08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Stare de urgență, declarată pe întreg teritoriul RM, agravarea situației epidemiologice și alte prevederi ale Hotărârii Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr. 51 din 19.03.2021

//
Comentariu0

În data de 19 martie 2021 s-a desfășurat ședința Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, la care a fost adoptată hotărârea nr. 51. Principalele prevederi ale acesteia sunt următoarele:

 1. Se declară starea de urgenţă în sănătate publică pe întreg teritoriul Republicii Moldova în perioada 19 martie – 18 aprilie 2021, inclusiv.
 2. Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică vor asigura implementarea, la nivelul teritoriului administrativ gestionat, în care este stabilit nivelul de alertă COD ROŞU, a următoarelor măsuri de prevenire a infecţiei COVID-19:

2.1. Restricţionarea deplasării populaţiei şi izolarea la domiciliu.

2.2. Interzicerea adunărilor în masă, inclusiv activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment.

2.3. Prestarea doar a serviciilor esenţiale (vitale).

2.4. Interzicerea vizitelor neesenţiale la unităţile de interes public (bancă, poştă etc.).

2.5. Ajustarea serviciilor de asistenţă medicală şi prestarea doar a celor esenţiale.

2.6. Instituirea instruirii la distanţă în conformitate cu prevederile subpunctului 11.3 din hotărâre.

 1. Se stabilesc măsurile restrictive generale pentru persoanele fizice, aplicabile la nivel naţional pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică:

3.1. Se interzice aflarea în locurile publice (păduri, parcuri, alei, plaje etc.), în grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepţia membrilor unei familii.

3.2. Se interzice aflarea persoanelor în vârstă de peste 63 (şaizeci şi trei) ani în afara domiciliului şi în spaţiile publice fără necesitate stringentă, cu excepţia:

(i) deplasărilor în interes de serviciu, atunci când activitatea nu poate fi desfăşurată la distanţă;

(ii) deplasărilor pentru asigurarea cu produse alimentare;

(iii) deplasarea pentru asistenţă medicală ce nu poate fi amânată;

(iv) deplasarea pentru alte motive justificate şi care nu pot fi amânate.

3.3. Se interzice aflarea pe terenuri de joacă a copiilor în absenţa părinţilor/tutorelui legal. Persoanele aflate pe terenul de joacă vor respecta măsurile de sănătate publică.

3.4. Se interzice aflarea persoanelor în zone de agrement în grupuri mai mari de 3 persoane, cu excepţia membrilor unei familii.

 1. Se stabilesc măsurile obligatorii de prevenire şi control al infecţiei COVID-19, aplicabile la nivel naţional pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică:

4.1. Purtarea obligatorie a măştilor de protecţie în toate spaţiile publice (de uz comun) deschise şi închise, inclusiv în transportul public. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.

4.2. Respectarea distanţei fizice între persoane de minimum 1 (un) metru.

4.3. Respectarea regulilor de igienă a mâinilor.

4.4. Respectarea regulilor de igienă respiratorie.

4.5. Respectarea, sub proprie răspundere, a regimului de autoizolare de către persoanele cărora li se stabileşte regimul respectiv.

4.6. Respectarea de către persoanele fizice care se află în teritoriile sau instituţiile cu regim de carantină a măsurilor impuse de autorităţi.

4.7. Monitorizarea personală de către fiecare persoană fizică a stării de sănătate. Adresarea timpurie la medicul de familie sau la instituţiile de asistenţă medicală la apariţia primelor simptome specifice ale infecţiei COVID-19.

 1. Se stabilesc interdicţiile şi restricţiile pentru anumite genuri de activitate:

5.1. Se interzice activitatea cluburilor de noapte şi a ringurilor de dans, indiferent de denumirea de firmă a unităţii comerciale.

5.2. Se interzice desfăşurarea activităţilor de deservire în unităţile de alimentaţie publică (de tipul restaurantelor, barurilor, cantinelor, cafenelelor), precum şi în unităţile de alimentaţie publică amplasate în punctele de comercializare a produselor petroliere, aeroporturi, porturi internaţionale şi în punctele internaţionale de trecere a frontierei de stat, în intervalul orelor 20.00 – 07.00, cu excepţia comercializării produselor alimentare la pachet şi cu livrare, prin unităţile de alimentaţie publică de orice tip, cu excluderea posibilităţii de consumare a acestora în incinta/teritoriul unităţii. 5.3. Se interzice organizarea şi desfăşurarea în unităţile de alimentaţie publică a evenimentelor festive, nunţilor, cumetriilor, aniversărilor, precum şi a altor evenimente.

5.4. Se interzice organizarea şi desfăşurarea, cu prezenţa fizică a persoanelor, a conferinţelor ştiinţifice, adunărilor şi întrunirilor profesionale în masă, olimpiadelor, competiţiilor sportive.

5.5. Se interzice organizarea şi desfăşurarea în spaţii închise şi deschise a expoziţiilor, festivalurilor, tîrgurilor agricole specializate, evenimentelor comerciale.

5.6. Se interzice desfăşurarea activităţilor, cu prezenţa spectatorilor, în incinta teatrelor, cinematografelor, sălilor de concerte, caselor de cultură.

5.7. Se stabileşte regimul de activitate a pieţelor agroalimentare şi nealimentare în intervalul orelor 07.00 – 15.00.

5.8. Centrele comerciale şi unităţile specializate de comerţ cu amănuntul a produselor nealimentare vor activa până la ora 18.00.

 1. Se stabilesc, începând cu 23 martie 2021, măsurile de prevenire şi control al infecţiei COVID-19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova:

6.1. Se instituie pe perioada stării de urgenţă în sănătate publică obligativitatea prezentării la trecerea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova a rezultatului negativ al testului PCR COVID-19, efectuat cu cel mult 72 ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul Republicii Moldova (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). Confirmarea trebuie să fie prezentată în una din limbile română, engleză, franceză sau rusă.

6.2. Persoanele care traversează frontiera de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova şi nu deţin rezultatul negativ al testului PCR COVID-19 prevăzut la punctul 10.1 din hotărâre, vor completa, în mod obligatoriu, fişa epidemiologică, precum şi vor semna declaraţia pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 (paisprezece) zile, în locurile determinate. În cazul minorilor până la 14 ani, fişa epidemiologică şi declaraţia pe propria răspundere sunt completate şi semnate de reprezentantul legal sau însoţitorul.

 1. Organizarea procesului educaţional în instituţiile de învăţământ se dispune de către Comisiile teritoriale extraordinare de sănătate publică, în funcţie de gradul de alertă atribuit localităţii, în baza indicatorului incidenţei la 100 mii populaţie, conform următoarelor scenarii:

7.1. Pentru localităţile în care se atestă gradul de alertă Cod Portocaliu (incidenţa cuprinsă între 50 şi 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populaţie în ultimele 14 zile):

(i) Participarea zilnică cu prezenţă fizică în instituţiile de învăţământ a preşcolarilor, elevilor din învăţământul primar, elevilor din clasele absolvente (a IX-a, a XII-a, a XIII-a din învăţământ seral), precum şi a elevilor din învăţământul profesional tehnic antrenaţi în stagiile de practică şi în grupele absolvente, a studenţilor din anii absolvenţi din învăţământul superior la orele practice, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi răspândirea COVID-19; (ii) Participarea zilnică în procesul educaţional la distanţă a elevilor şi studenţilor din celelalte clase şi ani de studii.

7.2. Pentru localităţile în care se atestă gradul de alertă Cod Roşu (incidenţa mai mare de 100 de cazuri COVID-19 la 100 mii populaţie în ultimele 14 zile) se recomandă instituirea procesului educaţional la distanţă. În funcţie de situaţia epidemiologică din instituţie, procesul educaţional poate fi organizat după cum urmează:

(i) Participarea zilnică cu prezenţă fizică în instituţiile de învăţământ a preşcolarilor şi a elevilor din învăţământul primar;

(ii) Participarea zilnică cu prezenţă fizică în instituţiile de învăţământ a unui contingent de 50% din numărul total de elevi ai claselor absolvente (a IX-a, a XII-a, a XIII-a din învăţământ seral), precum şi a elevilor din învăţământul profesional tehnic antrenaţi în stagiile de practică şi în grupele absolvente şi a studenţilor din anii absolvenţi din învăţământul superior la orele practice, cu respectarea strictă a normelor de sănătate publică privind prevenirea şi răspândirea COVID-19; (iii) Participarea zilnică în procesul educaţional la distanţă a elevilor şi studenţilor din celelalte clase şi ani de studii.

 1. Limitarea numărului de persoane în transportul rutier în trafic local şi municipal – în limita a 60% din capacitatea de îmbarcare.
 2. Administratorii unităţilor de deservire ce prestează servicii de coafură şi alte servicii de înfrumuseţare vor asigura implementarea şi respectarea următoarelor măsuri de control şi prevenire COVID-19:

9.1. Organizarea prestării serviciilor doar prin programare prealabilă.

9.2. Triajul zilnic al personalului angajat la începutul turei de lucru (termometria, starea sănătăţii).

9.3. Instalarea la intrare, în locuri vizibile şi accesibile, a dozatoarelor cu dezinfectant pentru prelucrarea mâinilor.

9.4. Amplasarea locurilor de muncă cu respectarea strictă a distanţei între ele de cel puţin 2 (doi) metri.

9.5. Asigurarea angajaţilor cu echipamente de protecţie individuală – halat de lucru, mască, mănuşi.

9.6. Aerisirea şi curăţarea încăperilor la un interval de cel mult 2 (două) ore.

9.7. Prelucrarea cu soluţii dezinfectante pe bază de alcool a locului de muncă după fiecare client şi a suprafeţelor (mânere, întrerupătoare, mese, scaune etc.).

9.8. Termometria obligatorie la intrarea în frizerie a clienţilor.

9.9. Purtarea obligatorie a măştilor de către angajaţi şi clienţi. Masca trebuie să acopere atât gura, cât şi nasul.

 1. În funcţie de evoluţia şi tendinţa situaţiei epidemiologice, măsurile vor fi revizuite cu o periodicitate de 14 zile (perioadă maximă de incubare).
 2. Hotărârile Comisiei naţionale extraordinare de sănătate publică sunt executorii pentru autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, pentru persoanele fizice şi juridice, indiferent de domeniul de activitate şi forma juridică de organizare.
 3. Nerespectarea măsurilor de sănătate publică expuse în hotărârea CNESP constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru tragerea la răspundere contravenţională şi/ sau penală a persoanelor vinovate.
Last updated: martie 23, 2021 at 17:39 pm

Lasă un Răspuns