08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Sinteza evenimentelor săptămînale (03 — 09 iunie 2019)

//
Comentariu0

Pe 3 iunie 2019, la Primăria municipiului Bălți a avut loc seminarul de instruire cu genericul: „Administraţii publice eficiente cu bugete transparente”.

Cuvânt de deschidere a fost oferit dnei Ana-Maria Veveriţa, expert în bună guvernare la IDIS „Viitorul” şi dlui Ghenadie Şmulschi, viceprimarul municipiului Bălţi.

În discursul de deschidere dl Gh. Şmulschi, viceprimarul municipiului Bălţi a remarcat cu mândrie că municipiul Bălți s-a situat pe primul loc în republică timp de doi ani la rând 2017-2918, fiind un exemplu pentru alte unități administrativ-teritoriale.

În cadrul acestui seminar au fost discutate următoarele subiecte:

– „Eficienţa şi eficacitatea bugetului local, de la planificare la executare” (prezentator: dna Lilia Rotaru-Dragomir, dr. în ştiinţe economice, conferenţiar universitar);

– „Buget transparent pentru o localitate administrată eficient” (prezentator: dna Diana Enachi, economist la IDIS „Viitorul”).

Au fost de asemenea întrebări și răspunsuri primite (Networking).

Ideea principală a seminarului a fost enunţată de dna Lilia Rotaru-Dragomir, constând în îndemnul de a  ține pasul cu schimbările și completările făcute în legislație, precum și de a respecta principiul transparenței. Al doilea vorbitor, dna Diana Enaсhi, a atras atenția asupra modului în care se poate obține o transparență maximă în procesul bugetar.

Acest eveniment a fost organizat la inițiativa Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul proiectului „Bugete fără secrete”, desfășurat în cadrul Programului Transparenţă Bugetară în Republica Moldova, implementat de Corpul de voluntariat pentru Servicii Financiare (FSVC), cu susţinerea financiară a Agenţiei SUA pentru Dezvoltare Internaţională (USAID).

În aceeași zi dna Irina Serdiuc, Secretar al Consiliului municipal Bălți, dna Veronica Munteanu, şef Direcţie Asistenţă socială și Protecția familiei a primăriei municipiului Bălţi, precum și personalul medical al Centrului Perinatal au felicitat mamele şi copiii născuți la 1 iunie 2019 în Ziua Internațională a Copilului.

În această zi, din cei cinci copii născuți în Centrul Perinatal Bălți, doi au fost bălţeni: un băiat pe nume Timur și o fată pe nume Milena.

Fiecare familie a primit în dar cîte două mii de lei, buchete de flori, felicitare și cîte un set pentru îngrijirea nou-născuților de la parteneri (magazinul „Slavena”, magazinul „Bombonici”, „Stip” SRL).

În ziua de luni, 3 iunie a.c. Banca Europeană pentru Dezvoltare Regională (BERD) a acordat municipiului Bălți 3,7 milioane EUR pentru extinderea și modernizarea transportului urban. Cu acești bani, se preconizează achiziționarea a 10 troleibuze noi și îmbunătățirea infrastructurii rețelei. Locuitorii municipiului vor beneficia de un transport public ecologic și eficient din punct de vedere energetic.

Din aceste mijloace BERD propune un credit de 2,5 mil. euro pentru ÎM „Direcţia Troleibuze Bălţi”, iar 1,2 mil. euro Banca a solicitat de la E5P – un grant pentru suplinirea creditului care va contribui la finanţarea investiţiilor în proiectele de protecţie a mediului şi sporirea eficienţei energetice.

De asemenea, în cadrul noului proiect, BERD va asista municipiul Bălţi în elaborarea Planului de acţiuni pentru „Oraşul verde”.

La 4 iunie a.c. în incinta primăriei municipiului Bălţi a avut loc o întrunire neformală cu tineretul la iniţiativa dnei R. Grădinaru, consilier municipal, coordonatorul Proiectului “Bugetul civic”. Ideea desfăşurării unei astfel de întruniri îi aparţine dnei R. Grădinaru în urma participării la lucrările Conferinţei Internaţionale «Hug the Hague. Youth Involvement in Democratic Institutions» care s-a desfăşurat în perioada 6-9 mai 2019 în oraşul Haga, Olanda, fiind invitată de dna Olesea Tabarcea, director al I.P. „Clinica Juridică Universitară Bălţi”.

În cadrul acestei Conferințe s-au discutat, în mod prioritar, metodele de implicare a tineretului în procesul de luare a deciziilor.

Acceptând invitaţia la întrunirea din 4 iunie curent, tinerii au participat activ şi egal la egal, vociferând mai multe probleme, obţinând mai multe răspunsuri corecte, de care au avut nevoie și au fost satisfăcuţi. Discuţia a durat timp de 2 ore şi jumătate.

În timpul discuţiei tineretul a pus în dezbatere mai multe probleme și și-au expus doleanțele, care au fost auzite de către reprezentanții autorității publice locale, de consilierii municipali, precum și de alți participanți invitați la această întrunire.

Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viața fiecăruia, plină de emoție, bucurie și culoare.

Cu prilejul celebrării Zilei de ocrotire a copilului la data de 04.06.2019 a demarat un MASTER – CLASS “Tehnica și arta fotografică, organizat de către Direcția Asistență Socială și Protecția Familiei mun Bălți, în cadrul Programului de acţiuni socio-culturale şi de caritate în parteneriat cu Studioul “AFIAP”, ansamblul “LULUDI” din Comunitatea Romilor, DÎTS, “IMENSITATE” S.R.L. – “HIPERMARKET BONUS” Bălţi şi Î.M. “GELART”.

În activitate au fost antrenați 18 copii, proveniți din familii defavorizate, avînd fericita oportunitate de a pătrunde în lumea artei fotografice prin intermediul renumitului fotograf din Bălți, maestrul Leonid Calatanciuc, având titlul de AFIAP (Fédération Internationale de l’Art Photographique cu oficiul în Belgia), laureat al concursurilor internaţionale, care a fost decorat cu medalii de către saloanele prestigioase de fotografiat FIAP.

Pe 5 iunie 2019 specialiştii Direcției asistență socială și protecția familiei a primăriei mun Bălți au organizat o ședință de auto-suport „Familia – Școala dragostei pentru fiecare copilîn scopul de a-i învăța să poată să-și acorde de sine stătător ajutorul necesar și să poată consolida relația de atașament părinte-copil.

În cadrul sesiunii au fost instruite 5 familii cu mulți copii printre care și familii cu forme substitutive de protecție. Copiii au fost antrenați în mai multe activități distractive în parteneriat cu părinții săi, iar la finele activității toți au fost premiați cu diplome și daruri.

Organizarea evenimentului a avut loc cu implicarea agenților economici parteneri: SRL “Venevi-Consulting” și Detașamentului căutare-salvare nr. 2 Bălţi al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) al MAI, cărora administraţia locală le-a exprimat profundă recunoștință pentru receptivitatea de care au dat dovadă.

În aceeași zi, la 5 iunie curent, sub preşedinţia dlui Ghenadie Şmulschi, viceprimarul mun. Bălţi, a avut loc ședința cu conducătorii întreprinderilor municipale și complexului energetic.

În cadrul şedinţei au fost abordate mai multe chestiuni privitor la calitatea şi eficienţa activităţii întreprinderilor municipale şi altor servicii publice.

Ponderea întrebărilor a revenit Î.M. „Direcţia Reparaţii şi Construcţii Drumuri Bălţi” (DRCD Bălţi), la care dl Iurie Hmarnîi, director interimar al DRCD Bălţi.

În acest context, dl Iurie Hmarnîi a ținut să menționeze că întreprinderea condusă este obligată să evacueze doar deșeurile menajere, iar în ceea ce privește evacuarea deșeurilor suplimentare (resturi de copaci tăiați, fân, materiale de construcție etc.), altele decât cele menționate mai sus, cetățenii trebuie să știe că acest lucru se va face după ce va fi depusă din timp solicitarea respectivă și să achite plata pentru serviciul dat.

– referitor la cimitire trebuie de menționat că se respectă graficul de amenajare și îngrijire a obiectului dat, cu excepția zilelor când condițiile climaterice nu sunt favorabile. Ca exemplu, a avut loc un incident neplăcut când într-o zi cu ploae și vânt puternic a fost scos din rădăcini un copac mare care a căzut peste două morminte, deteriorându-le semnificativ.

– referitor la reparația drumurilor s-a vorbit că lucrările de patching (reparație a gropilor), pavarea cu asfalt a drumurilor s-au desfășurat conform graficului stabilit, iar repararea drumurilor în versiunea albă, întreprinderea este în întârziere cu o săptămână. Problema constă în greiderul de producție chinezească care s-a defectat și nu se pot găsi detaliile necesare nici în Moldova, nici în Ucraina. În cele din urmă, compania s-a adresat întreprinderii pentru repararea echipamentelor specializate din Chișinău, care a promis că va repara mașina până la sfârșitul săptămânii.

– cu privire la problema sistemelor de evacuare a apelor pluviale, ploile abundente au creat multe probleme. Astfel, au fost atestate desprinderi de asfalt pe porțiuni mari de pe strada Konev, unde conducta are un diametru de 2 metri și în care, în orice moment, ar putea cădea o persoană. Pe stradă Kiev nr.8, pe care este o circulație foarte mare a transportului urban (troleibuze, maxi-taxi), de asemenea a avut loc desprinderea de asfalt și, deci, pericolul de a nimeri roata troleibuzului în orificiul format. Din fericire, muncitorii au acționat promt, fiind ajutați de aspecialiștii altor servicii, reușind să lichideze foarte repede incidentul creat.

– cu privire la marcajul rutier Domnul Veaceslav Zincovschi, șef Direcție Gospodărie Comunală a primăriei a pus întrebarea dacă pe străzile Gagarin și N.Iorga va fi făcut marcajul rutier.

Dl Iurie Hmarnîi a ținut să menționeze că, pe o parte a străzii Gagarin deja s-a făcut marcajul și că, odată cu îmbunătățirea condițiilor meteorologice, lucrările respective vor fi finalizate până la sfârșitul zilei. De asemenea, a fost spus că mai întâi de toate str. Chișinăului va fi acoperită cu asfalt după care va fi marcată.

De asemenea, dl Iurie Hmarnîi, directorul DRCD Bălți, a menționat că nu s-atrecut și fără prescripțiile primite referitoare la reparația liniilor feroviare și a punctelor de trecere, pe care le consideră corecte și a promis că va finaliza toate lucrările în timpul apropiat. În ceea ce privește prescripția a doua, ea se referă la întreținerea semnelor rutiere și a semafoarelor. Dl director a promis că va face lucrările necesare cât mai curând posibil.

În cursul elucidării altor activități ale întreprinderii, dl Ghenadie Șmulschi, viceprimarul municipiului Bălți, s-a interesat cine întocmește răspunsurile la solicitările orășenilor și a sugerat idea ca persoana respectivă să asiste primarul în timpul primirii în audiență a cetățenilor pentru ca domnia sa să audă părerile lor despre răspunsurile primite.

Activitatea întreprinderii gestionate a fost reliefată și de dna Tatiana Parascan, directorul Întreprinderii Municipale „Gospodăria Locativ-Comunală”, care a raportat că reparațiile acoperișurilor sunt dificile deoarece în unele cazuri lipsei chiriașilor și astfel nu este posibilă intrarea în apartament, iar al doilea motiv este ploaia frecventă și abundentă .

O altă întrebare se referea la instalarea și repararea terenurilor de joacă. În total, nivelul de pregătire al celor 18 terenuri de joacă orașul este de sută la sută pentru, iar încă 4 terenuri de joacă vor fi finalizate până la sfârșitul săptămânii viitoare.

Dl V. Zincovschi, șef Direcție Gospodărie Comunală a primăriei, a atenționat-o pe dna Tatiana Parascan, directorul Întreprinderii Municipale „Gospodăria Locativ-Comunală”, asupra faptului că, acele elemente care se află pe terenurile de joacă și sunt deteriorate, să fie în mod obligatoriu îndepărtate și înlocuite cu altele noi pentru a asigura siguranța copiilor și a preveni cazurile de rănire a copiilor.

Dna Svetlana Novicova, director „Amenajarea teritoriului şi Spaţii Verzi Bălţi”, a vorbit despre aceea că, cositul și plivitul plantelor se efectuază sistematic. Domnia sa a mai precizat că, au fost deja finalizate lucrările pe sectoare mari din cartierul Dacia și de pe str. Kiev, se curăță paturile de flori magistrale, precum și alte lucrări planificate. De asemenea, la solicitarea cetățenilor echipa respectivă efectuează lucrări de curățare a crengilor rupte și a alte activități ce țin de amenajarea și înverzirea orașului.

Au luat cuvântul și alți conducători ai întreprinderilor din oraș.

Duminică, 9 iunie, în parcul central din apropierea complexului arhitectural dedicat lui Vladimir Vîsoțki, a avut loc prima, din cele anunțate anterior, o seară de dans. Primarul a făcut o propunere pentru restabilirea tradiției uitate privind organizarea activităților de agrement și anume: dansuri în aer liber.

La fiecare două săptămâni de la ora 18:00 până la ora 21:00, toți doritorii pot veni ca să danseze, asculte muzică, să savureze spectacolele artiștilor amatori și foarte talentați din Bălți, se se cunoască unii pe alții, să se relaxeze și simplu să se odihnească, fugind de zgomotul orașului, de gândurile triste…

Dansurile se vor desfășura în zilele de duminică: 23 iunie, 7 și 21 iulie, 4, 11 și 25 august. Vârsta și statutul social nu contează. Principalul lucru este o buna dispoziție.

Last updated: iunie 11, 2019 at 18:24 pm

Lasă un Răspuns