08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Sinteza evenimentelor săptămînale (10 — 16 iunie 2019)

//
Comentariu0

Pe 11 iunie 2019 în Biblioteca Municipală ”Eugeniu Coșeriu” Bălți a organizat o Conferință Zonală pentru lucrătorii bibliotecilor din regiunea de nord a republicii în scopul de a-i familiariza cu noile schimbări în legislația privind activitatea bibliotecilor: aplicarea noilor legi, instrumente și metode noi de lucru, prioritățile identificate, de a crea imaginea bibliotecilor, precum și de a face posibil schimbul de experiență și oferirea sprijinului comunitar și metodologic.

Forumul a fost deschis de dna Ludmila Ouș, director al Bibliotecii Municipale. ”Eugeniu Coșeriu” Bălți, care i-a salutat pe cei prezenți, marcând numărul mare de participanți (71 de persoane). Dna Ludmila Ouș a precizat că aceasta indică necesitatea organizării unor astfel de activități importante în timpul cărora bibliotecarii au posibilitate să beneficieze de asistență care le va fi de folos în munca lor de zi cu zi.

Tot în această zi a avut loc ședința comisiei pentru protecția persoanelor aflate în situația dificilă.

În ziua de miercuri, pe 12.06.2019 la primăria municipiul Bălți, sub președinția dlui Nicolai Grigorișin, primarul de Bălți, a avut loc ședința cu directorii întreprinderilor municipale și complexului energetic din Bălți, precum și cu reprezentanții altor entități.

La această întrunire dl Nicolai Grigorișin a pus accentul pe calitatea, tehnologia și metodele de lucru folosite la întreținerea și reparația drumurilor.

Primarul a menționat că în statele vecine există o formulă și o abordare complet diferită vizavi de problema vociferată mai sus, deoarece acolo persoanele responsabile nu așteaptă când se vor începe ploi abundente de toamnă, drumuri înzăpezite sau carosabilul înghețat iarna, ci reparațiile rutiere se fac în mai multe etape și încep imediat după apariția primelor fisuri, începând cu cele mai importante, eliminând astfel apariția unei probleme mai grave pe viitor.

Multe întrebări au fost adresate dlui Iurie Hmarnî, directorul  interimar Î.M. „DRCD Bălți”, referitoare atât la întreținerea și reparația drumurilor, cât și la alte probleme, precum evacuarea deșeurilor, al căror volum s-a mărit pe timpul de vară, achiziționarea tehnicii și echipamentelor suplimentare necesare, etc.

În acest sens, primarul Grigorișin N.N. s-a adresat tuturor managerilor întreprinderilor municipale, care au nevoie să achiziționeze tehnică nouă sau să completeze parcul de transport, cu propunerea de a pregăti documentele și solicitările respective, astfel încât să se facă posibilă planificarea în bugetul local, care la moment se află în proces de formare, a resurselor financiare necesare în acest sens.

În afară de aceasta, în cadrul ședinței au fost discutate mai multe subiecte legate de activitatea altor întreprinderi, precum: Î.M. „Regia Apă-Canal-Bălți”, Î.M. „Gospodăria Comunal-Locativă”, Î.M. „Amenajarea Teritoriului și Spații Verzi Bălți”, Î.M. „Termogaz Bălți”, Î.M. „Direcția Construcții Capitale Comanditar Unic” ș.a.

În data de 12.06.2019, filiala Bălți a Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova , a desfășurat seminar de instruire, organizat în parteneriat cu Primăria mun. Bălți, în persoana șefului Inspecției teritoriale a muncii, dl Serghei Strul, cu genericul ”Particularitățile legislației muncii”, în cadrul căruia s-a discutat despre drepturile și obligațiunile angajaților și ale angajatorului, răspunderea disciplinară, responsabilitatea administrativă pentru încălcarea legislației muncii.

În aceeași zi, pe Piața Independenței 1, în fața primăriei municpiului Bălți a avut loc o activitate neobișnuită cu participarea liderilor și voluntarilor Organizației Obștești «Bunici Grijulii», a cărei scop a fost totalizarea rezultatelor obținute în cadrul desfășurării proiectului cu genericul: «Bunicii Grijulii», lansat în a. 2018 în municipiul Bălți cu susținerea Inspectoratului General de Poliție.

Proiectul în cauză a îndeplinit simultan două sarcini: antrenarea pensionarilor în viața socială (serviciul efectuat în orele special prestabilite în preajma școlilor) și asigurarea securității copiilor în drum spre școală, care traversează de sine stătător drumul atunci, când merg la școală sau de la școală fără părinți.

Reprezentanții poliției și oamenii de afaceri au felicitat voluntarii și pensionarii pentru participarea activă la proiect, înmânîndu-le cadouri.

Pe 13.06.2019 în incinta primăriei municipiului Bălți, biroul 311 s-a votat asupra proiectelor înaintate spre examinare Bugetului Civic. Rezultatele acestui vot sunt următoarele:

  • pe primul loc s-a plasat proiectul: ”Vocile copiilor”, care a obținut 1781 de voturi;
  • pe locul al doilea – proiectul: ”Condiții decente pentru sport” – 1374 de voturi;
  • pe locul al treilea –. proiectul: ”Contribuim la un mod de viață sănătos prin crearea camerei de sănătate în incinta Liceului Teoretic ”A. Cuza” – 760 de voturi.

Astfel, reieșind din suma alocată în anul 2019 pentru Bugetul Civic, putem constata că această sumă a fost suficentă pentru cele trei proiecte, care în urma votării au obținut un număr mai mare de voturi.

Tot în această zi, pe 13.06.2019, la inițiativa Agenției pentru Achiziții Publice la primăria municipiului Bălți a avut loc un seminar conform planului de organizare a seminarelor în scopul de a consolida potențialul autorităților în achiziții și de a spori nivelul de calificare al persoanelor participante la procesul achizițiilor publice.

La seminar au luat parte reprezentanții serviciilor, secțiilor și direcțiilor primăriei municipiului Bălți, ai întreprinderilor municipale, liceelor teoretice, școlilor sportive, Spitalului Clinic ș.a.

Participanții au fost familiarizați cu noile modificări în legislația achizițiilor publice, au adresat întrebări reprezentantului Agenției pentru Achiziții Publice ce țin de normele legale în domeniu, precum și referitor la utilizarea platformei electronice SIA RSAP MTender.

Pe 14 iunie a.c. primarul municipiului Bălți a ținut o ședință a aparatului primăriei municipiului Bălți. Pe ordinea de zi a întrunirii au fost 11 întrebări. În principal, dl N. Grigorișin, s-a axat pe îndeplinirea însărcinărilor date în cadrul ședinței precedente. Domnia sa a punctat un șir de probleme care urmează să fie soluționate calitativ și în termeni rezonabili.

În cadrul ședinței au fost discutate numeroase aspecte de importanță majoră pentru viața orașului și pentru confortul cetățenilor: întreținerea și peticirea drumurilor; achiziționarea echipamentului necesar, reparația acoperișurilor, îmbunătățirea terenurilor de joacă pentru copii, examinarea stării clădirilor tuturor instituțiilor preșcolare și școlare etc.

Pe 14.06.2019 în municipiul Bălți, a avut loc o acțiune de donare voluntară de sânge sub motto-ul „Sânge sigur pentru toți!” consacrat Zilei Mondiale a Donatorilor de Sânge.

Scopul acestei acțiuni a fost reaprovizionarea Centrului Național și Teritorial de transfuzie de sânge cu sânge și produse din sânge.

Toți donatorii care au venit pentru donarea voluntară de sânge au fost salutați de primarul municipiului Bălți, domnul Grigorișin N.N. care, prin exemplul personal, a chemat locuitorii orașului să doneze sânge. De asemenea, donatorii au fost salutați de: dna Lilia Oleinik, reprezentant al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, dna Feodora Rodiucova, șef Serviciu Sănătate al primăriei și de dna Viorica Dolința, director al Centrului Regional de Transfuzie de sânge.

15 iunie a. 2019 marchează aniversarea a 130 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu, un geniu literar al cărui creație a fost recunoscută de cititori și critici literari în multe țări din întreaga lume.

La ora 9:00 au început activitățile de comemorare a ”Lucefarului” unic. Pe teritoriul instituției publice “Liceul Teoretic „M. Eminescu”” din Bălți s-au adunat la bustul poetului profesorii, elevii liceului, șefii instituțiilor de învățământ ale municipalității, reprezentanții autorității locale Bălți.

Compoziția literară „Cu același dor de Eminescu” a dat un moment solemn perpetuării memoriei clasicului național.

La ora 10 dimineața, administrația orașului, consilierii municipali, șefii diferitelor întreprinderi și departamente, precum și locuitorii orașului, care sunt mândri de geniul literar, au adus un omagiu marelui poet, depunând flori la bustul lui M. Eminescu de pe Aleea Clasicilor Culturii Naționale.

Pe 16.06.2019 a avut loc un maraton de ciclism (mai bine de 100 cicliști) în municipiul Bălți, în timpul căruia sportivii au reușit să-și calculeze corect puterea pentru întreaga distanță, arătând rezistență, în rezultatul unor antrenamente permanente.

În ziua de duminică, pe 16.06.2019 locuitorii satului Elizaveta au sărbătorit ziua Hramului bisericii declarată de consiliul local – Ziua Sfintei Treimi. În această zi, locuitorii ortodocși din satul Elizaveta au glorificat Preasfânta Treime. Oamenii s-au bucurat de pace, sănătate și o atmosferă de sărbătoare în sat. Creștinii ortodocși în această zi și-au decorat casele cu crenguțe verzi și flori.

În 1903-1910 Biserica Sfânta Treime a fost construită din piatră. Acest templu a fost distrus în timpul războiului și restaurat abia în 1987. Iată de ce locuitorii sărbătoresc Hramul satului în ziua sfântă a Sfintei Treimi, iar prima menționare documentară a satului Elizaveta datează din 1846.

Last updated: iunie 19, 2019 at 17:09 pm

Lasă un Răspuns