionat cu Diploma de gradul III.

Sincere felicitări şi realizări frumoase pe viitor!!!

În scopul propagării valorilor culturale, аrtei academice din Republica Moldova şi promovării tinerilor talente pe data de 20 aprilie 2019 pentru elevii instituţiilor din învăţămîntul artistic al RM în capitala republicii s-a desfăşurat tradiţionalul Concurs Național „Tinere Talente” organizat de către Cabinetul Metodic sub patronatul MECC RM. Acest Concurs s-a afirmat drept prestijioasă competiție artistică din Repuplica Moldova, la care participă cei mai talentați elevi celor 110 școli republicane al invățământului artistic.

Elevii Şcolii de Arte „C.Porumbescu” din Bălţi au avut succese deosebite şi au fost remarcaţi cu următoarele premii din partea ministrul Monica Babuc:

 • compartiment INSTRUMENTE  POPULARE  – Premiu de gradul I– eleva Voinova Anna, Marina Bideac;
 • compartiment INSTRUMENTE  POPULARE  –  Premiul III – eleva Tacu Xenia, prof. Leonid Cristinoi, maestru de concert Anna Grosu și Diplomă de Mențiune – elevul Zasadnîi Mihail, profesor Valentina Mocrousov;
 • compartiment INSTRUMENTE AEROFONEDiplomă pentru participare – elevul Botnari Igori, profesor Viorel Grosu, maestru de concert Anna Grosu.

 

Last updated: mai 2, 2019 at 16:07 pm

Lasă un Răspuns