08:00 - 17:00
piața Independenței, 1
LINIA DE INFORMARE (0231) 2-64-50

Servicii medicale mai calitative pentru fiecare copil

//
Comentariu0

Grijă și suport în casa fiecărui copil. Republica Moldova și România anunță lansarea unui proiect transfrontalier de îmbunătățire a serviciilor medicale oferite copiilor de până la trei ani și femeilor însărcinate în ultimul trimestru. Specialiștii din domeniul medical din patru raioane din Republica Moldova și trei județe din România vor oferi sprijin unui număr de aproximativ 1700 de beneficiari în cadrul proiectului „Acces la servicii de sănătate pentru fiecare copil prin vizite la domiciliu”.

Proiectul își propune să elimine inechitățile existente, să reducă potențiale riscuri sociale și îmbolnăviri care ar putea fi prevenite prin intermediul vizitelor la domiciliu. Pe lângă faptul că asistenții medicali vor evalua  starea de sănătate a copiilor și femeilor însărcinate, ei vor dezvolta abilitățile părinților de îngrijire a propriilor copii. Proiectul a fost lansat pe 5 august 2020 prin intermediul unei ședințe on-line.

“Vorbim de un segment prioritar pentru sistemul de sănătate din Moldova – accesul copiilor la servicii de sănătate prin vizite la domiciliu. Acestea permit profesioniștilor nu doar să evalueze starea de sănătate a copilului, dar și a bunăstării emoționale a copilului, a aspectelor sociale ce influențează dezvoltarea lui. Vizitele la domiciliu oferă posibilitatea de a conecta și alți profesioniști, astfel încât intervențiile să fie unele mai complexe”, a conchis Tatiana Zatîc, șef Direcție politici în domeniul asistenței medicale primare, urgente și comunitare, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale din Moldova.

Cele două țări, România și Republica Moldova, urmează să facă schimb de bune practici pentru ca asistența medicală primară să fie adaptată necesităților populației. “Încercăm să găsim soluții pentru vulnerabilitățile sociale, medicale și educationale. Încercăm să lucrăm integrat în majoritatea localităților din România. Sperăm să venim cu solutii mult mai clare pentru provocările întâlnite în cele mai vulnerabile medii. Vom prelua din acest proiect ceea ce lispsește politicilor noastre”, a menționat Lidia Manuela Onofrei,  coordonator național al activității de asistență medicală comunitară, Direcția Generală de Asistență Medicală, Medicina de Urgență și Programe de Sănătate Publică, Ministerul Sănătății din România.

Elementul de inovare adus în cadrul proiectului este îmbinarea modelului „Vizite la Domiciliu” cu strategia „Community Based Rehabilitation (Reabilitarea Bazată pe Comunitate)”, cea din urmă fiind o strategie promovată de către Organizația Mondială a Sănătății și implementată de către Fundația Star of Hope Romania. Studiile demonstrează că vizitele la domiciliu, implementarea strategiei Reabilitare Bazată pe Comunitate contribuie la reducerea numărului de copii incluși în sistemul de protecție socială, îmbunătățirea autonomiei și eficienței economice a familiei, dezvoltarea abilităților parentale etc. „Abordarea este efectivă și cost-eficientă. Conform studiilor, modelul asigură o sănătate mai bună a mamei și copilului, o pregătire mai bună pentru școală, o siguranță crescută a copilului și poate preveni riscuri sociale, cum ar fi comportamentul deviant al copilului în adolescență”, a menționat Liliana Rotaru, președintele A.O. “Copil, Comunitate, Familie” din Moldova.

Reabilitarea copilului, în proporție de 70%, poate fi oferită la nivel comunitar. „În ciuda progreselor înregistrate în ultimii ani, încă există mulți copii cu dizabilități, întârzieri în dezvoltare care nu beneficiază de servicii diagnostic, intervenție timpurie, recuperare şi cărora nu li se asigură o participare egală la educaţie, dezvoltare în propria comunitate. Reabilitarea bazată pe comunitate este o strategie din cadrul dezvoltării generale a comunităţii, pentru reabilitarea, egalizarea şanselor, incluziunea socială a tuturor copiilor cu dizabilităţi”, a menționat Gabriela Răducanu, director programe Fundața Star of Hope România.

Proiectul transfrontalier Acces la servicii de sănătate pentru fiecare copil prin vizite la domiciliu” este implementat de A.O. “Copil, Comunitate, Familie” în parteneriat cu Fundația Star of Hope România. Parteneriatul dintre cele două organizații a fost salutat de către participanții evenimentului de lansare a proiectului. “Reabilitarea nu poate fi realizată doar de către specialiști, dar de către toate persoanele cheie din comunitate, indiferent de cât de bogată sau săracă este  comunitatea”,  a declarat Diana Chiriacescu, director „Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale din România.

Reprezentanții autorităților din cele două țări, specialiști din domeniile medical, social și educațional, experți în dezvoltarea copilului, reprezentanți ai societății civile și membri ai comunității din Moldova și România au analizat avantajele vizitelor la domiciuliu și a reabilitării bazate pe comunitate. Vizitele la domiciliu sunt foarte importante, în special în primele luni ale copilului pentru a evita contactul lui cu factori nefavorabili”, susține una dintre beneficiarele vizitelor la domiciliu din Republica Moldova.

Proiectul transfrontalier Acces la servicii de sănătate pentru fiecare copil prin vizite la domiciliu” este implementat de CCF Moldova în parteneriat cu Fundația Star of Hope Romania  și finanțat de către Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI), prin intermediul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 în perioada 1 aprilie 2020–30 septembrie 2021.

Structurile de Management ale Programului România-Republica Moldova 2014-2020 sprijină comunitățile din zonele de frontieră în identificarea unor soluții comune pentru problemele similare cu care acestea se confruntă. Toate informatiile referitoare la Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020 le puteți regăsi aici: www.ro-md.net.

Last updated: august 6, 2020 at 18:35 pm

Lasă un Răspuns